:: Produkty

MU-825, MU-826

Moduly digitálních vstupů MU-825 a MU-826 jsou určeny pro monitorování stavu různých spínačů a dalších logických signálů. Jelikož jsou vstupní obvody přizpůsobeny přímému zpracování signálů technologických úrovní, nejsou nutné žádné doplňkové moduly pro úpravu signálů.

Digitální vstupy obou typů jsou izolovány od ostatních obvodů modulu, ne však vzájemně. Vzhledem k zapojení vstupních obvodů jsou schopné zpracovat signály obou polarit (oba typy), resp. i střídavých signálů s frekvencí 50Hz (MU-826).

Možnosti použití modulů rozšiřují čítače doplněné ke všem vstupům.

V případě vyšší koncentrace vstupů lze volit moduly MU-3225A nebo MU-3226A.

Technické parametry

Typové označení MU-825 MU-826
Počet digitálních vstupů 8
Typ digitálních vstupů společně izolované
bipolární 24V
společně izolované
bipolární 24V

s filtrem 50Hz
Vstupní napětí - úroveň L <3VDC (obě polarity) <3VDC (obě polarity)
<3VRMS (signál 50Hz)
Vstupní napětí - úroveň H 10÷35VDC (obě polarity) 10÷35VDC (obě polarity)
15÷35VRMS (signál 50Hz)
Odolnost vstupů proti přepětí ±60VDC (max. 1s)
60VRMS (signál 50Hz, max. 1s)
Vstupní impedance cca 14kΩ
Počet čítačů 8
Vstupní frekvence
(střída signálu 1:1)
200Hz max. 10Hz max.
Rozsah čítání 0÷4294967295 (tzn. 32bitový čítač)
Izolace digitálních vstupů 1000VDC
Komunikační linka RS-485
Komunikační protokol Modbus RTU, AIBus-2
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 1,2W max.
Mechanické provedení Modulbox 3M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2