:: O nás

Aplikace našich výrobků:
Měření a vizualizace pily pro dělení kmenů

Základní informace

Společnost A. F. Servis s.r.o. poskytuje mj. komplexní služby v oblasti servisu manipulačních linek BALJER ZEMBROD a měření dřevní hmoty. S využitím DAQ PCI karet TEDIA byl realizován systém pro automatizované měření a vizualizaci.

Realizované zařízení přináší výraznou úsporu času a materiálu, zpřesnilo se dělení kmenů a usnadnila se evidence. Díky tomu bylo možné dosáhnout efektivnější produktivity práce.

Technické řešení

V reálném čase je v průběhu jediného průjezdu vozíku s kmenem vytvořen a přenesen do počítače jeho model (v horizontálním směru scannerem pracujícím v infračerveném spektru, ve vertikálním směru měřením délky pomocí inkrementálního snímače). Při reverzním pohybu vozíku již obsluha vychází z okótovaného modelu a pomocí dotykového LCD panelu ovládá pilu dělící kmen na části požadovaných délek.

Kontakt

A.F. Servis, s.r.o.
Za Nádražím 300, Zborovice
http://www.af-servis.cz