:: Produkty

MU-332

Moduly MU-332 jsou určeny především pro zpracování kvadraturního signálu inkrementálních snímačů, podporují však i další v praxi používané režimy.

Vstupní obvody jsou navrženy pro signály s úrovněmi RS-422 nebo TTL, navíc jsou vybaveny digitálními dolnopropustní filtry potlačujícími rušivé zákmity na vstupních signálech.

Navazující enkodéry primárně podporují kvadraturní režimy X1, X2 a X4. Jako rozšíření byly implementovány i čítačové režimy "up/down" (první vstup pro inkrementaci, druhý pro dekrementaci), "count/dir" (první vstup pro inkrementaci/dekremetnaci, druhý pro určení směru čítání) a "count/gate" (první vstup pro inkrementaci, druhý pro povolení inkrementace).

Na enkodéry navazují 32bitové obousměrné čítače (tzn. 0÷4294967295) s možností zkrácení délky čítání v intervalu 0÷1 až 0÷4294967295.

Moduly MU-332 jsou vybaveny samostatným zdrojem napětí 5V pro napájení snímačů.

Moduly MU-332 nejsou vybaveny obvody pro zálohování hodnoty čítače při výpadku napájení, pokud je tato funkce vyžadována, lze použít moduly MU-132/133.

Technické parametry

Typové označení MU-332
Počet vstupů 9x RS-422/TTL (vstupy enkodérů/čítačů)
(tři skupiny po třech vstupech)
Typ vstupů RS-422, TTL
Pracovní úrovně -0,5÷5,5V
Odolnost vstupů
proti přepětí
ochrana nízkokapacitními transily
(max. 20A, pulz 8/20µs)
Vstupní impedance 8kΩ, 200pF
Počet čítačů 3
Vstupní frekvence
(střída signálu 1:1)
4MHz (režim bez filtru), 800kHz (režim s filtrem)
Rozsah čítání 0÷4294967295 (tzn. 232) s možností zkrácení
Režimy čítání kvadraturní režimy IRC (X1, X2, X4)
čítačové režimy ("up/down", "count/dir", "count/gate")
Zdroj pro napájení
snímačů
5VDC, 1A max.
Komunikační linka RS-485
Komunikační protokol Modbus RTU, AIBus-2
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 1,5W max. (vlastní modul)
8W max. (plné zatížení zdroje pro napájení snímačů)
Mechanické provedení Modulbox 6M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2