:: Produkty

Nová řada multifunkčních DAQ USB modulů

Úvodní informace

Společnost TEDIA se zabývá vývojem a výrobou multifunkčních modulů pro USB rozhraní velmi dlouhou dobu, první typy byly uvedeny na trh již v roce 2003.

UDAQ moduly

Multifunkční moduly pro USB rozhraní jsou alternativou k systémům realizovaným na bázi zásuvných DAQ PCI/PCIe karet; uplatnění nacházejí zejména v mobilních nebo laboratorních měřicích systémech.

Aktuální nabídka standardně dodávaných typů zahrnuje moduly primárně zaměřené na měření analogových signálů s pomocnými I/O funkcemi (zpravidla digitální vstupy a výstupy), za poslední roky však byla realizována celá řada zakázkových typů.

Na základě zkušeností získaných zakázkovým vývojem a současně narůstající četnosti požadavků na různé modifikace jsme rozhodli uvést na trh novou řadu výkonných USB modulů umožňujících i malých sérích upravit sériově vyráběné typy podle specifických požadavků a tyto změny v krátkých lhůtách implementovat do ovladačů.

Přehled vlastností DAQ USB modulů řady "2020"

Poznámka: Pro Linux bude poskytnuta veškerá dokumentace umožňující vytvoření vlastní softwarové podpory.