:: Produkty

DAQ ISA karty

Několik slov na úvod ...

Vzhledem k zastaralosti sběrnice ISA (dnes přežívá prakticky jen v průmyslových systémech) došlo před řadou lety k přirozenému poklesu poptávky a následně postupnému útlumu jejich výroby.

V současné době již není vyráběn a skladem dostupný žádný typ DAQ ISA karty.

Poznámka: Na zakázku lze vyvinout speciální karty pro sběrnici ISA, popř. PCI (může být ekonomické v množstvích již od 20 kusů výše).
Zaujala-li Vás tato možnost, neváhejte kontaktovat obchodní oddělení.

Multifunkční DAQ ISA karty

Typ AIN ADC Buffer Isol. DAC CNT DIO
PCA-1208AL 8/32x S.E. 12bitů, 50kHz - - - - - - - - - 1 8+8
PCA-1208AS 8/32x S.E. 12bitů, 50kHz - - - - - - 2x 12bitů 1 8+8
PCA-1218A 8/32x S.E. 12bitů, 15kHz - - - 1kVDC - - - 1 8+8
PCA-1228L 8/32x S.E. 12bitů, 80kHz - - - - - - - - - - - - 8+8
PCA-1228M 8/32x S.E. 12bitů, 80kHz FIFO - - - 1x 12bitů - - - 8+8
PCA-1238L 8x S.E. 12bitů, 250kHz FIFO - - - - - - - - - 8+8
PCA-1238M 8x S.E. 12bitů, 250kHz FIFO - - - 1x 12bitů - - - 8+8
PCA-1238S 8x S.E. 12bitů, 250kHz FIFO - - - 2x 8bitů - - - 8+8
PCA-1248M 8x S.E. 12bitů, 800kHz RAM - - - 1x 8bitů - - - 8+8
PCA-1408AL 8/32x S.E. 14bitů, 50kHz - - - - - - - - - 1 8+8
PCA-1408AS 8/32x S.E. 14bitů, 50kHz - - - - - - 2x 12bitů 1 8+8
PCA-1608AL 4x DIF. 16bitů, 4x2kHz FIFO 500VDC - - - - - - 8+8
PCA-1608AM 8x DIF. 16bitů, 8x2kHz FIFO 500VDC - - - - - - 8+8

Poznámka: Počet analogových vstupů je uveden pro samostatnou kartu (8) a rozšíření softwarově transparentním externím multiplexerem (32). Vstupy jsou v zapojení S.E.; v případě potřeby diferenciálních vstupů je potřeba použít externí zesilovač, např. OPT-830A.
Výjimkou je typ PCA-1608A obsahující osm diferenciálních vstupů bez možnosti rozšíření; v případě potřeby více vstupů je potřeba instalovat více karet (automaticky pracují synchronně).

Ostatní DAQ ISA karty

Typ Popis
PCA-1288 řada speciálních PC karet (8x AIN, 8x AOUT, 4x CNT, 8+8 DIO)
PCD-4848A řada PC karet digitálních vstupů a výstupů, časovače
PCF-810 řada PC karet programovatelných antialiasing filtrů
PCG-1030 řada PC karet signálových generátorů s DDS procesory
PCT-2403 řada PC karet programovatelných IRC čítačů
PCT-3212 řada PC karet registračních čítačů

Popis jednotlivých typů DAQ ISA karet

PCA-1208AL/AS

manuál, ovladače a software

PCA-1208AL/AS jsou základní multifunkční karty sdružujících všechny obvyklé funkce - A/D převodník s řadou zdrojů spouštění, D/A převodníky, časovače a digitální porty. Typickou oblastí uplatnění jsou monitorovací a řídicí systémy v průmyslové automatizaci.

Omezením PCA-1208AL/AS oproti výkonnějším typům je absence vyrovnávací paměti A/D převodníku a tedy i nezbytná intervence ze strany aplikačního software, resp. ovladače pro každý odměřený vzorek. Zatímco MS-DOS programy mohou dosáhnout plné vzorkovací frekvence, v aplikacích pracujících pod operačními systémy Windows jsou karty této řady vhodné pro vzorkovací frekvence maximálně do 5 kHz.

Technické parametry:

PCA-1218AL

manuál, ovladače a software

PCA-1218AL je analogická multifunkčním kartám PCA-1208AL, doplněna je však optická izolace vstupních analogových obvodů od zdroje počítače. Typickou oblastí uplatnění jsou monitorovací a řídicí systémy v průmyslové automatizaci.

Omezením PCA-1218AL oproti výkonnějším typům je absence vyrovnávací paměti A/D převodníku a tedy i nezbytná intervence ze strany aplikačního software, resp. ovladače pro každý odměřený vzorek. Zatímco MS-DOS programy mohou dosáhnout plné vzorkovací frekvence, v aplikacích pracujících pod operačními systémy Windows jsou karty této řady vhodné pro vzorkovací frekvence maximálně do 5 kHz.

Technické parametry:

PCA-1228L/M

manuál, ovladače a software

Multifunkční karty řady PCA-1228 jsou ideálními typy pro běžné i rozsáhlé aplikace s vyšší vzorkovací frekvencí pracující v prostředí operačních systémů Windows. Narozdíl od jednoduchých typů PCA-1208A/1408A, PCA-1218A je totiž doplněna vyrovnávací paměti typu FIFO mezi A/D převodník a sběrnici počítače. Tato vyrovnávací paměť při obvyklém způsobu přenosu dat 512x redukovat frekvenci volání přerušení a karta, resp. více karet tak umožňuje realizovat celkově až 250.000 měření za sekundu.

Doplnění vyrovnávací paměti dat A/D převodníku si vyžádalo přenesení funkce řízení multiplexeru a zesilovače na obvody karty (tzv. scanovací logika); v případě PCA-1228 jsou tyto obvody řešeny mikropočítačem podporujícím až 128 měřených kanálů a speciálním digitálním portem pro kompletní řízení externích multiplexerů. Pro aplikace vyžadující ještě větší počet měřených signálů nebo nároků na vyšší vzorkovací frekvenci je karta vybavena "multicard master-slave" logikou umožňující efektivní rozšiřování systému paralelním řazením více karet. Karta PCA-1228 však umožňuje i jednoduché rozšíření základních 8 analogových vstupů na 32 externím multiplexerem OPT-832.

Technické parametry:

PCA-1238L/M/S

manuál, ovladače a software

Multifunkční karty řady PCA-1238 jsou ideálními typy pro aplikace s vyššími požadavky na vzorkovací frekvenci pracující v prostředí operačních systémů Windows. Narozdíl od jednoduchých typů PCA-1208A/1408A, PCA-1218A je totiž doplněna vyrovnávací paměti typu FIFO mezi A/D převodník a sběrnici počítače. Tato vyrovnávací paměť při obvyklém způsobu přenosu dat 512x redukovat frekvenci volání přerušení a karta, resp. více karet tak umožňuje realizovat celkově až 250.000 měření za sekundu.

Doplnění vyrovnávací paměti dat A/D převodníku si vyžádalo přenesení funkce řízení multiplexeru a zesilovače na obvody karty (tzv. scanovací logika); v případě PCA-1238 jsou tyto obvody řešeny hradlovým polem podporujícím 8 měřených kanálů bez možnosti řízení externích multiplexerů. Pro aplikace vyžadující větší počet měřených signálů je karta vybavena "multicard master-slave" logikou umožňující efektivní rozšiřování systému paralelním řazením více karet.

Mimořádnou vlastností je doplnění D/A převodníků vyrovnávací pamětí FIFO se samostatným časovačem; kromě běžného režimu přímého zápisu a blokového přenosu dat lze FIFO konfigurovat také do struktury "kruhový zásobník" a generovat předdefinované signály na pozadí měření bez jakékoliv intervence aplikačního programu.

Technické parametry:

PCA-1248M, násuvný modul XM-1248M

manuál, ovladače a software

Karty řady PCA-1248 nachází uplatnění zejména v náročných aplikacích měření přechodových jevů. Protože data z A/D převodníku nejsou přenášena v průběhu měření (jsou ukládána do paměti RAM umístěné na PC kartě), není vzorkovací frekvence limitována vlastnostmi sběrnice ani počtem instalovaných karet v počítači.

Konfigurace s pamětí RAM však přináší omezení délky záznamu kapacitou paměti instalované na PC kartě (karty s vyrovnávací pamětí FIFO, resp. bez vyrovnávací paměti byly limitovány velikostí operační paměti PC, popř. volným prostorem na pevném disku) a vyloučení zpracování dat v průběhu měření (např. on-line vizualizace). Základní paměť RAM karty 2MB (tzn. pro 1.048.576 vzorků) lze rozšířit pomocí modulu XM-1248 na 8MB (tzn. 4.194.304 vzorků).

Doplnění vyrovnávací paměti dat A/D převodníku si vyžádalo přenesení funkce řízení multiplexeru a zesilovače na obvody karty (tzv. scanovací logika); v případě PCA-1248 jsou tyto obvody řešeny hradlovým polem podporujícím 8 měřených kanálů bez možnosti řízení externích multiplexerů. Pro aplikace vyžadující větší počet měřených signálů je karta vybavena "multicard master-slave" logikou umožňující efektivní rozšiřování systému paralelním řazením více karet.

Technické parametry:

PCA-1408AL/AS

manuál, ovladače a software

PCA-1408AL/AS jsou multifunkční karty analogické PCA-1208AL, odlišují se 14bitovým A/D převodníkem.

Sdružují všechny obvyklé funkce - A/D převodník s řadou zdrojů spouštění, D/A převodníky, časovače a digitální porty. Typickou oblastí uplatnění jsou monitorovací a řídicí systémy v průmyslové automatizaci.

Omezením PCA-1408AL/AS oproti výkonnějším typům je absence vyrovnávací paměti A/D převodníku a tedy i nezbytná intervence ze strany aplikačního software, resp. ovladače pro každý odměřený vzorek. Zatímco MS-DOS programy mohou dosáhnout plné vzorkovací frekvence, v aplikacích pracujících pod operačními systémy Windows jsou karty této řady vhodné pro vzorkovací frekvence maximálně do 5 kHz.

Technické parametry:

PCA-1608AL/AM, násuvné moduly řady XM-1608

manuál, ovladače a software

Multifunkční karty řady PCA-1608A jsou ideálními typy pro aplikace s vysokými požadavky na přesnost nebo pro měření signálů velkého dynamického rozsahu.

Nejzřetelnějším rozdílem PCA-1608A oproti řadě standardních DAQ ISA karet je samostatné řešení každého analogového kanálu; karta obsahuje 8 vstupních zesilovačů (realizovány dvěma násuvnými moduly) a 8 A/D převodníků společně izolovaných od obvodů počítače. Popsaná struktura umožňuje nejen výrazné zlepšení vstupních parametrů (vyloučení chyby multiplexerů, doplnění funkce antialiasing filtrů apod.), ale navíc i zcela synchronní vzorkování všech analogových signálů. Pro případ většího počtu měřených signálů je karta vybavena "multicard master-slave" logikou umožňující efektivní rozšiřování systému paralelním řazením více karet; výhoda synchronního vzorkování zůstává zachována pro všechny karty v počítači.

Jádrem PCA-1608A je řídicí mikropočítač zpracovávající data ze všech A/D převodníků a kompenzující ofset jednotlivých kanálů podle uživatelských dat uložených v paměti EEPROM. Naměřená data jsou přenášena prostřednictvím vyrovnávací paměti typu FIFO umožňující 256x redukovat frekvenci volání přerušení a karta PCA-1608A, resp. karty jsou vhodné i pro aplikace pracující v prostředí Windows.

Technické parametry:

PCA-1288A/B/C

manuál, ovladače a software

Karta PCA-1288 obsahuje osm analogových vstupů s 12bitovým rozlišením a vstupním rozsahem závislým na verzi karty. Obvody karty vzorkují analogové vstupy frekvencí 4kHz a naměřená data průběžně aktualizují ve vyrovnávací dvoubránové paměti. Běžný aplikační program, resp. jeho ovladač, se proto nemusí věnovat obsluze A/D převodníku, nýbrž v kterýkoliv okamžik má dostupná poslední naměřená data. Pro aplikace vyžadující vyšší vzorkovací frekvenci a tedy i přenos všech naměřených hodnot jsou data současně ukládána do dvojitého zásobníku s možností podpory přerušení. Četnost vyvolání přerušení 500Hz s časovou rezervou obsluhy 2ms při maximální vzorkovací frekvenci vyhovuje i pro aplikace pracující v operačních systémech Windows.

Kromě analogových vstupů karta PCA-1288 nabízí osm analogových výstupů, pracovní rozsah je závislý na verzi karty. Navíc PCA-1288 obsahuje čtyři 32bitové čítače určené pro zpracování signálů z různých čidel a snímačů s frekvencí až 100kHz (první dvojice rychlé), resp. 50Hz (druhá dvojice) a digitální porty.

Technické parametry:

PCD-4848A/AT

manuál, ovladače a software

Karty PCD-4848A a PCD-4848AT jsou doplňkovým typem řady multifunkčních karet.

Oba typy nabízejí 48 digitálních vstupů a 48 digitálních výstupů organizovaných do čtyř portů po 24 vstupech, resp. výstupech. Jako rozhraní je využit osvědčený a řadou výrobců používaný standard OPTO-22, tzn. 50pinový dvouřadý konektor s 24 signály doplněnými o GND a napájecí napětí 5V.

Karta PCD-4848A obsahuje IRQ logiku se dvěma zdroji přerušení - dvěma digitálními vstupy (jeden z každého vstupního portu OPTO-22). Karta PCD-4848AT je navíc doplněna o 3 šestnáctibitové čítače/časovače (řadič 82C54) a krystalový oscilátor 8MHz, IRQ logika je rozšířena o třetí zdroj přerušení - výstup časovače T2.

Typickou oblastí uplatnění jsou monitorovací a řídicí systémy v průmyslové automatizaci.

Technické parametry:

PCF-810

manuál, ovladače a software

PCF-810 je karta antialiasing filtrů obsahující 8 samostatných kanálů tvořených vstupním zesilovačem se softwarově volitelným ziskem, programovatelným dolnopropustním filtrem a výstupním zesilovačem. Filtry umožňují kromě přesného nastavení prahové frekvence i programovou volbu typu filtru; použité obvody nabízejí aproximaci Besselova nebo Butterworthova typu, v obou případech 8. řádu.

Typ aproximace filtru lze volit odděleně pro každý kanál, prahová frekvence je nastavována společně pro skupinu filtrů Besselova typu a společně pro skupinu Butterworthova typu.

Vstupní i výstupní rozhraní jsou kompatibilní s řadou multifunkčních karet TEDIA (ISA i PCI). Kartu PCF-810 lze však využít ve spolupráci s řadou dalších karet různých výrobců a lze ji začlenit i do rozsáhlých měřicích systémů.

Technické parametry:

PCG-1030M/L/MT

manuál, ovladače a software

Karty řady PCG-1030 obsahují až 3 samostatné generátory harmonického signálu pracující na principu přímé digitální syntézy (dále DDS) řízené společným krystalovým oscilátorem s vysokou teplotní i dlouhodobou stabilitou a pracovní frekvencí volenou s ohledem na přesné nastavení frekvence výstupního signálu. Každý kanál umožňuje nezávislé nastavení pracovní frekvence, fázového posuvu a amplitudy výstupního signálu. Použití společného oscilátoru navíc umožňuje generování skupiny signálů s programovatelným vzájemným fázovým posuvem.

Velmi výhodnou vlastností DDS narozdíl od jiných metod (např. PLL) je absence přechodného jevu ustalování signálu při změně frekvence, fáze či amplitudy; obvodové řešení PCG-1030 umožňuje až 10.000 změn nastavení během sekundy. Přednost rychlého ustalování lze s výhodou využít např. při měření frekvenčních charakteristik.

Protože komunikační kanál mezi PC a řídicím mikropočítačem karty PCG-1030 je realizován pamětí typu FIFO, jsou nároky na programovou obsluhu generátorů redukovány na minimum.

PCG-1030 poskytuje 3 výstupy harmonického signálu (společně izolovány od obvodu PC) s možností programové volby výstupního napětí a tři výstupy v úrovních TTL (bez izolace). Jako pomocné funkce jdou doplněny digitální porty.

Technické parametry:

PCT-2403

manuál, ovladače a software

Karty PCT-2403 jsou určené zejména pro zpracování signálů z inkrementálních snímačů s kvadraturním výstupem, široce konfigurovatelné vstupní obvody však umožňují nasazení v řadě dalších aplikací.

Jádrem PCT-2403 jsou osvědčené programovatelné obousměrné čítače typu LS7166 zpracovávající standardní kvadraturní signály. Jejich výborné vlastnosti podtrhuje programovatelná vstupní logika umožňující díky čtyřkanálovému řešení realizovat celou řadu dalších obvyklých i méně častých pracovních režimů. Dva kanály jsou pevně vyhrazeny pro základní funkce čítače (kromě kvadraturního signálu jsou podporovány režimy "count/direction", "up/down"), další dva kanály pak umožňují externí nulování či přednastavení čítače, zachycení aktuálního stavu čítače do vyrovnávacího registru apod. Doplnění řadiče přerušení pak umožňuje bezprostřední reakci ze strany aplikačního programu na řadu událostí, mj. přetečení čítače, zachycení stavu čítače do vyrovnávacího registru, reakci na změnu některého ze vstupních kanálů.

Vstupní obvody karty PCT-2403 jsou řešeny izolovanými přijímači RS-422 zajišťujícími vysokou odolnost proti vnějšímu rušení; obvodové řešení však zachovává kompatibilitu i se signály TTL.

Typickou oblastí uplatnění jsou monitorovací a řídicí systémy v průmyslové automatizaci.

Technické parametry:

PCT-3212, PCT-3212B

manuál, ovladače a software

Karty řady PCT-3212 jsou určené pro zpracování signálů z řady impulzních snímačů, elektroměrů apod.

Jádrem PCT-3212 je mikropočítač zpracovávající signály z dvanácti samostatně opticky izolovaných vstupů a implementovanou funkcí dvanácti 32bitových čítačů s podporou nulování a přednastavení.

Popsané řešení umožňuje digitální filtraci vstupních signálů spolehlivě zabraňující načítání falešných impulzů vlivem zákmitů vstupního signálu. Zcela mimořádnou vlastností je pak numerické předzpracování dat; v režimu "registračního čítače" obvody poskytují nejen informaci o stavu čítačů, ale individuálně pro každý kanál také čas uplynulý mezi dvěma předešlými impulzy a čas uplynulý od posledního detekovaného impulzu. Tyto údaje lze s výhodou využít pro výpočet řady veličin, např. okamžitého odběru v případě průtokoměru či elektroměru. Protože časové veličiny jsou určovány s rozlišením 1ms, je využití tohoto režimu v praxi z důvodu přesnosti limitováno pro signály do 10Hz (funkce čítače však zůstává zachována až do frekvence 400Hz).

Karta PCT-3212 je dodávána i v provedení se zálohovaným zdrojem zajišťujícím autonomní činnost čítačů po dobu více než 24 hodin od výpadku napájecího napětí počítače (typové označení PCT-3212B).

Technické parametry: