:: Produkty

Systémové ovladače a software

Společnost TEDIA jako výrobce hardware zajišťuje vývoj ovladačů pro operační systémy Windows i speciálních ovladačů pro frekventovaná vývojová prostředí a aplikace pro měření signálů a zpracování dat. Logickou součástí komplexní nabídky jsou pak dodávky i některých vývojových prostředí a programů.

V omezené míře jsou vyvíjeny i pomocné utility doplňující některé funkce užívaných programů nebo vytvářeny utility pro konfiguraci a testování funkce výrobků.

Ovladače DAQ USB modulů 1. generace

Na níže uvedeném obrázku je zakreslena struktura ovladačů DAQ USB modulů první generace (tzn. řada využívající USB řadiče ve full-speed režimu) pro operační systémy Windows.

Poznámka: Druhá generace označovaná také jako modulární (využívá USB řadiče v high-speed režimu) má odlišnou strukturu ovladačů.

tabulka struktury ovladačů

DAQ USB moduly využívají různé typy řadiče výrobce Future Technology Devices International Limited (FTDI) včetně originálního systémového ovladače (na obrázku vyznačen žlutým podkladem). Tento ovladač představuje část nezbytnou pro činnost modulu a zahrnuje zejména nejnižší vrstvu ftdibus.sys (spuštěna v jádře Windows) a knihovnu ftd2xx.dll ve vyšší vrstvě zajišťující interface pro programy.

Systémový ovladač je k dispozici pro následující operační systémy:

Poznámka: Pro vývoj vlastních ovladačů (např. pro Linux) lze v odůvodněných případech poskytnout popis komunikačních protokolů DAQ USB modulů.

Další ovladače a software pro měření, ukládání a zpracování dat (zpravidla jen pro desktopové verze Windows):

Využití ovladačů uživatelskými programy

Uživatelské programy mohou principiálně využívat přímo rozhraní systémového ovladače (tzn. ftd2xx.dll), standardním způsobem je však přístup prostřednictvím univerzálního ovladače tedia_daq01.dll. Zatímco první alternativa vyžaduje přesnou znalost komunikačních protokolů používaných k obsluze DAQ USB modulů (a je proto využívána především testovacími programy a konfiguračními utilitami, případně specifickými ovladači), alternativa druhá nabízí abstraktní API a tedy i unifikovanou softwarovou obsluhu pro všechna podporovaná zařízení (DAQ PCI karty a DAQ USB moduly první generace; s rozšířením o další řady karet a modulů se nepočítá).

Rozhraní univerzálního ovladače tedia_daq01.dll využívá i řada dalších programů nebo vývojových prostředí, mj. TEDIA Recorder, ScopeWin32 nebo Promotic, naopak speciální ovladače pro Control Web využívají přímo rozhraní systémového ovladače.

Instalace a odinstalace; všechny části systémového ovladače se instalují společně při prvním připojení modulu k počítači a v případě odinstalace (tzn. odebráním ve správci zařízení) se modul stává nefunkčním zařízením. Ostatní ovladače se instalují samostatně podle potřeby a mohou být instalovány/odinstalovány kdykoliv, aniž by se tím narušila funkce systémového ovladače.

Další informace

V sekci Ke stažení jsou k dispozici (kromě uživatelských příruček modulů) všechny ovladače, dokumentace k instalaci ovladačů a programátorské příručky.