:: Produkty

PCE-1601, PCE-1602, PCE-1603, PCE-1604
PCE-1611, PCE-1612, PCE-1613 a PCE-1620

Řada interfaceových desek PCE-16xx slouží k vyvedení osmibitových digitálních portů DAQ karet na PC štítek, resp. přizpůsobení technologickým signálů.

Desky se instalují přímo do počítače do volné pozice pro zásuvné karty (nevyžadují však žádný sběrnicový slot; s DAQ kartou se propojují dvěma plochými desetižilovými vodiči) a jsou tedy určené výhradně pro vyvedení a případně i úpravě signálů digitálních portů umístěných v zadní části DAQ karet.

Desky obsahují různé sestavy reléových nebo tranzistorových výstupů, resp. izolovaných vstupů, případně pouze propojení konektorů DAQ karty s konektorem na PC štítku interfaceové desky. Podrobně viz tabulka níže.

Jako konektory interfaceových desek jsou použity D-Sub 25 a D-Sub 9.

Jak je patrné z obrázku a popisu výše, desky PCE-16xx vyžadují volnou pozici, ale nejsou připojeny ke slotu sběrnice.

Přehled vlastností

Každá interfaceová deska obsahuje kombinaci dvou vybraných variant obvodů pro úpravu signálů.

Reléové výstupy jsou řešeny miniaturními přepínacími relé umožňujícími spínat stejnosměrné i střídavé proudy do 0,5A. Spínané napětí je omezeno na 30VDC, resp. 100VAC. Kontakty relé jsou izolovány od PC i vzájemně. Osmice výstupů je vyvedena na konektor D-Sub 25.

Tranzistorové výstupy jsou řešeny v topologii PNP (bipolární tranzistor doplněný ochranným transilem) se společným signálem +24V a jsou určeny výhradně pro stejnosměrné signály. Maximální spínaný proud je omezen na 0,5A a napětí na 32V. Osmice výstupů je vyvedena na konektor D-Sub 9 a je od PC izolována na 1000VDC.

Izolované vstupy jsou určeny pro signály 24V obou polarit, po doplnění filtračními kondenzátory (zakázkové rozšíření) pak mohou zpracovat i střídavé signály s frekvencí 50Hz. Osmice vstupů je vyvedena na konektor D-Sub 9 a je od PC izolována na 1000VDC.

Poslední variantou je přímé propojení konektoru DAQ karty s konektorem na PC štítku interfaceové desky (port DAQ karty tedy pracuje bez úpravy signálů, interfaceová deska plní jen funkci redukce). Osmice vstupů nebo výstupů je vyvedena na konektor D-Sub 9.

Součásti dodávky

Balení obsahuje desku s plochými vodiči pro připojení ke kartě, dokumentace je k dispozici v sekci Ke stažení.

Přehled typů

PCE-1601    8x reléový výstup, 8x izolovaný vstup
PCE-1602    8x izolovaný PNP výstup, 8x izolovaný vstup
PCE-1603    16x izolovaný vstup
PCE-1604    16x izolovaný PNP výstup
PCE-1611    8x reléový výstup, jeden průchozí DIO port
PCE-1612    8x izolovaný PNP výstup, jeden průchozí DIO port
PCE-1613    8x izolovaný vstup, jeden průchozí DIO port
PCE-1620    kabelová redukce (dva průchozí DIO porty)

Zapojení konektorů jednotlivých typů desek

Typové
označení
reléové
výstupy
(D-Sub 25)
tranzistorové
PNP výstupy
(D-Sub 9)
izolované
vstupy
(D-Sub 9)
přímé
propojení
(D-Sub 9)
PCE-1601 K1 (8 relé)   K2 (8 vstupů)  
PCE-1602   K1 (8 výstupů) K2 (8 vstupů)  
PCE-1603     K1 (8 vstupů)
K2 (8 vstupů)
 
PCE-1604   K1 (8 výstupů)
K2 (8 výstupů)
   
PCE-1611 K1 (8 relé)     K2 (8 HC/TTL)
PCE-1612   K1 (8 výstupů)   K2 (8 HC/TTL)
PCE-1613     K2 (8 vstupů) K1 (8 HC/TTL)
PCE-1620       K1 (8 HC/TTL)
K2 (8 HC/TTL)
Note: Označení K1 označuje horní konektor, K2 pak spodní konektor (tzn. blíže k základní desce počítače).

Technické parametry reléových výstupů

Počet výstupů 8
Maximální spínané napětí 30VDC / 100VAC
Maximální spínaný proud 0,5ADC / 0,5AAC
Doba sepnutí/vypnutí <5ms
Izolační napětí 200VDC/VAC (kontakty proti portu PC karty)
100VDC/VAC (kontakty relé vzájemně)
Poznámka: Údaje s indexem "AC" označují efektivní hodnotu harmonického střídavého signálu frekvence 50Hz.

Technické parametry tranzistorových výstupů

Počet výstupů 8
Jmenovité spínané napětí 24VDC
Maximální spínané napětí 32VDC
Maximální spínaný proud 0,5A (trvalý proud každého spínače)
Přetížení spínače 1A (max. 100ms, max. 1x za 10s)
Napětí v sepnutém stavu
(I = 0,5 A)
<1,5V
Doba sepnutí/vypnutí <0,2ms
Izolační napětí 1000VDC (výstupy proti portu PC karty)
(výstupy nejsou izolovány vzájemně)

Technické parametry izolovaných vstupů

Počet vstupů 8
Vstupní napětí - úroveň L <3VDC (napětí obou polarit)
Vstupní napětí - úroveň H >10VDC (napětí obou polarit)
Vstupní impedance cca 10kΩ
Maximální vstupní napětí ±32VDC (trvale)
±50VDC (max. 10ms, max. 1x za 1s)
Časové zpoždění <0,1ms
Izolační napětí 1000VDC (vstupy proti portu PC karty)
(vstupy nejsou izolovány vzájemně)
Poznámka: Po doplnění filtračních kondenzátorů (zakázkové rozšíření) mohou vstupy zpracovat i střídavé signály s frekvencí 50Hz. Prahové hodnoty vstupních napětí zůstávají stejné, jen časové zpoždění se prodlouží na 100ms.

Technické parametry portů s přímým propojení signálů

Signály DAQ karty nejsou nijak upravovány a jsou tedy zachovány vlastnosti popsané v dokumentaci příslušné karty.

Společné technické parametry

Rozměry desky cca 60x95 mm (PCE-1601, PCE-1611)
cca 25x80 mm (PCE-1620)
cca 60x80 mm (všechny ostatní typy)
Hmotnost desky cca 90 g (PCE-1601, PCE-1611)
cca 50 g (PCE-1620)
cca 60 g (všechny ostatní typy)
Hmotnost a rozměry
obchodního balení
cca 140 g (PCE-1601, PCE-1611)
cca 100 g (PCE-1620)
cca 110 g (všechny ostatní typy)
kartonová krabice cca 180x130x40 mm
Poznámka: Kabelová redukce PCE-1620 může být alternativně balena v plastovém sáčku (hmotnost obchodního balení cca 55 g).