:: Produkty

TEDIA MicroUnit Datalogger

Software pro měření a archivaci dat

Program TEDIA MicroUnit Datalogger je aplikace umožňující konfiguraci a následný záznam dat na disk v obecném ASCII, CSV nebo DBF formátu.

Program umožňuje nasazení v aplikacích, které nevyvyžadují vysokou vzorkovací frekvenci (vyplývá z vlastností modulů MicroUnit serie). Měření je možné spouštět manuálně a naměřená data jsou průběžně ukládána na disk se zvolenou časovou periodou.

Hlavní rysy programu MicroUnit Datalogger