------------------------------------- TEDIA Recorder Release History ------------------------------------- (c)1994-2012 TEDIA spol. s r. o. http://www.tedia.cz http://www.tedia.eu Tento soubor obsahuje historii verzí programu TEDIA Recorder. This file contains the TEDIA Recorder release history. TEDIA Recorder v.1.48 -- release: 19.4. 2012 ---------------------------------------------- - Upravený formát ukládaných souborů s měřením, nový formát: SAMPLES[YYYY_MM_DD][HH_MM_SS_sss].* / New format of file names containing the acquisition data: SAMPLES[YYYY_MM_DD][HH_MM_SS_sss].* - Opraven problém při ukládání souborů s měřením v anglické verzi Windows. / Bugfix: Error when saving files in English edition of Windows. TEDIA Recorder v.1.46 -- release: 18.1. 2010 ---------------------------------------------- - Přidaná funkce automatického restartu měření v případě chyby nebo odpojení zařízení od USB. / New feature added - automatic acquisition restart in case of error or reconnecting the device from USB. - Opravena chyba měření (velmi vzácná) při specifických vzorkovacích frekvencích. / Bugfix: Measuring error at specific sampling rates - very rare. - Opravena detekce synchronizace dat u modulů UDAQ-1416Ax/1416Dx/1432Ax. / Bugfix: Data synchronization detection for the UDAQ-1416Ax/1416Dx/1432Ax modules. TEDIA Recorder v.1.42 -- release: 10.6. 2008 ---------------------------------------------- - Opravena konverze dat do formátu ScopeWin. / Bugfix: Data conversion into ScopeWin format. TEDIA Recorder v.1.41 -- release: 23.5. 2008 ---------------------------------------------- - Opraveno zobrazování systémového data a času. / Bugfix: Displaying of the system date and time. - Aktualizace nápovědy. / Help update. TEDIA Recorder v.1.40 -- release: 2.5. 2008 ---------------------------------------------- - Přepracovaná funkce Živý náhled hodnot analogových vstupů. / Revision of the feature Live preview of the analog input values. - Opraveno zasekávání měření při velmi nízkých vzorkovacích frekvencích. / Bugfix: Measuring crash at very low sampling rates. - Opraveno několik drobných chyb a přidáno několik drobných funkcí. / Several minor bugs fixed & features added. TEDIA Recorder v.1.31 -- release: 26.10. 2007 ---------------------------------------------- - Opravena funkce automaticky opakovaných měření. / Bugfix: Automatically repeated acquisitions feature. TEDIA Recorder v.1.3 -- release: 15.10. 2007 --------------------------------------------- - Živý náhled hodnot analogových vstupů. / Live preview of the analog input values. - Automatická konverze do ASCII/Scopewin při nedokončení měření. / Automatic conversion into ASCII/Scopewin even when acquisition was interrupted. - Opravena chyba při synchronizaci startu měření hodnotou digitálních vstupů u modulů řady UDAQ. / Bugfix: Triggering at the digital input value at the UDAQ series modules. - Opravena chyba konverze do ScopeWin při předčasném ukončení měření. / Bugfix: Error in conversion into ScopeWin when pressing the Stop button. - Další drobné změny. / Several minor changes. TEDIA Recorder v.1.2 -- release: 18.5.2007 ------------------------------------------ - Zpřehlednění menu. / Better arrangement of the menu items. - Lokalizace do anglického jazyka. / English language support added. - Oprava řady drobných chyb a funkcí. / Several minor bugs fixed, features added. TEDIA Recorder v.1.1 -- nebyla uvolněna / not released ------------------------------------------------------- TEDIA Recorder v.1.0 -- release: 27.2.2004 ------------------------------------------ - První uvolněná verze. / First release version.