:: Produkty

MU-132, MU-133

Moduly MU-132 a MU-133 jsou určeny především pro zpracování kvadraturního signálu inkrementálních snímačů, podporují však i další v praxi používané režimy.

Vstupní obvody jsou navrženy pro signály s úrovněmi RS-422 nebo TTL, navíc jsou vybaveny digitálními dolnopropustní filtry potlačujícími rušivé zákmity na vstupních signálech.

Navazující enkodér primárně podporuje kvadraturní režimy X1, X2 a X4. Jako rozšíření byly implementovány i čítačové režimy "up/down" (první vstup pro inkrementaci, druhý pro dekrementaci), "count/dir" (první vstup pro inkrementaci/dekremetnaci, druhý pro určení směru čítání) a "count/gate" (první vstup pro inkrementaci, druhý pro povolení inkrementace).

Na enkodér navazuje 32bitový obousměrný čítač (tzn. 0÷4294967295) s možností zkrácení délky čítání v intervalu 0÷1 až 0÷32767.

Při výpadku napájení je hodnota čítače zálohována v paměti EEPROM (archivace údaje tedy nevyžaduje zálohovací baterii a neomezuje tak nasazení modulů v mrazu) a po opětovném zapnutí může čítač pokračovat volitelně buď ze zálohované hodnoty nebo nulové hodnoty.

Moduly MU-133 jsou osazeny obvodem reálného času (RTC) zálohovaným lithiovou baterií umožňujícím detekovat výpadky napájecího napětí (je uložen čas vypnutí a následného zapnutí). Obvod RTC je jedinou odlišností modulů MU-132 a MU-133.

Technické parametry

Typové označení MU-132 MU-133
Počet vstupů 3x RS-422/TTL (vstupy enkodéru/čítače)
1x TTL (pomocný vstup)
Typ vstupů RS-422, TTL
Pracovní úrovně -0,5÷5,5V
Odolnost vstupů
proti přepětí
ochrana nízkokapacitními transily
(max. 20A, pulz 8/20µs)
Vstupní impedance 8kΩ, 200pF
Počet čítačů 1
Vstupní frekvence
(střída signálu 1:1)
4MHz (režim bez filtru), 800kHz (režim s filtrem)
Rozsah čítání 0÷4294967295 (tzn. 232) s možností zkrácení
Režimy čítání kvadraturní režimy IRC (X1, X2, X4)
čítačové režimy ("up/down", "count/dir", "count/gate")
Zálohování dat při
výpadku napájení
ano
Obvod reálného času
(RTC)
- - - ano
Komunikační linka RS-485
Komunikační protokol Modbus RTU, AIBus-2
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 1,6W max.
Mechanické provedení Modulbox 3M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2