:: O nás

Aplikace našich výrobků:
Řídící systém centra alternativních zdrojů energie

Základní informace

Pod názvem "projekt Herbertov" se skrývá komplexní řešení systému pro řízení a monitorování energetických zdrojů ve školícím a rekreačním středisku fakulty strojní ČVUT v Horním Mlýně - Herbertově. Středisko je vybaveno několika převážně alternativními energetickými zdroji (solární panely, tepelná čerpadla, malá vodní elektrárna) o celkovém výkonu až 380 kW.

Původní energetický systém byl provozován od roku 1982. V roce 2004 prošlo celé zařízení komplexní rekonstrukcí, včetně návrhu a realizace nového řídícího a monitorovacího systému.

Celé zařízení je majetkem fakulty strojní ČVUT a kromě běžného provozu je využíváno při zkoumání využitelnosti alternativních zdrojů ústavem techniky prostředí fakulty strojní ČVUT. Dodavatelem technologie a konzultantem je společnost dataPartner s.r.o., řídící a monitorovací systém vyvinula a vyvíjí katedra měření elektrotechnické fakulty ČVUT ve spolupráci s ústavem techniky prostředí fakulty strojní ČVUT.

Technické řešení

Autonomní řídící systém je postaven na průmyslovém embedded počítači Nexcom komunikujícím se snímacími a řídícími moduly řady MicroUnit serie přes rozhraní ISA/PC104, RS-232 a RS-485. Naměřená data jsou přenášena z Herbertova na server do Prahy pomocí GSM/GPRS spojení, kde jsou pak předzpracována a uložena do databáze pro další využití.

Kontakty

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní, ústav techniky prostředí
Technická 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice
Kontaktní osoba: Doc. Ing. Karel Brož, CSc.
http://www.fs.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, katedra měření
Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice
Kontaktní osoba: Doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.
http://measure.feld.cvut.cz

dataPartner s.r.o.
Senovážné nám. 15, 370 01 České Budějovice
http://www.datapartner.cz