:: Produkty

PCD-7104, PCD-7104E

PC karty PCD-7104/7104E jsou doplňkovým typem řady multifunkčních PC karet.

Karta PCD-7104 obsahuje osmibitový vstupní digitální port s optickou izolací od PC a osmibitový výstupní port. Všechny kanály vstupního portu mají jednu společnou svorku a jsou schopné zpracovat signály se stejnosměrným napětí obou polarit i střídavým napětím s frekvencí 50Hz. Všechny kanály výstupního portu jsou osazeny přepínacími relé.

Signály reléových výstupů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25, signály izolovaných vstupů pak na konektor D-Sub 9; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty.

Karta PCD-7104 obsahuje IRQ logiku s pěti zdroji přerušení - jedním digitálním vstupem z každého osmibitového portu a interním časovačem. Časovač kromě nastavení periody, spuštění a zastavení umožňuje i zpětné čtení aktuálního stavu.

Počet portů karty PCD-7104 lze ze základních 8 výstupů a 8 vstupů zvýšit na 16+16 pomocí rozšiřující desky PCD-7104E. Sestava PCD-7104 a PCD-7104E pak obsahuje dvě sady identicky zapojených konektorů D-Sub 25 a D-Sub 9.

Technické parametry

Typové označení PCD-7104
PCD-7104E
Počet digitálních vstupů 8 (16 s rozšířením PCD-7104E)
Pracovní úroveň
digitálních vstupů
24V (signály izolovány od PC, odolnost 32V)
střídavé nebo stejnosměrné napětí obou polarit
Izolace vstupů 1000VDC
Počet digitálních výstupů 8 (16 s rozšířením PCD-7104E)
Pracovní úroveň
digitálních výstupů
30VDC/0,5A, resp. 100VAC/0,5A
(přepínací relé)
Izolace výstupů 200VDC/VAC (kontakty proti portu PC karty)
100VDC/VAC (kontakty relé vzájemně)
Zdroje přerušení 4x digitální vstup, časovač 1÷255ms
Sběrnice standardní PCI (32 bitů, 33 MHz, 5V)
I/O + MEM adresa,
kanály přerušení
přiděluje PnP PCI BIOS
Rozměry desky cca 100x130 mm
Poznámka: Údaje s indexem "AC" označují efektivní hodnotu harmonického střídavého signálu frekvence 50Hz.