:: Produkty

PCT-7408A

PC karta PCT-7408A je doplňkovým typem řady multifunkčních PC karet a sdružuje funkce 8 čítačů a časovačů, izolovaných digitální vstupů a reléových digitálních výstupů.

Karta obsahuje osmibitový vstupní digitální port s optickou izolací od PC (kanály mají společnou svorku), na něž navazují nezávislé 24bitové čítače a 32bitové časovače; karta tedy umožňuje nejen čítat pulzy přiváděného signálu, ale současně i měřit periodu signálu.

Čítače jsou doplněny osmi digitálními výstupy (přepínací relé) a nezávislým časovačem určeným zejména pro periodické vyvolání přerušení.

Vstupní signály čítačů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 9, signály osmi digitálních výstupů pak na konektor D-Sub 25; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty.

Jádrem PCT-7408A je výkonné hradlové pole typu FPGA obsahující obvody čítačů, komparátory, generátor časových značek a obvody přerušení. Jelikož konfigurace FPGA probíhá dynamicky při každém spuštění počítače (konfigurační data jsou zaváděna z diskového souboru), je možné vnitřní obvody na zakázku modifikovat.

Technické parametry

Typové označení PCT-7408A
Počet digitálních vstupů 8
Pracovní úrovně
digitálních vstupů
24V (signály izolovány od PC, odolnost 32V)
stejnosměrné napětí obou polarit
Izolace vstupů 1000VDC
Počet digitálních výstupů 8
Pracovní úrovně
digitálních výstupů
30VDC/0,5A, resp. 100VAC/0,5A
(přepínací relé)
Izolace výstupů 200VDC/VAC (kontakty proti portu PC karty)
100VDC/VAC (kontakty relé vzájemně)
Počet a typ čítačů 8x 24 bitů s možností čtení a nulování
Maximální vstupní
frekvence čítačů
10 kHz typ. (omezeno vlastnostmi optronů)
Počet a typ časovačů 8x 32 bitů s možností čtení zachycené hodnoty
Pracovní frekvence časovačů 10 MHz (perioda signálu stanovena s rozlišením 100ns, max. 429 sekund)
Zdroje přerušení časovač 1÷255ms
Sběrnice standardní PCI (32 bitů, 33 MHz, 5V)
I/O + MEM adresa,
kanály přerušení
přiděluje PnP PCI BIOS
Rozměry desky cca 100x130 mm
Poznámka: Údaje s indexem "AC" označují efektivní hodnotu harmonického střídavého signálu frekvence 50Hz.