:: Produkty

Systémové ovladače a software
pro DAQ PCI Express karty

Společnost TEDIA jako výrobce hardware zajišťuje vývoj ovladačů pro operační systémy Windows i speciálních ovladačů pro frekventovaná vývojová prostředí a aplikace pro měření signálů a zpracování dat. Logickou součástí komplexní nabídky jsou pak dodávky i některých vývojových prostředí a programů.

V omezené míře jsou vyvíjeny i pomocné utility doplňující některé funkce užívaných programů nebo vytvářeny utility pro konfiguraci a testování funkce výrobků.

Struktura ovladačů DAQ PCIe karet pro Windows

Na níže uvedeném obrázku je zakreslena struktura ovladačů DAQ PCI Express karet pro operační systémy Windows.

tabulka struktury ovladačů

Systémový ovladač (na obrázku vyznačen žlutým podkladem) je část nezbytná pro činnost karty a zahrnuje nejnižší vrstvu tediaOxPCI.sys (spuštěna v jádře Windows) a tři knihovny ve vyšší vrstvě zajišťující interface pro programy.
Knihovna tedia_ep4gxa.dll zajišťuje podporu pro DAQ PCI Express karty (knihovny tedia_ox9162.dll a tedia_ox952.dll jsou určeny pro DAQ PCI karty).

Systémový ovladač je k dispozici pro následující operační systémy:

Poznámka: Ovladače pro vývojový systém Control Web jsou ve vývoji.

Ovladače pro Linux, popř. jiné operační systémy

Pro vývoj vlastní sofwarové podpory (např. pro Linux) je k dispozici kompletní popis registrové struktury a funkcí všech typů karet.

Poznámka: V prostředí MS-DOS je podpora možná jen v režimu s 32bitovým (nebo 64bitovým) adresováním paměti (I/O mapování registrů není implementováno).

Využití ovladačů pro Windows uživatelskými programy

Uživatelské programy využívají rozhraní systémového ovladače (přímo nebo prostřednictvím knihoven I/O bloků), alternativně mohou využívat speciálních nadstaveb, zpravidla vytvořených pro specifická vývojová prostředí. Výhodou využití systémového ovladače je extrémně "tenký" kód vložený mezi hardware a uživatelský program.

Programátorské rozhraní systémového ovladače umožňuje otevřít spojení s vybranou kartou a následně ovládat její funkce pomocí sady registrů podrobně popsané v programátorské příručce karty. Přenositelnost kódu mezi jednotlivými typy karet je velmi dobrá, neboť všechny typy sdílejí jedinou registrovou strukturu a zvolená karta pak podporuje subset registrů v závislosti na I/O funkcích.
Jako rozšíření lze z programů vyčlenit samostatné fragmenty kódu pro obsluhu jednotlivých I/O bloků a ty pak využívat jako knihovny funkcí.

Přístup ke kartě je možný jako výhradní (první program otevře spojení a blokuje přístup dalším programům), nebo nevýhradní umožňující současný přístup ke kartě z více procesů (například jeden program využívá čítače, zatím co druhý obsluhuje digitální porty).

Instalace a odinstalace; všechny části systémového ovladače se instalují společně po prvním vložení karty do počítače a v případě odinstalace (tzn. odebráním ve správci zařízení) se karta stává nefunkčním zařízením. Ostatní ovladače a knihovny funkcí se instalují samostatně podle potřeby a mohou být instalovány/odinstalovány kdykoliv, aniž by se tím narušila funkce systémového ovladače.

Další informace

V sekci Ke stažení jsou k dispozici (kromě uživatelských příruček karet) všechny ovladače, dokumentace k instalaci ovladačů a programátorské příručky.