:: O nás

Informace o společnosti

Historie společnosti

TEDIA® spol. s r. o. je ryze českým výrobcem měřicí a průmyslové elektroniky s vlastním vývojovým, výrobním a servisním zázemím.

Společnost byla založena v březnu 1994 se záměrem vlastního vývoje a výroby laboratorních měřicích zásuvných karet pro počítače třídy PC a obchodní činností s příslušenstvím a doplňujícími komponenty. Svojí činností převzala aktivity soukromé firmy Elektrokonsult, jejíž výrobky byly dodávány na trh od roku 1991.

Převzatý sortiment zásuvných PC karet a příslušenství byl postupně rozšiřován o speciální měřicí přístroje s vysokou rychlostí vzorkování nebo rozlišením a současně zahájen vývoj nestandardních zakázkových zařízení, mj. i pro lékařské účely. V následujícím období byl výrobní program rozšiřován o moduly pro distribuované systémy řízení technologických procesů (MicroUnit serie) a prostředky pro komunikaci a přenos dat.

V průběhu roku 1998 se společnost přestěhovala do nově zrekonstruovaného objektu a všechna výrobní i vývojová pracoviště získala dostatek antistaticky řešených prostor. Současně bylo vybudováno vlastní DTP pracoviště pro zajištění doprovodné publikační činnosti v tištěné i elektronické formě.

Nezbytnou součástí dalšího rozvoje bylo vytvoření dostatečně široké obchodní sítě; výrobky ze standardní produkce jsou prodávány obchodními partnery v řadě velkých měst České republiky a od ledna roku 2000 pak i na Slovensku prostřednictvím obchodního zastoupení v Košicích.

S ústupem sběrnice ISA a jejím nahrazením sběrnicí PCI se společnost TEDIA® stala v roce 2001 řádným členem PCI Special Interest Group, neziskové organizace zajišťující standardizaci a vývoj celé řady PCI sběrnic.

Společnost TEDIA® se vždy systematicky zaměřovala na dosažení vysoké kvality a spolehlivosti svých produktů a rozvíjela interní systém řízení kvality. V prosinci roku 2003 byl zavedený systém certifikován podle standardu ČSN EN ISO 9001 a v následném období došlo k úspěšné implementaci požadavků nejnovější revize normy ISO 9001:2015, což potvrdily i následné dozorové audity.

Zavedený systém řízení kvality se neomezuje na vybrané činnosti, nýbrž pokrývá veškeré procesy identifikované ve společnosti počínaje předvývojovými rozvahami, vývojem vlastního zařízení zahrnujícím i výrobu prototypů včetně jejich testování podle platných norem a zákonů, vlastní výrobu, navazující servis a samozřejmě i veškerou obchodní a nákupní činnost.

Něco ze současnosti

V současné době standardní sortiment výrobků společnosti TEDIA® zahrnuje řadu DAQ karet se sběrnicemi PCI a PCI Express, multifunkční moduly pro sběrnici USB, desítky typů modulů pro distribuované systémy a širokou řadu prostředků pro datovou komunikaci v průmyslovém prostředí.

Kromě dodávek výrobků ze standardního sortimentu se společnost zaměřuje na zakázkový vývoj a výrobu elektronických zařízení. Vzhledem k rozsáhlému a systematickému vlastnímu vývoji jsme schopni zakázkové aplikace řešit v krátkém časovém intervalu s využitím nejmodernější součástkové základny a dostupných technologií.

Společnost TEDIA® disponuje vývojovými prostředky pro komplexní řešení všech předvýrobních fází, zejména:

Výroba od prototypů až po stokusové série je zajišťována na vlastním pracovišti vybaveném mj. přesným osazovacím automatem Essemtec FOX1 pro součástky s rastrem vývodů do 0,3 mm a Ultra Fineline BGA a pájecí pecí pracující na principu nasycených par.

Opakovaná výroba větších sérii je zajišťována kooperací s ověřenými firmami vybavenými technologií pro ekonomickou sériovou výrobu.

Dostatek technických protředků je však pouze jedním z řady nezbytných předpokladů, nejpodstatnější podmínkou pro úspěšné řešení vývojových projektů a následné výroby je však tým vzdělaných a zkušených pracovníků.

Naši významní klienti

Aplikace našich výrobků

Na samostatné stránce můžete najít popis vybraných aplikací výrobků firmy TEDIA®, realizované našimi zákazníky. V případě, že i vy realizujete zajímavé aplikace s našimi výrobky, kontaktujte nás, rádi je zveřejníme.

Příklady nasazení výrobků TEDIA®

Sponzorujeme

Společnost TEDIA® podporovala plzeňský basketbalový klub BAK Plzeň a od roku 2005 byla řadu let jeho generálním sponzorem.

Od roku 2016 sponzorujeme hokejový klub HC Fire Dragons.