Javascript menu

Ochrana soukromí a právní podmínky
pro používání webserveru tedia.cz

Provozovatel těchto webových stránek

TEDIA spol. s r. o., identifikační číslo 00871362,
sídlem Zábělská 162/12, 312 11 Plzeň, Česká Republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5032.

Ochrana soukromí

Plně respektujeme Vaše soukromí, a proto jsou naše webové stránky vytvořeny tak, abyste je mohli procházet bez potřeby sdělit jakékoliv osobní údaje. Stránky nevyužívají cookies, není vyhodnocována vaše IP adresa, není sledována vaše aktivita, natož pak získávány informace z historie vašeho prohlížeče. Po uzavření prohlížeče nezůstává "ani stopa" osobních dat, neboť analýza využívá výhradně anonymní souhrnné statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek.

Poznámka: V některých případech jsou pro Vaše pohodlí uvedeny odkazy směřující na webservery třetích stran (jsou doplněny piktogramem umístěným bezprostředně za odkazem). Ačkoliv se ve všech případech jedná o odkazy na webservery renomovaných orgranizací, nemáme vliv na jejich obsah a nemůžeme nést zodpovědnost za politiku Ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Pokud tyto odkazy použijete, činíte tak výhradně na vlastní riziko.

Naše webové stránky mohou obsahovat formuláře pro zaslání informací (např. formulář spokojenosti zákazníků). Vložené informace nejsou na straně webserveru nijak zpracovávány, nýbrž jsou odeslány ve strukturovaném e-mailu na některou z našich adres k vyřízení postupem vyhovujícím GDPR nařízení EU.

Právní podmínky pro užívání tohoto webserveru

Než začnete používat tento webserver, přečtěte si následující podmínky jeho užití; používat jej totiž můžete výhradně za předpokladu, že s těmito podmínkami souhlasíte.

Materiály publikované na tomto webserveru (manuály, technické listy apod.) jsou chráněny autorským právem. Můžete je používat pro Vaše osobní účely (resp. pro účely Vaší organizace) za předpokladu, že zůstanou v ucelené podobě a zachováte všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv. Materiály nesmíte bez souhlasu žádným způsobem upravovat, veřejně vystavovat či šířit.

Pokud z tohoto webserveru stáhnete software, pak tento můžete instalovat jen v případě, že si přečtete a přijmete podmínky Licenční smlouvy pro tento software. Licenční smlouva je součástí software nebo je jeho přílohou.

Informace zveřejněné na tomto webserveru jsou poskytovány "tak, jak jsou", tedy bez záruk jakéhokoliv druhu. Ačkoliv věnujeme maximální pozornost bezchybnosti informací zveřejněných na tomto webserveru, neručíme za jejich správnost ani úplnost. Můžeme kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny ve všech materiálech na tomto webserveru, avšak nezavazujeme se, že budeme tyto materiály udržovat zcela aktuální.

V žádném případě nebudeme odpovídat za škody jakéhokoliv druhu, které by vznikly na základě používání, neschopnosti používat nebo na základě výsledků používání tohoto webserveru a jakéhokoliv webserveru, na který tento webserver odkazuje. Za tyto škody nebudou odpovídat ani třetí strany zmíněné na tomto webserveru.