:: Produkty

PROMOTIC

PROMOTIC je komplexní SCADA objektový softwarový nástroj pro tvorbu aplikací, které monitorují, řídí a zobrazují technologické procesy v nejrůznějších oblastech průmyslu.

Většina výrobků TEDIA je podporována systémem PROMOTIC. Ovladač modulů MicroUnit serie je integrován přímo ve vývojovém systému, zásuvné DAQ karty a DAQ USB moduly jsou podporovány s využitím standardních multidriverů (TEDIA_DAQ01 pro PCI/PCIe karty a USB moduly, TEDDAQ pro ISA karty).

Systém PROMOTIC se vyznačuje zcela otevřenou architekturou; zabudovaná standardní softwarová rozhraní (XML, ActiveX, ODBC, DAO, OLE, OPC, DDE, TCP/IP, WEB, atd.) dovolují plnou integraci systému PROMOTIC s dalšími softwarovými produkty. Díky této koncepci je například možné přímé propojení systému PROMOTIC na podnikové databáze (MSSQL, MySql, dBase, Access, Oracle, SAP, atd.), propojení s komunikačními servery, případně s jinými softwarovými systémy.

PROMOTIC poskytuje příjemné uživatelské rozhraní; přehledný editor aplikace s hiearchickým stromem objektů a komfortní editor technologických snímků s rozsáhlou množinou elementárních i komplexních grafických prvků. Pro splnění individuálních požadavků pak obsahuje jazyk VBScript otevírající projektantům široké pole možností.

V systému PROMOTIC jsou zabudovány všechny nezbytné komponenty pro tvorbu jednoduchých i rozsáhlých vizualizačních a řídicích systémů:

Systém PROMOTIC je určen pro všechny aktivně používané desktopové i serverové verze Microsoft Windows (může být limitováno dostupností ovladačů).

Funkční demoverzi a další informace je možné získat přímo na stránkách výrobce, firmy Microsys Ostrava (www.microsys.cz).