:: Vývoj

Zakázkový vývoj - DAQ USB moduly

Společnost TEDIA® vyvinula a zajistila výrobu zakázkových USB modulů, přehled vybraných typů se stručným popisem je uveden v odstavcích níže. Bohužel, informace o mnoha zajímavých projektech nelze zveřejnit ani v obecné rovině.

Výkonný měřicí USB modul

Pro významného zákazníka podnikajícího v oblasti zkušebních přístrojů a expertních služeb v oblasti výbušin a munice byl vyvinut výkonný měřicí modul pro rozhraní USB.

Modul UDAQ-3644 je vybaven čtveřici izolovaných analogových vstupů osazených 16bitovými A/D převodníky s možností synchronního vzorkování frekvencí až 4x 800 kHz. Každý vstupní kanál umožňuje nezávislou softwarovou kalibrací a volbu napěťových rozsahů od ±1 V do ±10 V.

Zadavatel: OZM Research, s.r.o.
Realizace: leden až duben 2013

Externí modul pro záznam signálů

Na zakázku byl vyvinut speciální zákaznický modul pro zpracování dat a jejich přenos dat do PC pomocí vysokorychlostního USB rozhraní.

Modul disponuje 25 obousměrnými porty standardu RS-422 a umožňuje jejich seskupování do vstupních nebo výstupních kanálů s volitelnou bitovou šířkou.

Jádrem celého přístroje je výkonné FPGA doplněné o generátor taktovací frekvence na bázi přímé digitální syntézy (DDS), rychlou datovou paměť a high-speed USB řadič.

Zadavatel: nelze zveřejnit
Realizace: únor až prosinec 2012

Multifunkční USB moduly pro seismická měření

Pro Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., byly vyvinuty speciální USB moduly pro seismická měření.

První z modulů, kompaktní čtyřkanálový UDAQ-2804, disponuje čtyřmi izolovanými analogovými kanály osazenými 31bitovými A/D převodníky. Vzorkovací frekvence je nastavitelná v rozsahu 250 Hz4 kHz a citlivost vstupů od ±40 mV do ±2,5 V. V režimu 250 Hz a citlivosti ±1,25 V bylo dosaženo odstupu od rušivého pozadí lepšího než -120 dB (SFDR).
Pro synchronizaci s dalšími systémy modul umožňuje přenos i pomocného signálu (sekundové značky) z GPS přijímače.

Druhým modulem je 12kanálový typ UDAQ-2812. Narozdíl od UDAQ-2804 je elektronika rozdělena do centrální jednotky (vytváří datový můstek mezi USB rozhraním a čtyřmi rychlými sériovými porty) a čtyř jednotek analogových vstupů propojených s centrální jednotkou až 100 metrů dlouhými kabely.
Jelikož UDAQ-2812 obvodově vychází z předešlého UDAQ-2804, technické parametry jsou analogické.

Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
Realizace: leden až září 2010