:: Produkty

UDAQ-1828

UDAQ-1828 představuje výkonný měřicí modul připojený k počítači pomocí rozhraní USB.

Modul obsahuje osm analogových vstupů bez dalších doplňkových portů (čítače, digitální vstupy, digitální výstupy apod.).

Analogové vstupy jsou řešeny zcela individuálně; každý je vybaven vlastním diferenciálním zesilovačem a vlastním A/D převodníkem. A/D převodníky pracují na fixní frekvenci 32 kHz a nižší vzorkovací frekvence jsou vytvářeny převzorkování v hradlovém poli.
Ačkoliv A/D převodníky jsou 24bitové, aktuální verze ovladačů podporuje pouze 16bitové datové přenosy.

Moduly jsou napájeny výhradně z USB rozhraní a nemohou být připojeny k pasivnímu hubu.

Řídicí jádro modulu

Nová řada multifunkčních modulů je vystavěna na moderním obvodovém řešení realizovaném řídicím mikropočítačem, výkonným hradlovým polem typu FPGA a dvoukanálovým USB řadičem.
Zatímco mikropočítač zajišťuje kontrolní funkce modulu, FPGA přebírá funkce zpracování dat z A/D převodníku a veškeré přenosy dat mezi datovými zásobníky a USB rozhraním (řešeno čtyřkanálovým DMA řadičem).
Mikropočítač i FPGA umožňují uživatelský upgrade firmware.

Technické parametry

Typové označení UDAQ-1828
Analogové vstupy 8x diff.
Rozlišení A/D převodníku 16 bitů / 24 bitů
Vstupní rozsahy ±10V
(na zakázku jiný rozsah od ±2V do ±50V)
Povolená součtová složka ±6V (platí pro standardní vstupní rozsah)
Odolnost proti přepětí ±32V (platí pro standardní vstupní rozsah)
Vzorkovací frekvence 8x 32kHz max.
(viz omezení celkové datové propustnosti linky)
Datový zásobník 256kB
Analogové výstupy bez výstupů
Počet a typ čítačů bez čítačů
Počet digitálních vstupů bez digitálních vstupů
Počet digitálních vstupů bez digitálních výstupů
Sběrnice USB rev. 1.1
USB rev. 2.0 (full speed mode)
Rozměry modulu cca 225x165x40 mm