:: Produkty

MU-1052

Konvertory MU-1052 jsou speciální komunikační převodníky ethernet/RS-485 určené pro začlenění modulů MicroUnit serie (nebo rozsáhlé skupiny modulů) do sítě ethernet.

Konvertory jsou osazeny řídicím mikropočítačem s implementovanými protokoly AIBus-2 na straně RS-485 a řadou protokolů na straně ethernet rozhraní pro přenos dat mezi moduly a nadřízeným systémem; MU-1052 lze proto použít výhradně pro přenos dat v rámci sítě modulů MicroUnit serie.

Konvertor je dodáván s konfiguračním programem pro nastavení parametrů ethernet rozhraní (IP, maska, apod.; parametry jsou statické, modul nepodporuje DHCP) i dalších vlastností.

Konvertor je vybaven řadou indikačních LED pro signalizaci probíhajícího přenosu dat na komunikační lince, stavu ethernet rozhraní a přítomnosti napájecího napětí.

Softwarová podpora

Pro konvertory MU-1052U jsou k dispozici ovladače pro Windows, zdarma je rovněž dostupný ovladač pro vývojový systém ControlWeb. V případě implementace podpory do nadřízených systémů na bázi jiných operačních systémů lze v odůvodněných případech poskytnout specifikaci protokolu na úrovni UDP paketů.

Technické parametry

Typové označení MU-1052
Počet komunikačních portů 1x ethernet 10/100 Mbit/s
1x RS-485 "master"
1x RS-485 "slave"
Rozhraní ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ45
Podporované protokoly ethernet, ARP, IPv4, ICMP, UDP (TCP není využíván)
Přenosová rychlost 600Bd ÷ 115,2kBd
Řízení směru přenosu RS-485 automaticky interním mikropočítačem
Ochrana linek RS-485 300A, 8/20 µs, IEC 801-5 (transil 5V8/600W)
Izolační napětí (ethernet) 2kVDC
Napájecí napětí 10÷30V
Příkon (podrobnosti) 2,8W max.
Rozměry modulu Modulbox 3M