:: Produkty

Příslušenství DAQ PCI/PCIe karet (zastaralé)

Následující odstavce uvádějí typy, jejichž výroba byla ukončena (a nejsou již dostupné) a byly nahrazeny záměnnými.

Přeled jednotlivých typů příslušenství

Typ Popis
OPT-821 dceřiná deska 8 izolovaných vstupů
OPT-851 dceřiná deska 8 izolovaných výstupů
PCE-1601 interní deska izolovaných DIO pro instalaci přímo do PC

Popis jednotlivých typů příslušenství

OPT-821

dokumentace

Deska OPT-821 byla nahrazena kompatibilním typem OPT-821A.

Dceřiná deska OPT-821 slouží k optické izolaci a přizpůsobení technologických signálů osmibitového vstupního digitálního portu multifunkčních a technologických PC karet.

Deska obsahuje osm vzájemně izolovaných vstupních bloků zpracovávajících stejnosměrné signály do 32V. Všechny kanály pracují jako invertující, tzn. přítomnost vstupního napětí je reprezentována výstupní úrovní "L". Výstupní obvody pracují v režimu "otevřený kolektor" (slučitelné se vstupními porty osazenými "pull up" rezistory, splňují všechny typy TEDIA) nebo generují napětí v úrovních TTL (vyžaduje externí napájecí zdroj).

Každý z kanálů je vybaven indikační diodou LED signalizující svitem přítomnost vstupního napětí.

Deska OPT-821 byla standardně dodávána jako nepouzdřený kit s možností doplnění o plastové pouzdro DIN-801 umožňující montáž desky na lištu DIN 35 mm (viz obrázek).

Technické parametry:

OPT-851

dokumentace

Deska OPT-851 byla nahrazena kompatibilním typem OPT-851A.

Dceřiná deska OPT-851 slouží k optické izolaci a přizpůsobení signálů osmibitového výstupního digitálního portu multifunkčních a technologických PC karet.

Deska obsahuje osm vzájemně oddělených výstupních modulů zpracovávajících stejnosměrné signály do 32V. Výstupní obvody pracují v režimu "plovoucí spínač" a jsou chráněny proti přepětí i proti napětí opačné polarity.

Každý z kanálů je vybaven indikační diodou LED (svitem signalizuje přítomnost řídicího napětí, tzn. sepnutý spínač).

Deska OPT-851 byla standardně dodávána jako nepouzdřený kit s možností doplnění o plastové pouzdro DIN-801 umožňující montáž desky na lištu DIN 35 mm (viz obrázek).

Technické parametry:

PCE-1601

dokumentace

Původní provedení desky PCE-1601 bylo nahrazeno novou řadou PCE-16xx.

Deska obsahuje osmici izolovaných vstupů s jednou společnou svorkou; vstupní obvody jsou však schopné zpracovat nejen napětí obou polarit (lze je tedy použít v zapojení se společnou GND nebo společným napětím +24V), ale rovněž střídavé napětí s frekvencí 50Hz.
Vstupy jsou vyvedeny na konektor D-Sub 9.

Deska dále obsahuje osmici přepínacích relé řízených osmibitovým výstupním portem PC karty; relé jsou vzhledem k minimálním rozměrům poměrně robustní.
Výstupy relé jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25.

Technické parametry: