:: Produkty

DAQ USB moduly první generace

Úvodní informace

Společnost TEDIA se zabývá vývojem a výrobou multifunkčních modulů pro USB rozhraní velmi dlouhou dobu, první typy byly uvedeny na trh již v roce 2003.

UDAQ moduly

Multifunkční moduly pro USB rozhraní jsou alternativou k systémům realizovaným na bázi zásuvných DAQ PCI/PCIe karet; uplatnění nacházejí zejména v mobilních nebo laboratorních měřicích systémech.

Zatímco aktuální nabídka modulů první generace byla zredukovaná na osvědčené základní typy určené pro běžná měření analogových signálů, výkonné moduly první generace byly v roce 2022 nahrazeny druhou generací DAQ USB modulů vyhovující širšímu spektru aplikací (včetně podpory IRC a SSI snímačů) a s řádově lepšími parametry.

Přehled dodávaných DAQ USB modulů první generace

Základní multifunkční moduly (max. 40 kHz ADC)

Typ AIN AIN
konektor
ADC DAC ADC buffer
DAC buffer
CNT DIO
UDAQ-1408A 8x S.E.
±10V÷±0,2V
násuvné
svorky
14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1408E 8x S.E.
(izolované)
±10V÷±0,2V
násuvné
svorky
14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1408CA 8x S.E.
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1408CE 8x S.E.
(izolované)
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1408DA 8x DIF.
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1408DE 8x DIF.
(izolované)
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1416CA 16x S.E.
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1
UDAQ-1416CE 16x S.E.
(izolované)
±10V÷±0,2V
D-Sub 25 14bitů
40kHz
- - - 1kB
- - -
2 2+1

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled již nevyráběných typů DAQ USB modulů.

Výkonné multifunkční moduly

Výroba dosavadních modulů řady UDAQ-1416xx/1432xx byla ukončena a nahrazena novými typy z druhé generace DAQ USB modulů.

Softwarová podpora, systémové ovladače

Pro DAQ USB moduly jsou k dispozici systémové ovladače pro běžně používané desktopové verze Windows.

K dispozici jsou rovněž aplikační multidriver TEDIA_DAQ01, ovladače pro vývojový systém Control Web a programy TEDIA Recorder a ScopeWin32.

Podrobné informace lze nalézt v sekci Ovladače a software pro DAQ USB moduly první generace.

Poznámka: Pro vývoj vlastních ovladačů (např. pro Linux) lze v odůvodněných případech poskytnout popis komunikačních protokolů DAQ USB modulů a využít originální FTDI ovladač.

Příslušenství multifunkčních DAQ USB modulů

Pro moduly jsou dodávány jako základní příslušenství USB kabely různé délky a náhradní násuvné svorky, podrobnosti jsou uvedeny v ceniku. Navíc lze použít i řadu svorkovnic a kabelů určených pro DAQ PCI/PCIe karty.