:: Produkty

UDAQ-1628

UDAQ-1628 představuje výkonný multifunkční modul připojený k počítači pomocí rozhraní USB.

Modul obsahuje osm analogových vstupů a alternativně dva analogové výstupy s možností generování signálů bez dalších doplňkových portů (čítače, digitální vstupy, digitální výstupy apod.).

Moduly jsou osazeny výkonným 16bitovým A/D převodníkem s předřazeným multiplexerem a osmi programovatelnými zesilovači.

Analogové výstupy jsou vybaveny datovými zásobníky a umožňují generování tvarových signálů s vysokou vzorkovací frekvencí a nízkou hodnotou kolísání vzorkovací frekvence (jitter) danou krystalovým oscilátorem. Generování pracuje v režimech souvislého datového bloku (data jsou průběžně přenášena z PC) nebo cyklickém (modul autonomně cyklicky generuje blok dat z datového zásobníku; v průběhu generování nejsou z PC přenášena žádná data a generování tak žádným způsobem nezatěžuje USB rozhraní).
Analogové výstupy mohou kromě blokových přenosů pracovat i v režimu standardního programového řízení.

Moduly jsou napájeny výhradně z USB rozhraní a nemohou být připojeny k pasivnímu hubu.

Řídicí jádro modulu

Nová řada multifunkčních modulů je vystavěna na moderním obvodovém řešení realizovaném řídicím mikropočítačem, výkonným hradlovým polem typu FPGA a dvoukanálovým USB řadičem.
Zatímco mikropočítač zajišťuje kontrolní funkce modulu, FPGA přebírá funkce zpracování dat z A/D převodníku, generování dat D/A převodníkem a veškeré přenosy dat mezi datovými zásobníky a USB rozhraním (řešeno čtyřkanálovým DMA řadičem).
Mikropočítač i FPGA umožňují uživatelský upgrade firmware.

Moduly UDAQ-1628 nabízejí

Technické parametry

Typové označení UDAQ-1628
Analogové vstupy 8x DIF.
Rozlišení A/D převodníku 16 bitů
Vstupní rozsahy ±10V, ±5V, ±2V, ±1V
Povolená součtová složka ±30V
Odolnost proti přepětí ±50V
Vzorkovací frekvence 200kHz max.
(viz omezení celkové datové propustnosti linky)
Datový zásobník 256kB
Analogové výstupy 2x S.E. (UDAQ-1628)
Rozlišení D/A převodníků 2x 12 bitů (verze UDAQ-1628)
bez výstupů (verze UDAQ-1628L)
Výstupní rozsahy ±10V
Vzorkovací frekvence 200kHz max. (datový tok)
(viz omezení celkové datové propustnosti linky)
Datový zásobník 256kB
Počet a typ čítačů bez čítačů
Počet digitálních vstupů bez digitálních vstupů
Počet digitálních výstupů bez digitálních výstupů
Sběrnice USB rev. 1.1
USB rev. 2.0 (full speed mode)
Rozměry modulu cca 225x165x40 mm