:: Produkty

PCT-8424, PCT-8425, PCT-8426

Zásuvné karty PCT-8424/25/26 jsou doplňkovým typem řady multifunkčních DAQ PCIe karet a nabízejí tři osmibitové izolované vstupní porty vybavené 24 čítači/časovači a tři osmibitové obousměrné digitální porty.

Karty PCT-8424/25/26 obsahují 24bitový vstupní izolovaný digitální port, na nějž navazují nezávislé jednosměrné 32bitové čítače umožňující synchronní i individuální programovou obsluhu. Možnosti využití čítačů rozšiřují nezávisle řešené 32bitové časovače, karta proto umožňuje nejen čítat pulzy přiváděného signálu, ale současně i měřit periodu vstupního signálu s krokem 40ns.

Čítače/časovače jako primární funkce karty jsou doplněny třemi osmibitovými digitálními porty softwarově konfigurovatelnými jako vstupní nebo výstupní. Výchozí konfiguraci portů (tzn. volbu směru přenosu portů a stav výstupních portů) po zapnutí nebo resetu počítače lze jednoduše modifikovat programem dodávaným s kartou.

Karta navíc obsahuje IRQ logiku umožňující vyvolat přerušení systému volitelnou kombinací náběžných nebo sestupných hran na všech vstupních signálech a interním časovačem. Časovač kromě nastavení periody, spuštění a zastavení umožňuje i zpětné čtení aktuálního stavu.

I/O porty využívají rozhraní unifikovaná pro všechny DAQ PCI a DAQ PCIe karty TEDIA a je tak pro ně dostupná řada příslušenství (kabely, dceřiné desky, pouzdra pro montáž na DIN lištu apod.).

Karty PCT-8424/25/26 jsou založeny na jádře společném všem DAQ PCIe kartám obsahujícím hradlové pole FPGA (koncentruje převážnou část řídicích algoritmů) a pomocných obvodů umožňujících pohodlný upgrade firmware karty uživatelem (duální řešení konfigurační flash pamětí eliminuje problémy v případě selhání zápisu do primární paměti).

Odlišnosti PCT-8424, PCT-8425 a PCT-8426

Karty se odlišují výhradně řešením izolovaných vstupních obvodů čítačů.

Karta PCT-8424 má vstupy navržené pro signály s úrovněmi TTL/HC.

Karta PCT-8425 má vstupy navržené pro signály s úrovněmi 24V a společným bodem všech vstupů je záporný signál (jsou tedy určené pro výstupy typu PNP).

Karta PCT-8426 má vstupy navržené pro signály s úrovněmi 24V a společným bodem všech vstupů je kladný signál (jsou tedy určené pro výstupy typu NPN).

Standardní a low-profile provedení

Karty jsou dodávány ve dvou provedeních - standardním pod označením PCT-842x a low-profile provedení pod označením PCT-842x/LP. S výjimkou odlišného vyvedení signálových konektorů (viz následující odstavce) jsou všechny ostatní vlastnosti obou provedení identické.

V případě standardního provedení jsou vstupy čítačů a první digitální port dostupné přímo na PC štítku karty (vstupy čítačů na konektoru D-Sub 25 umístěném na kartě, digitální port na konektoru D-Sub 9 s propojovacím kabelem PCE-8019), zbývající dva digitální porty mohou být zpřístupněny některou z redukcí s PC štítkem řady PCE-16xx (není součástí dodávky).

V případě low-profile provedení jsou vstupy čítačů dostupné přímo na PC štítku karty (konektor D-Sub 25), tři digitální porty mohou být zpřístupněny redukcí s PC štítkem PCE-8025/LP (není součástí dodávky).

Součásti dodávky

Balení obsahuje pouze vlastní PCI Express kartu, veškerá dokumentace a software jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Technické parametry

Typové označení PCT-8424 (standardní provedení)
PCT-8424/LP (low-profile provedení)
PCT-8425 (standardní provedení)
PCT-8425/LP (low-profile provedení)
PCT-8426 (standardní provedení)
PCT-8426/LP (low-profile provedení)
Počet izolovaných
vstupů čítačů
24
Vstupní úrovně
vstupů čítačů
PCT-8424: HC/TTL (odolnost ±10V)
PCT-8425: 24V (odolnost ±40V), společný pól GND
PCT-8426: 24V (odolnost ±40V), společný pól +24V
Izolace vstupů čítačů 1kVDC
(resp. 600VDC při rozšíření ESD-X1, viz poznámka)
Počet a typ čítačů 24x 32 bitů, jednosměrné
Pracovní frekvence
čítačů
PCT-8424: 2MHz max.
PCT-8425: 200kHz max.
PCT-8426: 200kHz max.
Počet a typ časovačů 24x 32 bitů (čtení synchronně s čítači)
(doba mezi dvěma posledními pulzy a doba od posledního pulzu)
Pracovní frekvence
časovačů
25 MHz (tzn. perioda vstupních signálu stanovena s rozlišením 40ns, max. 171 sekund)
Počet digitálních
vstupů
0/8/16/24
(tři osmibitové obousměrné porty společné s výstupy)
Pracovní úrovně
digitálních vstupů
TTL/HC
Počet digitálních
výstupů
24/16/8/0
(tři osmibitové obousměrné porty společné se vstupy)
Pracovní úrovně
digitálních výstupů
TTL/HC
Zdroje přerušení 24x izolovaný vstup čítačů,
24x digitální vstup,
časovač 1÷255 ms
Sběrnice PCI Express (x1, Gen 1)
Rozměry desky cca 56x128 mm (karta v low-profile provedení, resp. základní deska standardního provedení, viz obrázek)
Hmotnost desky cca 80 g (karta ve standardním provedení)
cca 60 g (karta low-profile provedení)
Hmotnost a rozměry
obchodního balení
cca 130 g (karta ve standardním provedení)
cca 110 g (karta low-profile provedení)
kartonová krabice cca 180x130x40 mm

Poznámka: Příplatkové rozšíření ESD-X1 představuje doplnění bleskojistky CG5-600L a zvyšuje odolnost izolační bariéry proti průrazu indukovaným přepětím.