:: Produkty

TEDIA Recorder

Software pro měření a archivaci dat

Program TEDIA Recorder je aplikace umožňující konfiguraci a následný záznam dat na disk v obecném ASCII formátu a v interním formátu programu ScopeWin.

Program umožňuje nasazení v aplikacích, které vyžadují vysokou i nízkou vzorkovací frekvenci. Měření je možné spouštět manuálně nebo po detekci vnější události (změna stavu čítače, změna stavu digitálního vstupu, ...). Měřená data jsou průběžně ukládána na disk.
Program využívá rozhraní TEDIA_DAQ01 a podporuje všechna zařízení s analogovými vstupy.

Hlavní rysy programu TEDIA Recorder