:: Produkty

Multifunkční DAQ USB moduly

Multifunkční moduly pro USB rozhraní jsou alternativou k systémům realizovaným na bázi zásuvných DAQ PCI karet; uplatnění nacházejí zejména v mobilních nebo laboratorních měřicích systémech.

TEDIA® sice není přímo členem USB-IF (USB Implementers Forum, Inc.), má však k dispozici unikátní interval USB VID/PID a všechny moduly (resp. každý kus) tak mají přidělenu unikátní sadu identifikačních USB parametrů (USB Device Descriptor). Díky tomu je vyloučena kolize s ostatními USB zařízeními.

Přehled univerzálních multifunkčních DAQ USB modulů

Základní multifunkční moduly (max. 40 kHz ADC)

Typ AIN AIN
konektor
ADC DAC ADC buffer
DAC buffer
CNT DIO
UDAQ-1408A 8x S.E.
±10V÷±0,2V
násuvné
svorky
14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1408E 8x S.E.
(izolace)
±10V÷±0,2V
násuvné
svorky
14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1408CA 8x S.E.
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1408CE 8x S.E.
(izolace)
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1408DA 8x DIF.
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1408DE 8x DIF.
(izolace)
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1416CA 16x S.E.
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1416CE 16x S.E.
(izolace)
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled již nevyráběných typů DAQ USB modulů.

Výkonné multifunkční moduly (max. 200 kHz ADC)

Typ AIN AIN
konektor
ADC DAC ADC buffer
DAC buffer
CNT DIO
UDAQ-1416AL 16x S.E.
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
200kHz
- - - 256kB
- - -
2 4+1
UDAQ-1416AS 16x S.E.
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
200kHz
2x 12bitů
200kHz
(1MHz)
256kB
256kB
2 4+1
UDAQ-1416DL 16x S.E./
8x DIF.
±10V÷±0,1V
D-Sub 25 14bitů
200kHz
- - - 256kB
- - -
2 4+1
UDAQ-1416DS 16x S.E./
8x DIF.
±10V÷±0,1V
D-Sub 25 14bitů
200kHz
2x 12bitů
200kHz
(1MHz)
256kB
256kB
2 4+1
UDAQ-1432AL 32x S.E.
±10V÷±0,2V
2x D-Sub 25 14bitů
200kHz
- - - 256kB
- - -
2 4+1
UDAQ-1432AS 32x S.E.
±10V÷±0,2V
2x D-Sub 25 14bitů
200kHz
2x 12bitů
200kHz
(1MHz)
256kB
256kB
2 4+1

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled již nevyráběných typů DAQ USB modulů.

Softwarová podpora

TEDIA InfoCD

Součástí dodávky DAQ USB modulů je TEDIA InfoCD obsahující:

 1. Systémové ovladače pro následující operační systémy:
  • Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 a Windows Server 2008 R2 (všechny 32bitové i 64bitové verze)
  • Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2008 a Windows Server 2003 jsou podporovány ovladačem z předešlého bodu, funkčnost však již není testována
  • Windows 2000 - samostatná verze ovladače aktualizovaná naposledy v roce 2011, funkčnost však již není dále testována
  • Windows 98/Me - samostatná verze ovladače aktualizovaná naposledy v roce 2005, funkčnost však již není dále testována
  • Windows 95, Windows NT4 a MS-DOS - nejsou podporovány
 2. Další ovladače a software pro měření a ukládání dat (zpravidla jen pro desktopové verze Windows):
  • aplikační multidriver TEDIA_DAQ01 + příklady v C++, Visual Basic, Delphi
  • příklad přímého měření v Excelu - XLS sheet s Visual Basic makrem
  • ovladače pro vývojový systém Control Web
   (ovladač časovaný z aplikace pro všechny typy DAQ USB modulů; pro typy se A/D převodníkem 40 kHz navíc možnost záznamu do souboru plnou vzorkovací frekvencí)
  • program TEDIA Recorder - umožňuje konfiguraci měření a záznam dat na disk
  • program ScopeWin32 pro měření a analýzu dat - limitovaná verze bez tisku a ukládání dat; plnou verzi lze získat zdarma po registraci

Podrobnější informace o ovladačích a software lze nalézt v sekci Software, případně také v sekci Ke stažení.

Poznámka: Pro Linux lze poskytnout systémový ovladač; využití modulu by však vyžadovalo programování přímo nad datovým protokolem, neboť multidriver TEDIA_DAQ01 zajišťující jednotné API pro DAQ USB moduly i DAQ PCI karty je vyvíjen pouze pro Windows.

Několik tipů pro volbu modulu

 1. Pro dosažení maximální vzorkovací frekvence je potřeba vyhradit obsluze dostatek výkonu počítače a omezit činnost náročných paralelně běžících aplikací; stabilita přenosu při zatížení systému je přímo závislá na velikosti datových zásobníků (bufferů) realizovaných v modulu.
  Základní moduly (UDAQ-1408 apod.) mají zásobník s nízkou kapacitou; pouze na velmi nevýkonné sestavě Celeron 600 MHz, 128 MB RAM, Windows 98 - 2. vydání, bez paralelních aplikací redukovalo ukládání dat na disk v průběhu měření použitelnou vzorkovací frekvenci ze 40 kHz (režim záznamu do operační paměti) na 20 kHz. Na procesorech 2 GHz a vyšších již nečiní vzorkovací frekvence 40 kHz problémy ani při současných diskových operacích.
  Moduly vybavené datovými zásobníky s kapacitou stovek kB jsou schopny překlenout i výpadky v přenosu v délce stovek milisekund a pracují proto spolehlivě i při nejvyšších vzorkovacích frekvencích. Limitním parametrem již proto nejsou krátkodobé výpadky v přenosu vlivem zatížení operačního systému, nýbrž celková datová propustnost USB linky; na počítačích Pentium 4 s frekvencí 2 GHz, Windows XP a bez paralelně běžících aplikací bylo spolehlivě dosahováno kontinuálního toku nad 400 kB/s (představuje 200 kSamples/s).
 2. Moduly vybavené D/A převodníky (DAC) s datovým zásobníkem umožňují generovat signály v režimech datový stream (tzn. "přehrávání" signálů z datového bloku v paměti počítače) a cyklickém (modul autonomně cyklicky generuje signály z datového bloku uloženého v zásobníku modulu; v průběhu generování se již data nepřenáší).
 3. Celková datová propustnost rozhraní DAQ USB modulů (USB full-speed režim) se zásobníky 2x 256 kB umožňuje dosahovat spolehlivě kontinuálního toku více než 400 kB/s, což představuje minimálně 200 kSamples/s pro samostatné měření nebo generování, resp. současně 100 kSamples/s měření + 100 kSamples/s generování.
  DAQ USB moduly s podporou high-speed režimu se připravují do výroby.
 4. Proudový odběr základních modulů (tzn. typy se vzorkovací frekvencí do 40 kHz) vyhovuje pro připojení modulu přímo k USB rozhraní počítače nebo k rozhraní napájeného USB rozbočovače (tzv. hubu), překračuje však povolenou hodnotu pro připojení k pasivnímu USB rozbočovači, tzn. rozbočovači bez vlastního napájecího zdroje.
  Výkonné multifunkční moduly (tzn. typy se vzorkovací frekvencí do 200 kHz) umožňují napájení z externího zdroje (režim "USB self-powered device") a narozdíl od základních typů i připojení k pasivnímu USB hubu.

Příslušenství multifunkčních DAQ USB modulů

Pro moduly jsou dodávány jako základní příslušenství USB kabely různé délky a náhradní násuvné svorky, podrobnosti jsou uvedeny v ceniku. Navíc lze použít i řadu svorkovnic a kabelů určených pro DAQ PCI karty.