:: Produkty

DAQ PCI Express karty

Úvodní informace

PCD-8006

Sběrnice PCI Express, nástupce konvenční PCI sběrnice, je moderní sběrnice poskytující vysokou datovou propustnost (i v základním provedení x1 Gen1 lze reálně počítat se streamovaným datovým tokem nad 100 MB/s oběma směry současně) a nabízí škálovatelnost podle nároků zařízení (např. sběrnice PCI Express ve verzích x1 až x16, resp. již reálně existující varianty Gen2 až Gen5 pracující na vyšších frekvencích).

Zásadní výhodou oproti předešlým sběrnicím je vyhrazený datový kanál pro každé zařízení; zatímco u předešlých sběrnic datovou propustnost sdílela všechna zařízení na sběrnici a vzájemně se tak omezovala, v případě PCI Express využívá každé zařízení vlastní datový kanál a současně probíhající datové přenosy různých zařízení se navzájem (na úrovni sběrnice) neovlivňují.

Je však vhodné poznamenat, že v aplikacích řízení, kdy program čte z karty několik vstupních hodnot a vypočítané regulační zásahy zapisuje zpět do karty na vybrané výstupy, nepřináší PCI Express proti PCI žádné zrychlení. PCI Express dosahuje vysoké propustnosti výhradně při blokových přenosech, v režimu jednorázových přístupů k registrům pracuje dokonce o trochu pomaleji než konvenční PCI sběrnice. Jinak řečeno - v aplikaci řízení technologie, kdy karta zpracovává I/O signály a celý algoritmus probíhá v PC, nebude vysoká datová propustnost sběrnice PCI Express využita.

Přehled vlastností

Multifunkční karty (AIN, AOUT, DIO, ...)

Typ Popis
PCA-8428 multifunkční PCIe karta
  - 8 analogových vstupů
  - 2 analogové výstupy
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
  - analogové vstupy a výstupy řešeny násuvným modulem
PCA-8429 multifunkční PCIe karta
  - 8 analogových vstupů
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
  - analogové vstupy řešeny násuvným modulem
PCA-8438 multifunkční PCIe karta
  - 16 analogových vstupů
  - 2 analogové výstupy
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
  - analogové vstupy a výstupy řešeny násuvným modulem
PCA-8439 multifunkční PCIe karta
  - 16 analogových vstupů
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
  - analogové vstupy řešeny násuvným modulem

Karty analogových výstupů a DIO portů

Typ Popis
PCA-8288 PCIe karta analogových výstupů a DIO portů
  - 8 analogových výstupů s 12bitovými A/D převodníky
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
  - analogové výstupy řešeny násuvným modulem a izolovány od PC
PCA-8688 PCIe karta analogových výstupů a DIO portů
  - 8 analogových výstupů s 16bitovými A/D převodníky
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
  - analogové výstupy řešeny násuvným modulem a izolovány od PC

Karty DIO portů

Typ Popis
PCD-8006 PCIe karta DIO portů
  - 48 DIO (šest obousměrných osmibitových portů)
PCD-8104 PCIe karta izolovaných DIO portů
  - 24 izolovaných vstupů (signálové úrovně TTL/HC)
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
PCD-8105 PCIe karta izolovaných DIO portů
  - 24 izolovaných vstupů pro PNP výstupy (signálové úrovně 24V)
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
PCD-8106 PCIe karta izolovaných DIO portů
  - 24 izolovaných vstupů pro NPN výstupy (signálové úrovně 24V)
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)

Karty IRC čítačů, SSI rozhraní a DIO portů

Typ Popis
PCT-8303 PCIe karta programovatelných IRC čítačů a DIO portů
  - tři 32bitové čítače s RS-422 interface (izolované od PC)
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
PCT-8306 PCIe karta programovatelných IRC čítačů a DIO portů
  - šest 32bitových čítačů s RS-422 interface (izolované od PC)
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
PCT-8360 PCIe karta programovatelných SSI rozhraní a DIO portů
  - šest SSI rozhraní (izolované od PC)
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
PCT-8363 PCIe karta programovatelných SSI rozhraní, IRC čítačů a DIO portů
  - tři 32bitové čítače s RS-422 interface (izolované od PC)
  - šest SSI rozhraní (izolované od PC)
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)

Karty standardních čítačů a DIO portů

Typ Popis
PCT-8424 PCIe karta čítačů s izolovanými vstupy a DIO portů
  - 24 izolovaných vstupů (signálové úrovně TTL/HC)
  - 24 čítačů/časovačů (jednosměrné s rozlišením 32 bitů)
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
PCT-8425 PCIe karta čítačů s izolovanými vstupy a DIO portů
  - 24 izolovaných vstupů pro PNP výstupy (signálové úrovně 24V)
  - 24 čítačů/časovačů (jednosměrné s rozlišením 32 bitů)
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)
PCT-8426 PCIe karta čítačů s izolovanými vstupy a DIO portů
  - 24 izolovaných vstupů pro NPN výstupy (signálové úrovně 24V)
  - 24 čítačů/časovačů (jednosměrné s rozlišením 32 bitů)
  - 24 DIO (tři obousměrné osmibitové porty)

Softwarová podpora, systémové ovladače

Pro DAQ PCI Express karty jsou k dispozici systémové ovladače pro běžně používané desktopové verze Windows.

Pro vývoj vlastních ovladačů (např. pro Linux) je volně dostupný kompletní popis registrové struktury a funkcí všech typů karet.

Ovladače pro vývojový systém Control Web jsou ve vývoji.

Podrobné informace lze nalézt v sekci Ovladače a software pro DAQ PCIe karty.