:: Produkty

MU-491, MU-492

Moduly MU-491 a MU-492 jsou určeny především pro měření pomocí termočlánků s požadavkem na bezpečnostní izolační bariéru 4000VRMS.

Moduly nabízejí čtyři vzájemně izolované analogové vstupní kanály primárně určené pro měření "milivoltových" napětí. Pro přímé měření pomocí termočlánků má firmware implementovány algoritmy pro linearizaci většiny používaných typů včetně kompenzace tzv. studeného konce termočlánku (moduly jsou vybaveny čidly teploty umístěnými v bezprostřední blízkosti svorek).

Jádrem modulů jsou 16bitové A/D převodníky, vysoké přesnosti a dlouhodobé stability měření bylo dosaženo díky autokalibraci probíhající průběžně na pozadí cyklického měření vstupních signálů. Odměření všech kanálů včetně autokalibrace a detekce přerušení termočlánku trvá méně než 1,2 sekundy. Alternativně lze aktivovat tzv. plovoucí filtr průměrující výsledky z deseti posledních naměřených hodnot; naměřená data jsou tedy i v tomto případě aktualizována s periodou 1,2 sekundy.

Možnosti použití modulů dále rozšiřují dva digitální vstupy vybavené čítači a dva digitální výstupy.

Moduly obsahují několik vzájemně izolovaných funkčních bloků - napájecí obvody spojené s komunikační linkou, čtyři analogové vstupy, dva digitální vstupy a dva digitální výstupy. Všechny zmíněné bloky jsou izolovány od ostatních obvodů modulu i vzájemně.

Technické parametry

Typové označení MU-491 MU-492
Počet a typ vstupů 4x U/TC
Zapojení napěťových vstupů S.E.
Napěťové rozsahy -10÷+80mV -10÷+30mV
Interní teplotní čidlo -40÷70°C
Rozlišení ADC 16 bitů
Přesnost měření lepší než 0,15% (napěťový rozsah)
lepší než 1°C (interní teplotní čidlo)
Perioda měření méně než 1,2s (doba odměření všech kanálů)
Linearizace termočlánků typ E (-200÷1000°C)
typ J (-210÷1200°C)
typ K (-200÷1372°C)
typ N (-200÷1300°C)
typ B (-250÷1820°C)
typ R (-50÷1768°C)
typ S (-50÷1768°C)
typ T (-200÷400°C)
Izolace analogových vstupů 4000VRMS (min. 7,5 mm)
(vstupy vzájemně i proti ostatním částem, viz obrázek)
Počet digitálních vstupů 2
Typ digitálních vstupů izolované bipolární 24V
s filtrem 50Hz
Pracovní napětí - úroveň L <3VDC (obě polarity)
<3VRMS (signál 50Hz)
Pracovní napětí - úroveň H 10÷35VDC (obě polarity)
15÷35VRMS (signál 50Hz)
Odolnost vstupů proti
přepětí
±60VDC (max. 1s)
60VRMS (signál 50Hz, max. 1s)
Vstupní impedance cca 14kΩ
Izolace digitálních vstupů 1000VDC (blok vstupů proti ostatním obvodům)
100VDC (vzájemně mezi vstupy)
Počet digitálních výstupů 2
Typ digitálních výstupů izolované 24V
Spínané napětí a proud 32VDC/0,3A max.
Izolace digitálních výstupů 1000VDC (blok výstupů proti ostatním obvodům)
100VDC (vzájemně mezi výstupy)
Počet čítačů
(jen stejnosměrné signály)
2
Vstupní frekvence
(střída signálu 1:1)
10Hz max.
Rozsah čítání 0÷4294967295 (tzn. 32bitový čítač)
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 2,2W max.
Mechanické provedení Modulbox 6M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2