:: Produkty

PCT-8306

Zásuvná karta PCT-8306 je doplňkovým typem řady multifunkčních DAQ PCIe karet a nabízí šest programovatelných čítačů s enkodérem (izolovaný RS-422 interface) a tři osmibitové obousměrné digitální porty.

Karta je určena zejména pro zpracování signálů z inkrementálních snímačů s kvadraturním výstupem, široce konfigurovatelné vstupní obvody však umožňují její nasazení v řadě dalších aplikací.

Karta PCT-8306 obsahuje šest 32bitových čítačů umožňujících jednosměrné i obousměrné čítaní v celé řadě pracovních módů.

Čítače jako primární funkce karty jsou doplněny třemi osmibitovými digitálními porty softwarově konfigurovatelnými jako vstupní nebo výstupní. Výchozí konfiguraci portů (tzn. volbu směru přenosu portů a stav výstupních portů) po zapnutí nebo resetu počítače lze jednoduše modifikovat programem dodávaným s kartou.

Karta navíc obsahuje IRQ logiku umožňující vyvolat přerušení systému volitelnou kombinací náběžných nebo sestupných hran na všech vstupních signálech a interním časovačem. Časovač kromě nastavení periody, spuštění a zastavení umožňuje i zpětné čtení aktuálního stavu.

I/O porty využívají rozhraní unifikovaná pro všechny DAQ PCI a DAQ PCIe karty TEDIA a je tak pro ně dostupná řada příslušenství (kabely, dceřiné desky, pouzdra pro montáž na DIN lištu apod.).

Karta PCT-8306 je založena na jádře společném všem DAQ PCIe kartám obsahujícím hradlové pole FPGA (koncentruje převážnou část řídicích algoritmů) a pomocných obvodů umožňujících pohodlný upgrade firmware karty uživatelem (duální řešení konfigurační flash pamětí eliminuje problémy v případě selhání zápisu do primární paměti).

Vlastnosti čítačů

Čítače podporují standardní kvadraturní signály (režimy X1, X2 i X4) s volitelně pozitivním nebo negativním nulovacím signálem. Kromě uvedených režimů jsou podporovány režimy "up/down" (jeden signál určen pro inkrementaci, druhý pro dekrementaci, třetí pro nulování), "count/dir" (jeden signál určen pro čítané impulzy, druhý pro volbu směru čítání, třetí pro nulování) a "count/gate" (jeden signál určen pro inkrementaci, druhý pro blokování čítače, třetí pro nulování).

Čítače jsou navrženy jako binární 32bitové, avšak umožňují libovolné zkrácení cyklu ze základního rozsahu 4.294.967.295 - 0 - 1 - ... - 4.294.967.294 - 4.294.967.295 - 0 ... až na hodnotu 2, tzn. 0 - 1 - 0 - 1 - 0 ...

Standardní a low-profile provedení

Karty jsou dodávány ve dvou provedeních - standardním pod označením PCT-8306 a low-profile provedení pod označením PCT-8306/LP. S výjimkou odlišného vyvedení signálových konektorů (viz následující odstavce) jsou všechny ostatní vlastnosti obou provedení identické.

V případě standardního provedení jsou vstupy prvních tří čítačů a první digitální port dostupné přímo na PC štítku karty (vstupy čítačů na konektoru D-Sub 25 umístěném na kartě, digitální port na konektoru D-Sub 9 s propojovacím kabelem PCE-8019), vstupy druhé trojice čítačů jsou dostupné pomocí redukce s PC štítkem PCE-8306 + PCE-8019 umístěné v sousední pozici (vstupy čítačů na konektoru D-Sub 25, na konektor D-Sub 9 mohou být vyvedeny signály digitálního portu, redukce je součástí dodávky) a zbývající digitální porty mohou být zpřístupněny některou z redukcí s PC štítkem řady PCE-16xx (není součástí dodávky).

V případě low-profile provedení jsou vstupy prvních tří čítačů dostupné přímo na PC štítku karty (konektor D-Sub 25), vstupy druhé trojice čítačů jsou dostupné pomocí redukce s PC štítkem PCE-8306/LP umístěné v sousední pozici (konektor D-Sub 25, redukce je součástí dodávky) a tři digitální porty mohou být zpřístupněny redukcí s PC štítkem PCE-8025/LP (není součástí dodávky).

Součásti dodávky

Balení obsahuje vlastní PCI Express kartu a rozšiřující redukci, veškerá dokumentace a software jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Technické parametry

Typové označení PCT-8306 (standardní provedení)
PCT-8306/LP (low-profile provedení)
Počet vstupů čítačů 18x RS-422 linkový přijímač
Vstupní úrovně
vstupů čítačů
RS-422, HC/TTL
Odolnost proti přepětí 20A, 8/20 µs, IEC 801-5 (transil 6V4/200W)
Izolace vstupů čítačů 1kVDC
(resp. 600VDC při rozšíření ESD-X2, viz poznámka)
Počet a typ čítačů 6x 32 bitů, obousměrné s kvadraturním enkodérem
Vstupní režimy IRC (X1, X2, X4)
"up/down"
"count/dir"
"count/gate"
Pracovní frekvence
čítačů
8MHz max. (IRC režimy, fázová frekvence)
16MHz max. (ostatní režimy)
(pro vstupní signál s nesymetrií max. 40/60%)
Další funkce - nulování čítače externí signálem a softwarově
- softwarové blokování a přednastavení čítače
- zachycení stavu čítače externím signálem nebo softwarově
- vyhodnocení minima/maxima
Počet digitálních
vstupů
0/8/16/24
(tři osmibitové obousměrné porty společné s výstupy)
Pracovní úrovně
digitálních vstupů
TTL/HC
Počet digitálních
výstupů
24/16/8/0
(tři osmibitové obousměrné porty společné se vstupy)
Pracovní úrovně
digitálních výstupů
TTL/HC
Zdroje přerušení komparátory čítačů,
24x digitální vstup,
časovač 1÷255 ms
Sběrnice PCI Express (x1, Gen 1)
Rozměry desky cca 56x128 mm (karta v low-profile provedení, resp. základní deska standardního provedení, viz obrázek)
Hmotnost desky
(včetně redukce)
cca 140 g (karta ve standardním provedení)
cca 100 g (karta low-profile provedení)
Hmotnost a rozměry
obchodního balení
cca 200 g (karta ve standardním provedení)
cca 160 g (karta low-profile provedení)
kartonová krabice cca 180x130x40 mm

Poznámka: Příplatkové rozšíření ESD-X2 představuje doplnění dvou bleskojistek CG5-600L a zvyšuje odolnost izolační bariéry proti průrazu indukovaným přepětím.