:: Produkty

DAQ USB moduly druhé generace

Úvodní informace

Společnost TEDIA se zabývá vývojem a výrobou multifunkčních modulů pro USB rozhraní velmi dlouhou dobu, první typy byly uvedeny na trh již v roce 2003.

UDAQ moduly

Multifunkční moduly pro USB rozhraní jsou alternativou k systémům realizovaným na bázi zásuvných DAQ PCI/PCIe karet; uplatnění nacházejí zejména v mobilních nebo laboratorních měřicích systémech.

Aktuální nabídka modulů první generace redukovaná na typy určené pro běžná měření analogových signálů s pomocnými I/O funkcemi (zpravidla digitální vstupy/výstupy a čítače) byla v roce 2022 doplněna druhou generací DAQ USB modulů umožňujících zpracovat široké spektrum typů signálů.

Strukturované řešení hardware i software druhé generace DAQ USB modulů navíc umožňuje v krátkých lhůtách modifikovat sériově vyráběné typy podle specifických požadavků a pouze ve výjimečných případech změny hardware implementovat i do ovladačů.

Dodávka modifikovaných typů může být atraktivní i v případě několikakusových sérií.
Podrobnosti jsou popsány v sekci vývoj.

Přehled základních vlastností nových DAQ USB modulů

Přehled multifunkčních DAQ USB modulů druhé generace

Typ AIN/ADC AOUT/DAC DIN
DOUT
CNT Pouzdro
Základní řada se 14bitovými A/D převodníky
UDAQ-3428 8x DIF. (±10V)
8x 14bitů/200kHz
2x S.E. (±10V)
2x 12bitů/1MHz
1
0
0 ET38/120
UDAQ-3428D8 8x DIF. (±10V)
8x 14bitů/200kHz
2x S.E. (±10V)
2x 12bitů/1MHz
1+8
8
4 ET59/120
UDAQ-3428I3 8x DIF. (±10V)
8x 14bitů/200kHz
2x S.E. (±10V)
2x 12bitů/1MHz
1+11
2
3x IRC ET59/120
UDAQ-3429 8x DIF. (±10V)
8x 14bitů/200kHz
- - - 1
0
0 ET38/120
UDAQ-3429A8 8x DIF. (±10V)
8x 14bitů/200kHz
8x S.E. (±10V)
8x 12bitů/200kHz
(2x 12bitů/1MHz)
1+8
8
4 ET59/120
UDAQ-3429D8 8x DIF. (±10V)
8x 14bitů/200kHz
- - - 1+8
8
4 ET59/120
UDAQ-3429I3 8x DIF. (±10V)
8x 14bitů/200kHz
- - - 1+11
2
3x IRC ET59/120
Řada se 16bitovými A/D převodníky a programovatelnými zesilovači
UDAQ-3634 4x DIF. (±10V÷150mV)
4x 16bitů/400kHz
2x S.E. (±10V)
2x 12bitů/1MHz
1
0
0 ET38/120
UDAQ-3634D8 4x DIF. (±10V÷150mV)
4x 16bitů/400kHz
2x S.E. (±10V)
2x 12bitů/1MHz
1+8
8
4 ET59/120
UDAQ-3634I3 4x DIF. (±10V÷150mV)
4x 16bitů/400kHz
2x S.E. (±10V)
2x 12bitů/1MHz
1+11
2
3x IRC ET59/120
UDAQ-3635 4x DIF. (±10V÷150mV)
4x 16bitů/400kHz
- - - 1
0
0 ET38/120
UDAQ-3635A4 4x DIF. (±10V÷150mV)
4x 16bitů/400kHz
4x S.E. (±10V)
4x 12bitů/400kHz
(2x 12bitů/1MHz)
1
0
0 ET59/120
UDAQ-3635D8 4x DIF. (±10V÷150mV)
4x 16bitů/400kHz
- - - 1+8
8
4 ET59/120
UDAQ-3635I3 4x DIF. (±10V÷150mV)
4x 16bitů/400kHz
- - - 1+11
2
3x IRC ET59/120
Řada s 24bitovými A/D převodníky a programovatelnými zesilovači
UDAQ-3914 4x DIF. (±10V÷20mV)
4x 24bitů/100kHz
- - - 1
0
0 ET38/160
UDAQ-3914D8 4x DIF. (±10V÷20mV)
4x 24bitů/100kHz
- - - 1+8
8
0 ET59/160
UDAQ-3918 8x DIF. (±10V÷20mV)
8x 24bitů/100kHz
- - - 1
0
0 ET38/160
UDAQ-3918D8 8x DIF. (±10V÷20mV)
8x 24bitů/100kHz
- - - 1+8
8
0 ET59/160
UDAQ-3934 4x DIF. (±10V÷20mV)
4x 24bitů/400kHz
- - - 1
0
0 ET38/160
UDAQ-3934D8 4x DIF. (±10V÷20mV)
4x 24bitů/400kHz
- - - 1+8
8
0 ET59/160
Řada s 24bitovými A/D převodníky pro odporové můstkové senzory
UDAQ-3974 4x DIF. (±10V÷20mV)
4x 24bitů/100kHz
referenční zdroj
- - - 1
0
0 ET38/160
UDAQ-3974D8 4x DIF. (±10V÷20mV)
4x 24bitů/100kHz
referenční zdroj
- - - 1+8
8
0 ET59/160
UDAQ-3978 8x DIF. (±10V÷20mV)
8x 24bitů/100kHz
referenční zdroj
- - - 1
0
0 ET38/160
UDAQ-3978D8 8x DIF. (±10V÷20mV)
8x 24bitů/100kHz
referenční zdroj
- - - 1+8
8
0 ET59/160

Poznámka: Pouzdro Eurotainer označené ET38/120 je tvořeno eloxovaným hliníkovým tubusem s čelními rozměry 104x38 mm a délkou 120 mm, pouzdro ET59/120 tubusem s čelními rozměry 104x59 mm a délkou 120 mm, pouzdro ET38/160 tubusem s čelními rozměry 104x38 mm a délkou 160 mm.

Přehled ostatních DAQ USB modulů druhé generace

Typ Parametry Pouzdro
UDAQ-3106 pro zpracování signálů IRC snímačů
6x kvadraturní enkodér s 32bitovým čítačem
ECOBOX
EB140
UDAQ-3160 pro zpracování signálů SSI snímačů
6x programovatelné SSI rozhraní
ECOBOX
EB140
UDAQ-3163 pro zpracování signálů IRC a SSI snímačů
3x kvadraturní enkodér s 32bitovým čítačem
6x programovatelné SSI rozhraní
ECOBOX
EB140

Poznámka: Pouzdro EB140 je plastové pouzdro s rozměry cca 140x110x35 mm.

Softwarová podpora, systémové ovladače

Pro DAQ USB moduly jsou k dispozici systémové ovladače pro běžně používané desktopové verze Windows.

Jako nadstavba FTDI ovladače je připraven ovladač TEDIA_TUDFT2 umožňující vyhledat a otevřít spojení s modulem, konfigurovat měření/generování, spustit a ukončit měření/generování, předávat naměřená a generovaná data, souběžně jednorázově ovládat výstupy a číst vstupy apod. To vše při zachování podpory rozšířených funkcí zakázkových verzí firmware.

Podrobné informace lze nalézt v sekci Ovladače a software pro DAQ USB moduly druhé generace.

Poznámka: Pro vývoj vlastní sofwarové podpory (např. pro Linux nebo funkčních knihoven nad Windows FTDI ovladačem) je k dispozici veškerá dokumentace komunikačních protokolů a registrové struktury umožňující vytvoření vlastní softwarové podpory.

Příslušenství DAQ USB modulů

Pro moduly jsou dodávány jako základní příslušenství USB kabely různé délky a náhradní násuvné svorky, podrobnosti jsou uvedeny v ceniku. Navíc lze použít i řadu svorkovnic a kabelů určených pro DAQ PCI/PCIe karty.