Javascript menu

Ochrana soukromí a právní podmínky

Provozovatel těchto webových stránek

TEDIA spol. s r. o., identifikační číslo 00871362,
sídlem Zábělská 162/12, 312 11 Plzeň, Česká Republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5032.

Ochrana soukromí

Zavazujeme se respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Naše webové stránky jsou vytvořeny tak, abyste je mohli navštívit bez nutnosti sdělit svoji totožnost nebo jakékoliv osobní údaje. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám své osobní údaje (tzn. informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), použijeme je pouze s cílem podporovat Vás jako uživatele našich webových stránek. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto serveru pouze pro Vaše pohodlí a neneseme zodpovědnost za jejich obsah ani za politiku Ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Pokud tyto odkazy použijete, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Právní podmínky

Než začnete používat tento webový server, přečtěte si pečlivě následující podmínky jeho užití; používat jej totiž můžete výhradně za předpokladu, že s těmito podmínkami souhlasíte.

Materiály z tohoto webového serveru můžete načítat výhradně pro Vaše osobní použití, za předpokladu, že zachováte všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv. Tyto materiály nesmíte žádným způsobem upravovat, veřejně vystavovat či šířit nebo jinak použít pro veřejný či komerční účel. Materiály na tomto webovém serveru jsou chráněny autorským právem.

Pokud z tohoto webového serveru stáhnete software, pak tento můžete instalovat jen v případě, že si přečtete a přijmete podmínky Licenční smlouvy pro tento software. Licenční smlouva je součástí software nebo je jeho přílohou.

Informace, na které se nevztahuje Ochrana soukromí, tedy vše co zašlete na tento webový server (např. komunikace s technickou podporou), nebudou považovány za chráněné. Tyto informace můžeme kopírovat, zveřejňovat, šířit a začleňovat do webových stránek a to pro jakékoliv nekomerční a komerční účely. Na tento webový server nesmíte zasílat informace, které porušují jakýkoliv zákon.

Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro Vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte naše webové stránky. Nepřezkoumávali jsme všechny odkazy na webové stránky třetích stran a nemáme vliv a neneseme zodpovědnost za žádnou z těchto webových stránek, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Informace poskytnuté na tomto webovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou", tedy bez záruk jakéhokoliv druhu. Ačkoliv věnujeme maximální pozornost bezchybnosti informací zveřejněných na tomto webovém serveru, neručíme za jejich správnost ani úplnost. Můžeme kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny ve všech materiálech na tomto webovém serveru, avšak nezavazujeme se, že budeme tyto materiály udržovat zcela aktuální.

V žádném případě nebudeme odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu, které by vznikly na základě používání, neschopnosti používat nebo na základě výsledků používání tohoto webového serveru a jakéhokoliv webového serveru, na který tento server odkazuje. Za tyto škody nebudou odpovídat ani třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru.