:: Produkty

Moduly přepěťové ochrany MU-3485

Moduly přepěťové ochrany vedení RS-485 (popř. RS-422) zabezpečují datovou komunikační linku proti indukovaným přepěťovým špičkám.

Modul MU-3485 obsahuje ochranné bleskojistky CG75L doplněné transily a zajisťuje druhý stupeň ochrany vedení. Kromě samotné přepěťové ochrany umožňuje navíc nastavit zakončovací impedanci vedení v rozmezí 60 až 220 Ohmů, popř. ji ponechat nezapojenou.

Modul MU-3485 je koncipován pro dvouvodičové vedení standardu RS-485, alternativně je však lze použít i pro vedení RS-422 (dva moduly, jeden pro každý pár vedení).

Blokové schema modulu MU-3485:

SV1 - vstupní svorky
SV2 - výstupní svorky průchozího vedení
SV3 - výstupní svorky odbočeného vedení

Technické parametry

Typové označení MU-3485
Komunikační linka RS-485 (popř. RS-422)
Zakončovací impedance 60÷200Ω (popř. impedance vyřazena)
Krok nastavení
impedance
10Ω
Základní ochranné prvky 3x bleskojistka (průchozí i odbočené vedení)
Typ bleskojistky CG75L (CP Clare)
Doplňkové ochranné prvky 4x transil (pouze odbočené vedení)
Typ transilu BZW06-5V8
Vložená impedance
odbočeného vedení
2x 4,7Ω
Mechanické provedení Modulbox 3M