:: Produkty

MU-2485

Repeatery MU-2485 jsou určeny k oddělení segmentů komunikační linky RS-485 z důvodu izolace, většího dosahu, možnosti instalace vyššího počtu jednotek apod. Ačkoliv jsou zařazeny mezi moduly MicroUnit serie, jsou zcela obecně použitelné pro jakoukoliv asynchronní sériovou komunikaci.

Svým mechanickým provedením jsou vhodné pro průmyslové systémy, vestavbu do rozváděčových skříní apod. Napájení repeaterů je řešeno z externího zdroje 10÷30VDC a obě komunikační rozhraní jsou izolována nejen vzájemně, ale i od napájecího zdroje (tzv. trojcestná izolace).

Repeatery obsahují obvody automatického řízení směru přenosu a stejně jako další typy konvertorů a komunikačních PC karet TEDIA mají doplněny přepěťové ochranné prvky a zakončovací impedance vedení (pro RS-422 i RS-485).

Repeatery MU-2485 představují 100% funkční náhradu za typy MU-2485/12V a MU-2485/24V s řadou vylepšení, mezi které patří zejména:

Technické parametry

Typové označení MU-2485
Primární rozhraní RS-485
Signály primárního
rozhraní
TXD/RXD
Sekundární rozhraní RS-485
Signály sekundárního
rozhraní
TXD/RXD
Řízení přenosu
sekundárního rozhraní
ADFC
Přenosová rychlost
a další parametry
600Bd až 115,2kBd pro všechny používané kombinace bitové délky znaku, paritních bitů a počtu stopbitů
Ochrana rozhraní transil 5V8/600W
Zakončovací impedance 120Ω/0,7V (zakázkové rozšíření)
Typ izolace trojcestná optická
Izolační napětí 1kVDC
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 2,6W max.
Mechanické provedení Modulbox 3M

Poznámka: Funkce automatického řízení směru přenosu nazývaná ADFC je odvozena od přítomnosti dat vyhodnocovaných na obou rozhraních repeateru. Jsou-li detekována data primárního rozhraní, je automaticky aktivován vysílač sekundárního rozhraní, resp. naopak, jsou-li detekována data sekundárního rozhraní, je automaticky aktivován vysílač primárního rozhraní.