:: Produkty

Moduly MicroUnit serie

Základní popis modulů MicroUnit serie

Stavebnice I/O modulů MicroUnit serie je určena zejména pro realizaci distribuovaných systémů pro monitorování nebo řízení technologických procesů, uplatnění však nacházejí i v řadě dalších aplikací v oblasti laboratorních měření apod. Jednotlivé moduly plní funkci vzdálených inteligentních jednotek zpracovávajících analogové či digitální signály z technologických čidel nebo generující potřebné analogové a digitální řídicí signály.

Moduly využívají k přenosu dat komunikační linku standardu RS-485 se současně implementovanými protokoly Modbus RTU (standardní, široce rozšířený protokol) a AIBus-2 (firemní komunikační protokol).

Alternativně pak mohou komunikovat prostřednictvím standardní LAN pomocí inteligentních převodníků MU-1052M (podpora protokolů Modbus TCP a Modbus RTU) nebo MU-1052U (podpora protokolu AIBus-2).

Přehled základních vlastností modulů MicroUnit serie

Speciální komunikační karty a konvertory

Pro moduly MicroUnit serie jsou dostupné speciální komunikační karty a konvertory řízené mikropočítačem s implementovanou podporou protokolů AIBus-2 i Modbus RTU.

Vzhledem ke všeobecnému příklonu ke komunikaci prostřednictvím LAN a použití standardního protokolu Modbus TCP doporučujeme využit konvertory MU-1052M pracující jako převodníky protokolu Modbus TCP na Modbus RTU.

Ovladače a software

Podrobné informace o ovladačích a software lze nalézt v sekci Ovladače a software pro MicroUnit moduly.

Konvertory LAN/RS-485

Typ Parametry
MU-1052U komunikační modul pro rozhraní ethernet
převodník protokolu UDP na AIBus-2
1x LAN, 1x RS-485, servisní USB rozhraní
MU-1052M komunikační modul pro rozhraní ethernet
převodník protokolu Modbus TCP na Modbus RTU
1x LAN, 2x RS-485

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled zastaralých typů konvertorů a speciálních komunikačních karet.

Poznámka: Kromě uvedených speciálních komunikačních prostředků pro MicroUnit je možné použít také standardní komunikační prostředky - USB konvertory UC-232 nebo USB-485 a komunikační karty pro sběrnice PCI a PCI Express.

Moduly analogových vstupů (unifikované signály)

(tzn. rozsahy 10V, ±10V, 5V, ±5V, 20mA, atd.)

Typ AIN AOUT DIN DOUT CNT
MU-413 4x U/I
(ADC 16 bitů)
- - - - - - - - - - - -
MU-612 6x U/I,
DC i AC 50Hz
(ADC 24 bitů)
- - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
2x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
MU-1212 12x U,
DC i AC 50Hz
(ADC 24 bitů)
- - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
2x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
MU-1213 6x U, 6x I,
DC i AC 50Hz
(ADC 24 bitů)
- - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
2x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
MU-1214 12x I,
DC i AC 50Hz
(ADC 24 bitů)
- - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
2x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
U = vstup pro napěťový signál, I = vstup pro proudový signál,
DC = vstup pro stejnosměrný signál,
AC 50Hz = vstup pro střídavý signál s výpočtem efektivní hodnoty

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled zastaralých typů modulů MicroUnit serie.

Moduly analogových vstupů (mV/V signály)
a pro přímé připojení teplotních senzorů

(zejména pro odporové teploměry, termočlánky, atd.)

Typ AIN AOUT DIN DOUT CNT
MU-415 4x U/TC/R/RTD (DIF.)
(2/3/4 vodič. zapojení)
(ADC 24 bitů)
- - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
2x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
MU-416 4x U/TC/R/RTD (DIF.)
(2/3/4 vodič. zapojení)
(ADC 24 bitů)
- - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
4x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
MU-418 4x U/TC (S.E.)
(ADC 16 bitů)
- - - - - - - - - - - -
MU-419 4x U/R/RTD (S.E.)
(dvouvodičové zapojení)
(ADC 16 bitů)
- - - - - - - - - - - -
MU-491 4x U/TC (S.E.)
(ADC 16 bitů)
izolace 4000VRMS
- - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
2x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
MU-492 4x U/TC (S.E.)
(ADC 16 bitů)
izolace 4000VRMS
- - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
2x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
MU-615 6x R/RTD
(2/3/4 vodič. zapojení)
(ADC 24 bitů)
- - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
2x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
MU-815 8x U/TC/R/RTD (S.E.)
(dvouvodičové zapojení)
(ADC 24 bitů)
- - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
2x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
MU-816 8x U/TC/R/RTD (S.E.)
(dvouvodičové zapojení)
(ADC 24 bitů)
- - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
4x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
U = vstup napěťový signál, TC = vstup pro termočlánek,
R = vstup pro měření odporu, RTD = vstup pro odporové teplotní senzory,
DIF. = diferenciální vstup, S.E. = jednoduchý vstup proti GND

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled zastaralých typů modulů MicroUnit serie.

Moduly analogových výstupů

Typ AIN AOUT DIN DOUT CNT
MU-251 - - - 2x U (±10V, ±5V, 0÷10V, 0÷5V) - - - - - - - - -
MU-259 - - - 2x I (0÷20mA, 4÷20mA) - - - - - - - - -
MU-451 - - - 4x U (±10V, ±5V, 0÷10V, 0÷5V) - - - - - - - - -

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled zastaralých typů modulů MicroUnit serie.

Moduly SSI interface

Typ AIN AOUT DIN DOUT CNT
MU-136 - - - - - - 1x SSI slave interface
(1x izolovaný vstup,
1x RS-422 výstup)
- - -
1x SSI slave, data max. 32bitů, přímý binární nebo Grayův kód
MU-137 - - - - - - 1x SSI slave interface
(1x izolovaný vstup,
1x RS-422 výstup)
- - -
jako MU-136, ale navíc RTC
MU-138 - - - - - - 1x SSI receiver interface
(2x izolovaný vstup)
- - -
1x SSI receiver, data max. 32bitů, přímý binární nebo Grayův kód
MU-139 - - - - - - 1x SSI receiver interface
(2x izolovaný vstup)
- - -
jako MU-138, ale navíc RTC
MU-234 - - - - - - 2x SSI master interface
(2x izolovaný vstup,
2x RS-422 výstup)
- - -
2x SSI master, data max. 32bitů, přímý binární nebo Grayův kód
MU-236 - - - - - - 2x SSI master interface
(2x izolovaný vstup,
2x izolovaný RS-422 výstup)
- - -
jako MU-234, ale izolované výstupy signálů CLK

Moduly IRC čítačů

(zejména pro zpracování kvadraturních signálů)

Typ AIN AOUT DIN DOUT CNT
MU-132 - - - - - - 3x RS-422/TTL
+1x TTL
- - - 1x 32bitů + IRC enkodér
(max. 4MHz, digitální filtr,
zálohování dat)
MU-133 - - - - - - 3x RS-422/TTL
+1x TTL
- - - 1x 32bitů + IRC enkodér
(max. 4MHz, digitální filtr,
zálohování dat)
jako MU-132, ale navíc RTC
MU-332 - - - - - - 9x RS-422/TTL - - - 3x 32bitů + 3x IRC enkodér
(max. 4MHz, digitální filtr)

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled zastaralých typů modulů MicroUnit serie.

Moduly čítačů s výpočetní jednotkou

(např. pro elektroměry, průtokoměry)

Typ AIN AOUT DIN DOUT CNT
MU-431 - - - - - - 4x
(TTL, kontakt)
- - - 4x 32bitů (max. 1kHz, digitální filtr, zálohování dat)
MU-432 - - - - - - 4x
(TTL, kontakt)
- - - 4x 32bitů (max. 1kHz, digitální filtr, zálohování dat, RTC)
MU-436 - - - - - - 4x
(TTL, kontakt)
- - - 4x 109 (max. 400Hz, digitální filtr, okamžitý a celkový odběr, zálohování dat)
MU-437 - - - - - - 4x
(TTL, kontakt)
- - - 4x 109 (max. 400Hz, digitální filtr, okamžitý a celkový odběr, zálohování dat, RTC)
MU-441 - - - - - - 4x
(24V izol.)
- - - 4x 32bitů (max. 1kHz, digitální filtr, zálohování dat)
MU-442 - - - - - - 4x
(24V izol.)
- - - 4x 32bitů (max. 1kHz, digitální filtr, zálohování dat, RTC)
MU-446 - - - - - - 4x
(24V izol.)
- - - 4x 109 (max. 400Hz, digitální filtr, okamžitý a celkový odběr, zálohování dat)
MU-447 - - - - - - 4x
(24V izol.)
- - - 4x 109 (max. 400Hz, digitální filtr, okamžitý a celkový odběr, zálohování dat, RTC)
MU-841 - - - - - - 8x
(24V izol.)
- - - 8x 32bitů (max. 1kHz, digitální filtr, zálohování dat)
MU-842 - - - - - - 8x
(24V izol.)
- - - 8x 32bitů (max. 1kHz, digitální filtr, zálohování dat, RTC)
MU-846 - - - - - - 8x
(24V izol.)
- - - 8x 109 (max. 400Hz, digitální filtr, okamžitý a celkový odběr, zálohování dat)
MU-847 - - - - - - 8x
(24V izol.)
- - - 8x 109 (max. 400Hz, digitální filtr, okamžitý a celkový odběr, zálohování dat, RTC)

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled zastaralých typů modulů MicroUnit serie.

Moduly digitálních portů s funkcí PWM

Typ AIN AOUT DIN DOUT CNT
MU-262 - - - - - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
2x (24V izol.) + PWM 2x 32bitů
(jen DC signály)
MU-462 - - - - - - - - - 4x (24V izol.) + PWM - - -

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled zastaralých typů modulů MicroUnit serie.

Moduly digitálních portů s funkcí "watchodog"

Typ AIN AOUT DIN DOUT CNT
MU-192 - - - - - - - - - 2x (relé 250V) - - -

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled zastaralých typů modulů MicroUnit serie.

Moduly digitálních portů

Typ AIN AOUT DIN DOUT CNT
MU-470 - - - - - - 4x (24V izol.)
(DC i AC signály)
- - - 4x 32bitů
(jen DC signály)
MU-471 - - - - - - 3x (24V izol.)
(DC i AC signály)
1x (24V izol.) 3x 32bitů
(jen DC signály)
MU-472 - - - - - - 2x (24V izol.)
(DC i AC signály)
2x (24V izol.) 2x 32bitů
(jen DC signály)
MU-473 - - - - - - 1x (24V izol.)
(DC i AC signály)
3x (24V izol.) 1x 32bitů
(jen DC signály)
MU-474 - - - - - - - - - 4x (24V izol.) - - -
MU-623 - - - - - - 6x (240V izol.)
(DC i AC signály)
izolace 4000VRMS
- - - 6x 32bitů
(DC i AC signály)
MU-625 - - - - - - 6x (24V÷48V izol.)
(DC obou polarit)
izolace 4000VRMS
- - - 6x 32bitů
MU-626 - - - - - - 6x (24V÷48V izol.)
(DC i AC signály)
izolace 4000VRMS
- - - 6x 32bitů
(DC i AC signály)
MU-653 - - - - - - - - - 6x (relé 250V) - - -
MU-825 - - - - - - 8x (24V izol.)
(DC obou polarit)
- - - 8x 32bitů
MU-826 - - - - - - 8x (24V izol.)
(DC i AC signály)
- - - 8x 32bitů
(DC i AC signály)
MU-851 - - - - - - - - - 8x (24V NPN) - - -
MU-853 - - - - - - - - - 8x (24V PNP) - - -
MU-3222A
MU-3222B
- - - - - - 32x (24V izol.)
(DC obou polarit)
- - - - - -
MU-3225A
MU-3225B
- - - - - - 32x (24V izol.)
(DC obou polarit)
- - - 32x 32bitů
MU-3226A
MU-3226B
- - - - - - 32x (24V izol.)
(DC i AC signály)
- - - 32x 32bitů
(DC i AC signály)
MU-3251A
MU-3251B
- - - - - - - - - 32x (24V NPN) - - -
MU-3253A
MU-3253B
- - - - - - - - - 32x (24V PNP) - - -

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled zastaralých typů modulů MicroUnit serie.