:: Produkty

Systémové ovladače a software
pro DAQ USB moduly 2. generace

Společnost TEDIA jako výrobce hardware zajišťuje vývoj ovladačů pro operační systémy Windows i speciálních ovladačů pro frekventovaná vývojová prostředí.

V omezené míře jsou vyvíjeny i pomocné utility doplňující některé funkce užívaných programů nebo vytvářeny utility pro konfiguraci a testování funkce výrobků.

Ovladače DAQ USB modulů 2. generace pro Windows

Na níže uvedeném obrázku je zakreslena struktura ovladačů DAQ USB modulů druhé generace (tzn. řada využívající USB řadiče v high-speed režimu, viz přehled vyráběných typů) pro operační systémy Windows.

tabulka struktury ovladačů

DAQ USB moduly využívají různé typy řadičů výrobce Future Technology Devices International Limited (FTDI) včetně originálního systémového ovladače (na obrázku vyznačen žlutým podkladem). Tento ovladač představuje část nezbytnou pro činnost modulu a zahrnuje zejména nejnižší vrstvu ftdibus.sys (spuštěna v jádře Windows) a knihovnu ftd2xx.dll ve vyšší vrstvě zajišťující interface pro programy.

Systémový ovladač je k dispozici pro následující operační systémy:

Další knihovny a ovladače (zpravidla jen pro desktopové verze Windows):

Ovladače pro Linux, popř. jiné operační systémy

Pro vývoj vlastní sofwarové podpory (např. pro Linux) je k dispozici veškerá dokumentace komunikačních protokolů a registrové struktury umožňující vytvoření vlastní softwarové podpory.

Využití ovladačů pro Windows uživatelskými programy

Uživatelské programy mohou principiálně využívat přímo rozhraní systémového ovladače (tzn. ftd2xx.dll), standardním způsobem je však přístup prostřednictvím nadstavbového ovladače TEDIA_TUDFT2. Zatímco první alternativa vyžaduje přesnou znalost komunikačních protokolů používaných k obsluze DAQ USB modulů (a je proto využívána především testovacími programy a konfiguračními utilitami, případně specifickými ovladači), alternativa druhá nabízí abstraktní API a tedy i unifikovanou softwarovou obsluhu pro celou 2. generaci DAQ USB modulů.

Instalace a odinstalace; všechny části systémového ovladače se instalují společně při prvním připojení modulu k počítači a v případě odinstalace (tzn. odebráním ve správci zařízení) se modul stává nefunkčním zařízením. Ostatní ovladače a nadstavbové knihovny se instalují samostatně podle potřeby a mohou být instalovány/odinstalovány kdykoliv, aniž by se tím narušila funkce systémového ovladače.

Další informace

V sekci Ke stažení jsou k dispozici (kromě uživatelských příruček modulů) všechny ovladače, dokumentace k instalaci ovladačů a programátorské příručky.