:: Produkty

Moduly konvertorů a repeaterů na DIN lištu
1. generace (zastaralé typy)

Konvertory a repetary jsou určeny k obousměrnému převodu rozhraní RS-232, RS-422 nebo RS-485 v různých kombinacích a konfiguracích. Ačkoliv jsou zařazeny mezi moduly MicroUnit serie, jsou zcela obecně použitelné pro jakoukoliv asynchronní sériovou komunikaci.

Svým mechanickým provedením jsou vhodné pro průmyslové systémy, vestavbu do rozváděčových skříní apod. Napájení konvertorů je řešeno z externího zdroje (typicky 24VDC) a obě komunikační rozhraní jsou u všech typů izolována nejen vzájemně, ale i od napájecího zdroje (tzv. trojcestná izolace).

Konvertory a repeatery obsahují obvody automatického řízení směru přenosu rozhraní RS-422/485, alternativně však lze využít i pomocných signálů RTS nebo DTR (pouze konvertory).

Všechny typy existují ve dvou verzích pod typovým označením MU-xxxx/12V pro nápájecí napětí 10÷20VDC a pod označením MU-xxxx/24V pro napětí 15÷30VDC.

Technické parametry

Typové označení MU-1422 MU-1482 MU-1485 MU-1424
Řídicí linka RS-232 RS-422 RS-232 RS-232
Signály
řídící linky
TXD, RXD, RTS, DTR
(TXD, RXD v případě ADFC řízení)
- - -
Výstupní linka RS-422
RS-485
RS-485 RS-485 RS-422
Přenášené signály TXD, RXD TXD, RXD
RTS, CTS
Řízení směru přenosu RTS, DTR, ADFC - - -
Přenosová rychlost
a další parametry
600Bd až 115,2kBd pro všechny používané kombinace bitové délky znaku, paritních bitů a počtu stopbitů
Ochrana linky
RS-422/485
transil 5V8/600W
Zakončovací impedance
vedení RS-485
- - - 120Ω/1,2V 120Ω/1,2V - - -
Typ izolace trojcestná optická
Izolační napětí 1kVDC
Napájecí napětí 15÷30VDC (verze 24V), 10÷20VDC (verze 12V)
Odběr proudu 200mA max. (verze 24V), 350mA max. (verze 12V)
Mechanické provedení Modulbox 3M Modulbox 6M

Technické parametry

Typové označení MU-2232 MU-2234 MU-2422 MU-2423 MU-2485
Komunikační
linka
RS-232 RS-232 RS-422 RS-422 RS-485
Přenášené
signály
TXD, RXD
RTS, CTS
TXD, RXD
RTS, CTS
TXD, RXD TXD, RXD TXD, RXD
Řízení směru
přenosu
- - - - - - - - - ADFC ADFC
Přenosová rychlost
a další parametry
600Bd až 115,2kBd pro všechny používané kombinace bitové délky znaku, paritních bitů a počtu stopbitů
Ochrana linky
RS-422/485
- - - transil
5V8/600W
Typ izolace třícestná optická
Izolační napětí 1kVDC
Indikační LED 1 5 3 3 3
Napájecí napětí 15÷30VDC (verze 24V), 10÷20VDC (verze 12V)
Odběr proudu 200mA max. (verze 24V), 350mA max. (verze 12V)
Mechanické
provedení
Modulbox
3M
Modulbox
6M
Modulbox 3M