:: Produkty

DAQ PC/104 moduly

Několik slov na úvod ...

PC/104 moduly jsou určeny pro sběrnici používanou zejména v jednodeskových počítačích nebo panelových PC, možnosti nasazení jsou proto limitovány zpravidla na speciální aplikace měření a sběru dat v průmyslu.

V současné době již není vyráběn a skladem dostupný žádný typ DAQ PC/104 modulu.

Poznámka: Na zakázku lze vyvinout speciální typy PC/104 modulů (může být ekonomické v množstvích již od 20 kusů výše).
Zaujala-li Vás tato možnost, neváhejte kontaktovat obchodní oddělení.

Přehledová tabulka PC/104 modulů

Typ AIN AOUT CNT DIN DOUT
PCA-1201 - - - 1x 12 bitů - - - 16x TTL 16x TTL
PCA-1201N - - - 1x 12 bitů - - - 16x TTL 16x tranzistor
PCA-1282 8x 12 bitů 2x 12 bitů 4x 16/32 bitů 8x TTL 8x TTL
PCA-1601 - - - 1x 16 bitů
s izolací
- - - 8x TTL - - -
PCD-0808 - - - - - - - - - 8x izolované 8x relé
PCD-1616 - - - - - - - - - 16x TTL 16x TTL
PCD-1616N - - - - - - - - - 16x TTL 16x tranzistor
PCT-2401 - - - - - - 1x 24 bitů (IRC) 8x TTL 8x TTL
PCT-2401N - - - - - - 1x 24 bitů (IRC) 8x TTL 8x tranzistor

Popis jednotlivých typů PC/104 modulů

PCA-1201, PCA-1201N

manuál a ovladače

PCA-1201 a PCA-1201N jsou PC/104 moduly vybavené jedním analogovým výstupem a pomocnými digitálními porty.

Analogový výstup je osazen 12bitovým D/A převodníkem a výstupními obvody umožňujícími trimrem nastavit maximální výstupní napětí v rozsahu 2,5V až 4,095V. Výstup není izolován od sběrnice.

Kromě analogového výstupu oba typy obsahují celkem 16 digitálních vstupů a 16 digitálních výstupů organizovaných do čtyř portů po osmi vstupech, resp. výstupech. Vstupy i výstupy pracují s úrovněmi TTL a jako rozhraní je použit 10pinový dvouřadý konektor s 8 signály doplněnými o GND a napájecí napětí 5V použitý na všech multifunkčních kartách pro sběrnice ISA a PCI.

Moduly PCA-1201N se od PCA-1201 odlišují v typu digitálních výstupů; PCA-1201N má standardní TTL výstupy nahrazeny tranzistorovými s možností přímého ovládání technologických signálů, např. spínání výkonových relé.

Technické parametry:

PCA-1282

manuál a ovladače

PCA-1282 jsou multifunkční PC/104 moduly vybavené analogovými vstupy, analogovými výstupy, čítači a digitálními porty.

Obvody modulu vzorkují analogové vstupy frekvencí 4kHz a naměřená data průběžně aktualizují ve vyrovnávací dvoubránové paměti. Běžný aplikační program, resp. jeho ovladač, se proto nemusí věnovat obsluze A/D převodníku, nýbrž v kterýkoliv okamžik má dostupná poslední naměřená data. Pro aplikace vyžadující vyšší vzorkovací frekvenci a tedy i přenos všech naměřených hodnot jsou data současně ukládána do dvojitého zásobníku s možností podpory přerušení. Četnost vyvolání přerušení 500Hz s časovou rezervou obsluhy 2ms při maximální vzorkovací frekvenci vyhovuje i pro aplikace pracující v operačních systémech Windows.

Kromě analogových vstupů modul nabízí dva analogové výstupy s nezávisle konfigurovatelným rozsahem pro každý kanál. Navíc obsahuje čtyři 32bitové čítače určené pro zpracování signálů z různých čidel a snímačů s frekvencí až 100kHz (první dvojice rychlé), resp. 50Hz (druhá dvojice) a digitální porty.

Technické parametry:

PCA-1601

manuál a ovladače

PCA-1601 jsou PC/104 moduly vybavené jedním analogovým výstupem a pomocnými digitálními vstupy.

Analogový výstup je osazen 16bitovým D/A převodníkem a výstupními obvody umožňujícími konfigurovat prakticky všechny používané napěťové i proudové rozsahy. Výstup je izolován od sběrnice.

Kromě analogového výstupu moduly obsahují celkem 8 digitálních vstupů pracujících s úrovněmi TTL a jako rozhraní je použit 10pinový dvouřadý konektor s 8 signály doplněnými o GND a napájecí napětí 5V použitý na všech multifunkčních kartách pro sběrnice ISA a PCI.

Technické parametry:

PCD-0808

manuál a ovladače

PCD-0808 jsou PC/104 moduly vybavené 16 izolovanými digitálními porty.

Moduly obsahují celkem 8 digitálních vstupů s optickou izolací (společná GND svorka) s odolností proti přepólování a 8 reléových výstupů (přepínací relé). Jako rozhraní pro digitální vstupy je využit konektor D-Sub 9, pro výstupy pak konektor D-Sub 25.

Technické parametry:

PCD-1616, PCD-1616N

manuál a ovladače

PCD-1616 a PCD-1616N jsou PC/104 moduly vybavené 32 digitálními porty.

Digitální porty PCD-1616 jsou konfigurovány jako 16 digitálních vstupů a 16 digitálních výstupů organizovaných do čtyř portů po osmi vstupech, resp. výstupech. Vstupy i výstupy pracují s úrovněmi TTL a jako rozhraní je použit 10pinový dvouřadý konektor s 8 signály doplněnými o GND a napájecí napětí 5V použitý na všech multifunkčních kartách pro sběrnice ISA a PCI.

Moduly PCD-1616N se od PCD-1616 odlišují v typu digitálních výstupů; PCD-1616N má standardní TTL výstupy nahrazeny tranzistorovými s možností přímého ovládání technologických signálů, např. spínání výkonových relé.

Technické parametry:

PCT-2401, PCT-2401N

manuál a ovladače

PCT-2401 a PCT-2401N jsou PC/104 moduly vybavené programovatelným čítačem a pomocnými digitálními porty.

Jádrem PCT-2401 jsou osvědčené programovatelné obousměrné čítače typu LS7166 zpracovávající standardní kvadraturní signály. Jejich výborné vlastnosti podtrhuje programovatelná vstupní logika umožňující díky čtyřkanálovému řešení realizovat celou řadu dalších obvyklých i méně častých pracovních režimů. Dva kanály jsou pevně vyhrazeny pro základní funkce čítače (kromě kvadraturního signálu jsou podporovány režimy "count/direction", "up/down"), další dva kanály pak umožňují externí nulování či přednastavení čítače, zachycení aktuálního stavu čítače do vyrovnávacího registru apod. Doplnění řadiče přerušení pak umožňuje bezprostřední reakci ze strany aplikačního programu na řadu událostí, mj. přetečení čítače, zachycení stavu čítače do vyrovnávacího registru, reakci na změnu některého ze vstupních kanálů.

Digitální porty PCT-2401 jsou konfigurovány jako 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů. Vstupy i výstupy pracují s úrovněmi TTL a jako rozhraní je použit 10pinový dvouřadý konektor s 8 signály doplněnými o GND a napájecí napětí 5V použitý na všech multifunkčních kartách pro sběrnice ISA a PCI.

Moduly PCT-2401N se od PCT-2401 odlišují v typu digitálních výstupů; PCT-2401N má standardní TTL výstupy nahrazeny tranzistorovými s možností přímého ovládání technologických signálů, např. spínání výkonových relé.

Technické parametry: