:: O nás

Aplikace našich výrobků:
Měření na Pendolinu (CDT-680)

Základní popis

V průběhu roku 2004 probíhala měření na snad nejznámější železniční soupravě v České republice, soupravě Pendolino (jednotka řady CDT-680). Na měřeních se podílela i firma MEAS Prog. s.r.o. vlastním systémem pro měření a analýzu signálů.

Jádrem prováděných měření bylo snímání svislých a příčných sil na vybraných dvojkolích soupravy, zrychlení na rámu podvozku a na skříni vozidla. Výsledkem pak byl výpočet výslednic sil působících v místě styku kola vozidla s kolejnicí, výpočet vibrací podle kritérií bezpečnosti a kvality chodových vlastností vozidla. Záznam přibližně více než šedesáti primárních v další téměř stovky vypočtených signálů byl dělen na malé úseky a takto vytvořené datové části statisticky zpracovávány v závislosti na typu traťového úseku v aktuálním místě pořízení záznamu. Statistické výpočty představující stovky grafů se několika různými metodami porovnávají s limitními a očekávanými hodnotami definovanými vyhláškami UIC518 a UIC518.1.

Technické řešení

Pro měření byly použity dva měřicí počítače:

V měřicím řetězci byly na analogové straně předřazeny můstky Hottinger a analogové filtry. Některé analogové signály zajišťovala přes telemetrickou soupravu německá zkušebna z Mundennu.

Software

Program DAS-Rail na obou DASech měl na starost v reálném čase:

Program Graph-518 (nadstavba Excelu) zajišťoval:

Oba programy jsou vyvíjeny dlouhou řadu let od prvních verzí pracujících v operačním systému MS-DOS po dnešní pracující pod operačními systémy Linux a Windows.

Kontakt

MEAS Prog. s.r.o.
Dobronická 1257, Praha 4 - Kunratice
http://www.measprog.cz