:: Produkty

Multifunkční USB moduly - zastaralé typy

Tato stránka obsahuje přehled multifunkčních USB modulů, jejichž výroba byla ukončena.

Podrobnosti o možných náhradách (záměnných z hardwarového i softwarového hlediska) jsou uvedeny u vybraných typů. Neexistuje-li přímá náhrada, lze vybírat z nových typů druhé generace.
 

Typ AIN AIN
konektor
ADC DAC ADC buffer
DAC buffer
CNT DIO
UDAQ-1208 8x S.E. násuvné
svorky
12bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
Výroba ukončena, náhrada UDAQ-1408A.
UDAQ-1408 8x S.E. násuvné
svorky
14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
Výroba ukončena, náhrada UDAQ-1408A.
UDAQ-1216AL 16x S.E. D-Sub 25 12bitů
200kHz
2x 12bitů
200kHz /
1MHz
256kB
256kB
2 4+1
UDAQ-1216AS 16x S.E. D-Sub 25 12bitů
200kHz
- - - 256kB
- - -
2 4+1
UDAQ-1416AL 16x S.E. D-Sub 25 14bitů
200kHz
- - - 256kB
- - -
2 4+1
UDAQ-1416AS 16x S.E. D-Sub 25 14bitů
200kHz
2x 12bitů
200kHz
(1MHz)
256kB
256kB
2 4+1
UDAQ-1416DL 16x S.E./
8x DIF.
D-Sub 25 14bitů
200kHz
- - - 256kB
- - -
2 4+1
UDAQ-1416DS 16x S.E./
8x DIF.
D-Sub 25 14bitů
200kHz
2x 12bitů
200kHz
(1MHz)
256kB
256kB
2 4+1
UDAQ-1432AL 32x S.E. 2x D-Sub 25 14bitů
200kHz
- - - 256kB
- - -
2 4+1
UDAQ-1432AS 32x S.E. 2x D-Sub 25 14bitů
200kHz
2x 12bitů
200kHz
(1MHz)
256kB
256kB
2 4+1
UDAQ-1628 8x diff. D-Sub 25 16bitů
200kHz
2x 12bitů
200kHz
256kB
- - -
0 0
UDAQ-1828 8x pseudo
diff.
8x BNC 8x24bitů
8x32kHz
- - - 256kB
- - -
0 0

UDAQ-1208, UDAQ-1408

Dostupnost: nelze dodat, oba typy lze však nahradit novějším UDAQ-1408A
Download: příručka a ovladače

UDAQ-1208 a UDAQ-1408 jsou multifunkční moduly připojené k počítači pomocí rozhraní USB.

Moduly jsou osazeny alternativně 12bitovým nebo 14bitovým A/D převodníkem (vzorkovací frekvence až 40 kHz) s předřazeným programovatelným zesilovačem a multiplexerem pro 8 vstupů v S.E. topologii.
Navíc nabízejí dva digitální vstupy (slouží současně jako vstupy čítačů) a jeden digitální výstup (přepínací relé).

Analogové vstupy nejsou izolovány od USB rozhraní, společná GND svorka analogových vstupů je tedy spojena s GND USB rozhraní.

Moduly jsou napájeny výhradně z USB rozhraní.

Dodávané typy:

UDAQ-1208 typ osazený 12bitovým A/D převodníkem.
UDAQ-1408 typ osazený 14bitovým A/D převodníkem.

UDAQ-1216AL, UDAQ-1216AS

Dostupnost: nelze dodat
Download: příručka a ovladače

UDAQ-1216AL a UDAQ-1216AS jsou multifunkční moduly připojené k počítači pomocí rozhraní USB.

Moduly jsou osazeny 12bitovým A/D převodníkem (vzorkovací frekvence až 200 kHz) s předřazeným programovatelným zesilovačem a multiplexerem pro 16 vstupů v S.E. topologii.
Alternativně (verze "AS") jsou vybaveny dvěma analogovými výstupy (osazeny 12bitové D/A převodníky) s možností generování v režimech souvislého datového bloku (data jsou průběžně přenášena z PC) nebo cyklickém (modul autonomně cyklicky generuje blok dat z datového zásobníku; v průběhu generování nejsou z PC přenášena žádná data a generování tak nezatěžuje USB rozhraní).
Oba typy navíc nabízejí čtyři digitální vstupy (slouží současně jako vstupy čítačů) a jeden digitální výstup (přepínací relé).

Analogové vstupy ani výstupy nejsou izolovány od USB rozhraní, společná GND svorka analogových vstupů je tedy spojena s GND USB rozhraní.

Moduly jsou obvykle napájeny z USB rozhraní, umožňují však i napájení z externího zdroje (zejména pro případ připojení k pasivnímu USB hubu).

Dodávané typy:

UDAQ-1216AL typ bez analogových výstupů.
UDAQ-1216AS typ se dvěma analogovými výstupy.

UDAQ-1416AL, UDAQ-1416AS

Dostupnost: nelze dodat
Download: příručka a ovladače

UDAQ-1416AL a UDAQ-1416AS jsou multifunkční moduly připojené k počítači pomocí rozhraní USB.

Moduly jsou osazeny 14bitovým A/D převodníkem (vzorkovací frekvence až 200 kHz) s předřazeným programovatelným zesilovačem a multiplexerem pro 16 vstupů v S.E. topologii.
Alternativně (verze "AS") jsou vybaveny dvěma analogovými výstupy (osazeny 12bitové D/A převodníky) s možností generování v režimech souvislého datového bloku (data jsou průběžně přenášena z PC) nebo cyklickém (modul autonomně cyklicky generuje blok dat z datového zásobníku; v průběhu generování nejsou z PC přenášena žádná data a generování tak nezatěžuje USB rozhraní).
Oba typy navíc nabízejí čtyři digitální vstupy (slouží současně jako vstupy čítačů) a jeden digitální výstup (přepínací relé).

Analogové vstupy ani výstupy nejsou izolovány od USB rozhraní, společná GND svorka analogových vstupů je tedy spojena s GND USB rozhraní.

Moduly jsou obvykle napájeny z USB rozhraní, umožňují však i napájení z externího zdroje (zejména pro případ připojení k pasivnímu USB hubu).

Dodávané typy:

UDAQ-1416AL typ bez analogových výstupů.
UDAQ-1416AS typ se dvěma analogovými výstupy.

UDAQ-1416DL, UDAQ-1416DS

Dostupnost: nelze dodat
Download: příručka a ovladače

UDAQ-1416DL a UDAQ-1416DS jsou multifunkční moduly připojené k počítači pomocí rozhraní USB.

Moduly jsou osazeny 14bitovým A/D převodníkem (vzorkovací frekvence až 200 kHz) s předřazeným programovatelným zesilovačem a multiplexerem pro 16 vstupů v S.E. topologii, resp. 8 vstupů v diferenciální topologii.
Alternativně (verze "AS") jsou vybaveny dvěma analogovými výstupy (osazeny 12bitové D/A převodníky) s možností generování v režimech souvislého datového bloku (data jsou průběžně přenášena z PC) nebo cyklickém (modul autonomně cyklicky generuje blok dat z datového zásobníku; v průběhu generování nejsou z PC přenášena žádná data a generování tak nezatěžuje USB rozhraní).
Oba typy navíc nabízejí čtyři digitální vstupy (slouží současně jako vstupy čítačů) a jeden digitální výstup (přepínací relé).

Analogové vstupy ani výstupy nejsou izolovány od USB rozhraní, společná GND svorka analogových vstupů je tedy spojena s GND USB rozhraní.

Moduly jsou obvykle napájeny z USB rozhraní, umožňují však i napájení z externího zdroje (zejména pro případ připojení k pasivnímu USB hubu).

Dodávané typy:

UDAQ-1416DL typ bez analogových výstupů.
UDAQ-1416DS typ se dvěma analogovými výstupy.

UDAQ-1432AL, UDAQ-1432AS

Dostupnost: nelze dodat
Download: příručka a ovladače

UDAQ-1432AL a UDAQ-1432AS jsou multifunkční moduly připojené k počítači pomocí rozhraní USB.

Moduly jsou osazeny 14bitovým A/D převodníkem (vzorkovací frekvence až 200 kHz) s předřazeným programovatelným zesilovačem a multiplexerem pro 32 vstupů v S.E. topologii.
Alternativně (verze "AS") jsou vybaveny dvěma analogovými výstupy (osazeny 12bitové D/A převodníky) s možností generování v režimech souvislého datového bloku (data jsou průběžně přenášena z PC) nebo cyklickém (modul autonomně cyklicky generuje blok dat z datového zásobníku; v průběhu generování nejsou z PC přenášena žádná data a generování tak nezatěžuje USB rozhraní).
Oba typy navíc nabízejí čtyři digitální vstupy (slouží současně jako vstupy čítačů) a jeden digitální výstup (přepínací relé).

Analogové vstupy ani výstupy nejsou izolovány od USB rozhraní, společná GND svorka analogových vstupů je tedy spojena s GND USB rozhraní.

Moduly jsou obvykle napájeny z USB rozhraní, umožňují však i napájení z externího zdroje (zejména pro případ připojení k pasivnímu USB hubu).

Dodávané typy:

UDAQ-1432AL typ bez analogových výstupů.
UDAQ-1432AS typ se dvěma analogovými výstupy.

UDAQ-1628

Dostupnost: nelze dodat
Download: příručka a ovladače

UDAQ-1628 jsou multifunkční moduly připojené k počítači pomocí rozhraní USB.

Moduly jsou osazeny 16bitovým A/D převodníkem (vzorkovací frekvence až 200 kHz) s předřazeným programovatelným zesilovačem a multiplexerem pro 8 vstupů v diferenciální topologii.
Kromě analogových vstupů jsou vybaveny dvěma analogovými výstupy (osazeny 12bitové D/A převodníky) s možností generování v režimech souvislého datového bloku (data jsou průběžně přenášena z PC) nebo cyklickém (modul autonomně cyklicky generuje blok dat z datového zásobníku; v průběhu generování nejsou z PC přenášena žádná data a generování tak nezatěžuje USB rozhraní).

Analogové vstupy ani výstupy nejsou izolovány od USB rozhraní, společná GND svorka analogových vstupů je tedy spojena s GND USB rozhraní.

Moduly jsou napájeny výhradně z USB rozhraní.

UDAQ-1828

Dostupnost: nelze dodat
Download: příručka a ovladače

UDAQ-1828 jsou multifunkční moduly připojené k počítači pomocí rozhraní USB.

Moduly obsahují osm analogových vstupů bez dalších doplňkových portů (čítače, digitální vstupy, digitální výstupy apod.).
Analogové vstupy jsou řešeny zcela nezávisle; každý je vybaven vlastním diferenciálním zesilovačem a vlastním 24bitovým A/D převodníkem. A/D převodníky pracují na fixní frekvenci 32 kHz a nižší vzorkovací frekvence jsou vytvářeny převzorkování v hradlovém poli. Vstupy pracují s rozsahem ±10V v pseudodiferenciální topologii.

Moduly jsou napájeny výhradně z USB rozhraní.