:: Produkty

DAQ PCI Express karty - rozšíření I/O funkcí

Úvodní informace

PCD-8006

DAQ PCI Express karty standardního provedení (tzn. ne low-profile; rozdíl v obou provedeních je patrný z obrázku v pravo) mají jeden DIO port zpřístupněn na PC štítku karty pomocí propojovacího kabelu PCE-8019.

Tento kabel lze nahradit některým z řady rozšiřujících modulů a změnit tak funkci DIO portu (případně i více DIO portů) podle požadavků aplikace; k dispozici jsou různé typy modulů izolovaných digitálních vstupních signálů nebo výkonových výstupů, v některých případech doplněné o DC/DC převodníky pro napájení externích desek a snímačů.

Poznámka: Moduly zmiňované na této stránce jsou určeny výhradně pro rozšíření funkce vlastní DAQ PCIe karty, nejsou tedy instalované v prostoru sousedního slotu (např. desky řady PCE-16xx) nebo vně počítače (např. desky řady OPT-8xx).

Rozšiřující moduly s možností výměny uživatelem

Rozšiřující moduly uvedené v následující tabulce lze objednat samostatně (i dodatečně) nebo přímo v sestavě s DAQ PCIe kartou (v takovém případě bude dodána sestava karty se zvoleným modulem bez PCE-8019).

Typ Popis
PCE-8019 kabel s redukcí pro jeden DIO port
  • signály portu DIO0 vyvedené na konektor D-Sub 9
  • součást každé DAQ PCIe karty ve standardním provedení, není-li objednána s jiným typem rozšiřujícího modulu
Kompatibilita: všechny DAQ PCIe karty
PCE-8121 rozšiřující modul izolovaných digitálních vstupů
  • 8 vstupů pro signály 24V obou polarit s jedním společným signálem
  • vlastnosti identické vstupům PCE-1602
Kompatibilita: všechny DAQ PCIe karty
PCE-8151 rozšiřující modul izolovaných digitálních výstupů
  • 8 výstupů pro signály 24V (proud 0,5A max.) s jedním společným signálem (PNP topologie)
  • vlastnosti identické výstupům PCE-1602
Kompatibilita: všechny DAQ PCIe karty

Rozšiřující modul s instalací u výrobce

Rozšiřující modul uvedené v následující tabulce musejí být objednány přímo v sestavě s DAQ PCIe kartou (v takovém případě bude dodána sestava karty se zvoleným modulem bez PCE-8019), případně dodatečně s tím, že DAQ PCIe karta bude rozšířena na servisní pracovišti výrobce.

Typ Popis
PCE-8201 rozšiřující modul izolovaných vstupů pro IRC a DC/DC převodníků
  • IRC interface obsahující 3 signály RS-422, 1 signál S.E. pro externí spouštění nebo zachycení stavu a DC/DC převodník 5V/3W
  • DC/DC převodník 5V/12V/2W pro napájení externích desek připojených ke konektoru D-Sub 25 DAQ PCIe karty
  • napájení samostatným kabelem ze zdroje 12 V počítače
Kompatibilita: PCA-8428, PCA-8429, PCA-8438 a PCA-8439

Softwarová podpora

Rozšiřující moduly nevyžadují žádnou specifickou softwarovou podporu, neboť využívají již existující funkční bloky (např. IRC čítače) vlastních DAQ PCIe karet.