:: Obchod

Ceník modulů MicroUnit serie

Tato část ceníku obsahuje informace o perspektivních modulech MicroUnit serie a souvisejícím příslušenství. Zastaralé, avšak v současné době ještě dostupné typy, jsou uvedeny v samostatném ceníku.

Nepřehlédněte informace o zvýhodněných akčních cenách vybraných výrobků a doprodeji posledních kusů již nevyráběných typů.

Důležitá poznámka: Požadavek na podporu protokolu Modbus RTU (pouze I/O moduly) je potřeba uvést v objednávce (protokol AIBus-2 je implementován vždy).

Speciální komunikační PC karty
a konvertory pro MicroUnit serie (AIBus-2)

speciální konvertory
MU-1052U 1x RS-485, ethernet 10/100, servisní USB, izolace 1kVDC 4.300
speciální komunikační karty
PCI-1054U 2x RS-485 port + možnost rozšíření o další dva porty (PCI-102x), 4x EUART + 2x UART, PCI, izolace 1kVDC, ESD ochrana
5.400
PCI-1023 rozšíření PCI-1054U o dva porty RS-232 na sousedním PC štítku, izolace 1kVDC, ESD ochrana 2.500
PCI-1024 rozšíření PCI-1054U o dva porty RS-422/485 na sousedním PC štítku, izolace 1kVDC, ESD ochrana 2.500
PCI-1026 rozšíření PCI-1054U o port RS-232 a port RS-422/485 na sousedním PC štítku, izolace 1kVDC, ESD ochrana 2.500
ochranné bleskojistky pro komunikační karty
ESD-X2 doplnění bleskojistek do PCI-1054U nebo PCI-1023/1024/1026
(nutno objednat společně s kartou nebo rozšiřující deskou)
300

Moduly analogových vstupů

moduly analogových vstupů pro unifikované signály
(stejnosměrné i střídavé signály 50Hz, interní děliče a bočníky)
MU-413 4x AIN (ADC 16 bit./100ms, izolace 1kVDC), rozsahy ±10V÷±1V, 20mA 3.100
MU-612 6x AIN (ADC 24 bit./20ms, izolace 1kVDC), rozsahy ±10V÷±0,5V, ±25mA, 2+2 DIO (24VDC, izolace 1kVDC) 4.900
MU-1212 12x AIN (±10V÷±0,5V), ostatní jako MU-612 5.500
MU-1213 6x AIN (±10V÷±0,5V), 6x AIN (±25mA), ostatní jako MU-612 5.500
MU-1214 12x AIN (±25mA), ostatní jako MU-612 5.500
moduly analogových vstupů pro senzory
(mV rozsahy, odporové teploměry, termočlánky)
MU-415 4x AIN (ADC 24 bit./100ms, izolace 1kVDC), rozsahy ±1,2V÷±20mV, TC, R+RTD (2/3/4 vod.), 2+2 DIO (24VDC, izolace 1kVDC) 5.500
MU-416 2x DIN + 4x DOUT (24VDC, izolace 1kVDC), ostatní jako MU-415 5.700
MU-418 4x AIN (ADC 16 bit./100ms, izolace 1kVDC), rozsahy ±320mV÷±20mV, TC 3.500
MU-419 4x AIN (ADC 16 bit./100ms, izolace 1kVDC), rozsahy ±3,2V÷±200mV, R+RTD (2 vod.), potenciometr 3.500
MU-615 6x AIN (ADC 24 bit./100ms, izolace 1kVDC), rozsahy R+RTD (2/3/4 vod.), 2+2 DIO (24VDC, izolace 1kVDC) 5.500
MU-815 8x AIN (ADC 24 bit./100ms, izolace 1kVDC), rozsahy ±1,2V÷±20mV, TC, R+RTD (2 vod.), 2+2 DIO (24VDC, izolace 1kVDC) 5.500
MU-816 2x DIN + 4x DOUT (24VDC, izolace 1kVDC), ostatní jako MU-815 5.700
moduly analogových vstupů pro senzory
(mV rozsah, termočlánky, vzájemná izolace vstupů 4kVRMS)
MU-491 4x AIN (ADC 16 bit./100ms, izolace 4kVRMS nezávisle každý kanál), rozsahy -10÷+80mV, TC, 2+2 DIO (24VDC, izolace 1kVDC) 6.400
MU-492 4x AIN (ADC 16 bit./100ms, izolace 4kVRMS nezávisle každý kanál), rozsahy -10÷+30mV, TC, 2+2 DIO (24VDC, izolace 1kVDC) 6.400

Moduly analogových výstupů

Moduly analogových výstupů
MU-251 2x AOUT (16 bit. DAC, izolace 1kVDC), rozsahy 5V, ±5V, 10V, ±10V 3.100
MU-259 2x AOUT (16 bit. DAC, izolace 1kVDC), rozsahy 0÷20mA, 4÷20mA 3.900
MU-451 4x AOUT (16 bit. DAC, izolace 1kVDC), rozsahy 5V, ±5V, 10V, ±10V 3.500

Moduly SSI interface

Moduly SSI interface (1x SSI slave)
MU-136 1x SSI slave, data max. 32 bitů (přímý binární nebo Grayův kód) 3.300
MU-137 jako MU-136, ale navíc RTC + baterie 3.600
Moduly SSI interface (1x SSI receiver)
MU-138 1x SSI receiver, data max. 32 bitů (přímý binární nebo Grayův kód) 3.300
MU-139 jako MU-138, ale navíc RTC + baterie 3.600
Moduly SSI interface (2x SSI master)
MU-234 2x SSI master, data max. 32 bitů (přímý binární nebo Grayův kód) 3.000
MU-236 jako MU-234, ale navíc izolované CLK výstupy 3.600

Moduly IRC čítačů

Moduly IRC čítačů (1x 32bitů)
MU-132 1x CNT (32 bitů) + enkodér (kvadraturní IRC a další režimy), 4MHz max., digitální filtr, zálohování dat EEPROM 3.300
MU-133 jako MU-132, ale navíc RTC + baterie 3.600

Moduly čítačů s výpočetní jednotkou

Moduly čítačů (4 neizolované vstupy)
MU-431 4x CNT (32 bitů), 1kHz max., digitální filtr, TTL vstupy, zálohování dat EEPROM 3.000
MU-432 jako MU-431, ale navíc RTC + baterie 3.300
MU-436 4x CNT (999999999), 400Hz max., digitální filtr, TTL vstupy, výpočet okamžitého/celkového odběru, zálohování dat EEPROM 3.300
MU-437 jako MU-436, ale navíc RTC + baterie 3.600
Moduly čítačů (4 izolované vstupy)
MU-441 4x CNT (32 bitů), 1kHz max., digitální filtr, vstupy 24VDC s izolací, zálohování dat EEPROM 3.000
MU-442 jako MU-441, ale navíc RTC + baterie 3.300
MU-446 4x CNT (999999999), 400Hz max., digitální filtr, vstupy 24VDC s izolací, výpočet okamžitého/celkového odběru, zálohování dat EEPROM 3.300
MU-447 jako MU-446, ale navíc RTC + baterie 3.600
Moduly čítačů (8 izolovaných vstupy)
MU-841 8x CNT (32 bitů), 1kHz max., digitální filtr, vstupy 24VDC s izolací, zálohování dat EEPROM 4.300
MU-842 jako MU-841, ale navíc RTC + baterie 4.600
MU-846 8x CNT (999999999), 400Hz max., digitální filtr, vstupy 24VDC s izolací, výpočet okamžitého/celkového odběru, zálohování dat EEPROM 4.600
MU-847 jako MU-846, ale navíc RTC + baterie 4.900

Poznámka: Základními čítači je vybavena většina modulů obsahující digitální vstupy.

Moduly digitálních vstupů/výstupů

Moduly digitálních vstupů/výstupů s funkcí PWM
MU-262 2x PWM (1÷64s, rozlišení 1ms), 2+2 DIO (24VDC, izolace 1kVDC) 2.500
MU-462 4x PWM (1÷64s, rozlišení 1ms), 4x DOUT (24VDC, izolace 1kVDC) 2.500
Moduly digitálních výstupů s funkcí "watchdog"
MU-192 dvoukanálový modul "watchdog", aktivace instrukcí RS-485, 2x DOUT (přepínací relé 250VRMS/8A, trvalý proud 3A, izolace 4kVRMS) 1.900
Moduly digitálních vstupů/výstupů - s izolací pro každý kanál
MU-192 2x DOUT (přepínací relé 250V/8A), viz. popis o řádku výše
MU-470 4x DIN (24VDC, izolace 1kVDC) 1.900
MU-471 3x DIN (24VDC, izolace 1kVDC), 1x DOUT (24VDC, izolace 1kVDC) 1.900
MU-472 2x DIN (24VDC, izolace 1kVDC), 2x DOUT (24VDC, izolace 1kVDC) 1.900
MU-473 1x DIN (24VDC, izolace 1kVDC), 3x DOUT (24VDC, izolace 1kVDC) 1.900
MU-474 4x DOUT (24VDC, izolace 1kVDC) 1.900
MU-623 6x DIN (240VRMS, izolace 4kVRMS), 6x LED 2.500
MU-625 6x DIN (24V-48VDC, izolace 4kVRMS), 6x LED 2.500
MU-626 jako MU-625, ale navíc filtr pro signály 50Hz (čítač max. 10Hz) 2.500
MU-653 6x DOUT (přepínací relé 250VRMS/8A, trvalý proud 3A, izolace 4kVRMS), 6x LED 3.100
Moduly digitálních vstupů/výstupů - s izolací pro celou skupinu
MU-825 8x DIN (24VDC, společná svorka GND nebo +24V, izolace 1kVDC) 2.200
MU-826 jako MU-825, ale navíc filtr pro signály 50Hz (čítač max. 10Hz) 2.200
MU-851 8x DOUT (NPN 24VDC/0,3A, společná svorka GND, izolace 1kVDC) 2.500
MU-853 8x DOUT (PNP 24VDC/0,3A, společná svorka +24V, izolace 1kVDC) 2.500
MU-3222A 32x DIN (24VDC, resp. až 50VDC, společná svorka GND nebo +24V, izolace 1kVDC), RS-485 + RS-232, 32x LED 4.900
MU-3225A jako MU-3222A, ale navíc 32x čítač (každý vstup vybaven 32bitovým čítačem) 5.500
MU-3226A jako MU-3225A, ale navíc filtr pro signály 50Hz (čítač max. 10Hz) 5.900
MU-3251A 32x DOUT (NPN 24VDC/0,3A, FET + vratná nadproudová pojistka, společná svorka GND, izolace 1kVDC), 32x LED 5.500
MU-3253A 32x DOUT (PNP 24VDC/0,3A, FET + vratná nadproudová pojistka, společná svorka +24V, izolace 1kVDC), 32x LED 5.500

Poznámka: Moduly MU-3222A/3225A/3226A/3251A/3253A lze dodat v provedení s trojcestnou izolací pro napájecí napětí od 5V do 70V (v několika variantách). Příplatek +600 Kč.

Síťové napájecí zdroje v průmyslovém provedení

Napájecí zdroje
MU-1512 spínaný zdroj 12V/1,2A, provedení "na lištu DIN35" 1.400
MU-1524 spínaný zdroj 24V/0,6A, provedení "na lištu DIN35" 1.400
MU-3012 spínaný zdroj 12V/2,2A, provedení "na lištu DIN35" 1.800
MU-3024 spínaný zdroj 24V/1,3A, provedení "na lištu DIN35" 1.800
Zdroje nejsou dodávány samostatně, pouze jako doplněk modulů MicroUnit serie.
Zdroje lze objednat přímo u výrobce www.bke.cz.