:: Obchod

Obchodní informace TEDIA

Kontaktní spojení

obchodní jméno: TEDIA spol. s r. o.
IČ, DIČ: 00871362, CZ00871362
spisová značka: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 5032
sídlo, kancelář: Zábělská 12
312 11 Plzeň 12
Česká republika
telefon: +420 373 730 422
fax: +420 373 730 420   (od 1.1.2019 zrušeno)
e-mail: prodejtedia.cz
další informace: výpis z OR
registrace k daním
čísla bankovních účtů
ostatní telefonní čísla

Základní informace

TEDIA® spol. s r. o. (IČ: 00871362) prodává výrobky a služby kupujícímu (nikoliv však spotřebiteli podle zákona 89/2012 Sb.) výhradně v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti TEDIA spol. s r. o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky); odlišné obchodní podmínky mohou být stanoveny pouze po dohodě s písemným souhlasem obou stran.

Všechny ceny publikované na těchto webových stránkách nebo v jiných dokumentech vytvořených společností TEDIA, jsou vždy uváděny bez DPH. Ceníky nejsou příslibem ani závaznou veřejnou nabídkou k uzavření kupní smlouvy, změna cen a sortimentu bez předchozího upozornění je vyhrazena.

Objednání zboží jakoukoliv formou na základě informací zvěřejněných na webových stránkách TEDIA není "Uzavřením smlouvy distančním způsobem" podle Občanského zákoníku (mj. z důvodu B2B režimu, kdy kupující není spotřebitelem).

Poznámka: Výrobky TEDIA lze rovněž zakoupit u našich autorizovaných obchodních partnerů, TEDIA však v těchto případech nemá vliv na obchodní podmínky ani ceny uplatňované autorizovanými obchodními partnery.

Objednávky z České republiky

Objednávky přijímáme písemně (e-mailem nebo dopisem), zboží do celkové hodnoty 10.000 Kč lze výjimečně objednat i telefonicky (v tomto případě je však vždy zasíláno na dobírku nebo s platbou zálohovou fakturou).

Zboží dodáváme na fakturu se 14denní splatností (po dohodě a s příplatkem se 30denní nebo 60denní splatností), na dobírku nebo s platbou zálohovou fakturou pak u prvních objednávek nebo u zákazníků, kteří jsou v prodlení s úhradou předešlých faktur.

Podmínkou dodávky na fakturu je mj. akceptování Všeobecných obchodních podmínek; obsahuje-li objednávka odkaz na jiné obchodní podmínky, nebude vyřízena až do sjednání jiné formy platby. Výjimkou jsou pouze zakázky s předem sjednanými odlišnými podmínkami.

Zboží je účtováno podle cen uvedených v aktuálním ceníku; zejména v případě větších objednávek doporučujeme jejich ověření e-mailem nebo telefonicky.

Počinaje 1. lednem 2021 všechny faktury obsahují (v souladu se zněním zákona 542/2020 Sb.) odděleně od ceny výrobku tzv. recyklační příspěvek (tzn. náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení). Příspěvek je účtován ke každé položce naplňující znaky elektrozařízení. Ceny uvedené v cenících nezahrnují recyklační příspěvek.

Poznámka: Výše recyklačního příspěvku je odvozena od hmotnosti výrobku (aktuální sazba 1,10 CZK/kg se může měnit) a může být zaokrouhlena na celé koruny směrem nahoru (pro žádnou z položek uvedenou v cenících příspěvek nepřekračuje 1 CZK bez DPH).
Od ledna 2023 (po změně zařazení z 5. do 6. odpadové skupiny) je výše recyklačního příspěvku stanovena na 1 CZK/ks pro veškerá vyráběná elektronická zařízení (skupina 6.05, externí a interní příslušenství PC a notebooků), resp. 0,1 CZK/ks pro dodávané signálové kabely (skupina 5.84, IT kabely do 0,5 kg).

Objednané zboží je odesíláno přepravní službou PPL; v případě platby fakturou (popř. zálohovou platbou) jsou k ceně dodávky připočítány expediční náklady ve výši 150 Kč zahrnující i pojištění zásilky do hodnoty 50.000 Kč. Není-li dohodnuto jinak, zásilky vyšší hodnoty jsou připojišťovány (doplňkové pojistné 70 Kč pro zásilku do hodnoty 100.000 Kč, 350 Kč pro zásilku do hodnoty 250.000 Kč a 700 Kč pro zásilku do hodnoty 500.000 Kč).

Zboží do hodnoty 20.000 Kč včetně DPH lze objednat i na dobírku; v tomto případě jsou k ceně dodávky připočítány kromě expedičních nákladů uvedených v předešlém odstavci i náklady na dobírku v jednotné výši 50 Kč při platbě v hotovosti, resp. 50 Kč + 1,4 % dobírkové částky při úhradě platební kartou.

Poznámka: Přepravní náklady zmíněné v předešlých odstavcích vycházejí z přepravních podmínek společnosti PPL a jsou uvedeny bez DPH.

V odůvodněných případech lze po dohodě zásilku expedovat prostřednictvím jiné přepravní služby, expediční náklady budou stanoveny v závislosti na skutečných nákladech.

Daňový doklad (faktura) je přikládán k zásilce se zbožím a není-li výslovně dohodnuto jinak, není zasílán jinou cestou.

Po předchozí dohodě lze zboží vyzvednout osobně v naší kanceláři, přímý nákup je možný jen úhradou v hotovosti, ne platební kartou.

Objednávky ze Slovenské republiky

Objednávky přijímáme výhradně písemně (e-mailem nebo dopisem). S výjimkou odběratelů s pravidelnými nákupy je vždy vystavena zálohová faktura (proformafaktura) a zásilka je expedována do 3 pracovních dnů od data úhrady (tzn. dne připsání částky na účet). V případě úhrady po termínu splatnosti uvedeném v proformafaktuře může být třídenní lhůta prodloužena podle dostupnosti zboží.

Zásilky jsou expedovány přepravní službou PPL (na území Slovenské republiky doručuje Slovak Parcel Service s.r.o.), expediční náklady ve výši 460 Kč (částka bez DPH) za každou zásilku jsou připočítány k ceně dodávky a zahrnují pojištění zásilky do hodnoty 50.000 Kč. V případě zásilek s vyšší hodnotou doporučujeme v souvislosti s bodem 4.3 Všeobecných obchodních podmínek připojištění.

Dodávka je vyúčtována v EUR přepočtem z platného ceníku v CZK (popř. nabídky s cenou stanovenou v CZK) aktuálním kurzem "ČSOB - devizy nákup" v den expedice, není-li smluvně ujednáno jinak.

Upozornění: Podmínkou pro dodávku na Slovensko podle předešlých odstavců je registrace plátce DPH, neplátcům DPH lze zboží dodat pouze po předchozí dohodě za obdobných podmínek a dodávka je vyúčtována včetně 21 % DPH.