:: Produkty

PCD-7004

PC karta PCD-7004 je doplňkovým typem řady multifunkčních PC karet a obsahuje obousměrné digitální porty.

Karta obsahuje čtyři osmibitové digitální porty softwarově konfigurovatelné jako vstupní nebo výstupní.
Dva porty jsou dostupné přímo na PC štítku karty, třetí a čtvrtý port může být zpřístupněn redukcí s PC štítkem (není součástí dodávky). Digitální porty využívají pro I/O signály rozhraní unifikovaná pro všechny DAQ PC karty TEDIA a je tak pro ně dostupná řada dceřiných desek izolovaných vstupů, výkonových výstupů apod.

Karta PCD-7004 obsahuje IRQ logiku s pěti zdroji přerušení - jedním digitálním vstupem z každého osmibitového portu a interním časovačem. Časovač kromě nastavení periody, spuštění a zastavení umožňuje i zpětné čtení aktuálního stavu.

Technické parametry

Typové označení PCD-7004
Počet digitálních vstupů 0/8/16/24/32 (4 osmibitové obousměrné porty společné s výstupy)
Pracovní úrovně digitálních vstupů TTL/HC
Počet digitálních výstupů 32/24/16/8/0 (4 osmibitové obousměrné porty společné se vstupy)
Pracovní úrovně digitálních výstupů TTL/HC
Zdroje přerušení 4x digitální vstup, časovač 1÷255 ms
Sběrnice standardní PCI (32 bitů, 33 MHz, 5V)
I/O + MEM adresa,
kanály přerušení
přiděluje PnP PCI BIOS
Rozměry desky cca 100x130 mm