:: Produkty

DAQ USB moduly - nová modulární řada

Úvodní informace

Společnost TEDIA se zabývá vývojem a výrobou multifunkčních modulů pro USB rozhraní velmi dlouhou dobu, první typy byly uvedeny na trh již v roce 2003.

UDAQ moduly

Multifunkční moduly pro USB rozhraní jsou alternativou k systémům realizovaným na bázi zásuvných DAQ PCI/PCIe karet; uplatnění nacházejí zejména v mobilních nebo laboratorních měřicích systémech.

Aktuální nabídka základní řady DAQ USB modulů zahrnuje typy primárně zaměřené na běžná měření analogových signálů s pomocnými I/O funkcemi (zpravidla digitální vstupy/výstupy a čítače), za poslední roky však byla realizována celá řada zakázkových typů.

Na základě zkušeností získaných zakázkovým vývojem a současně narůstající četnosti požadavků na různé modifikace parametrů, popř. mechanického řešení, je uváděna na trh tato nová řada výkonných DAQ USB modulů umožňujících zpracovat široké spektrum typů signálů.

Strukturované řešení hardware i software navíc umožňuje v krátkých lhůtách modifikovat sériově vyráběné typy podle specifických požadavků a v případě nutnosti pak změny hardware implementovat i do ovladačů.
Dodávka modifikovaných typů může být atraktivní i v případě několikakusových sérií.
Podrobnosti jsou popsány na samostatné stránce.

Přehled základních vlastností nových DAQ USB modulů

Softwarová podpora, systémové ovladače

Pro DAQ USB moduly základní řady jsou aktuálně k dispozici ovladače pro následující operační systémy:

Poznámka: Pro Linux bude poskytnuta veškerá dokumentace umožňující vytvoření vlastní softwarové podpory.

Příslušenství DAQ USB modulů

Pro moduly jsou dodávány jako základní příslušenství USB kabely různé délky a náhradní násuvné svorky, podrobnosti jsou uvedeny v ceniku. Navíc lze použít i řadu svorkovnic a kabelů určených pro DAQ PCI/PCIe karty.