:: Produkty

MU-612

Moduly analogových vstupů MU-612 jsou určeny pro aplikace, ve kterých je požadováno více analogových vstupů s možností přímého měření stejnosměrných i střídavých napěťových a proudových signálů vyšší vzorkovací frekvencí. Příslušný rozsah lze volit softwarově nezávisle pro každý vstup. Možnosti použití modulu dále rozšiřují dva digitální vstupy s čítači a dva digitální výstupy.

Analogové vstupy mohou pracovat v základním stejnosměrném režimu nebo střídavém režimu s numerickým výpočtem efektivní hodnoty.
V případě stejnosměrných rozsahů modul vzorkuje signál každého vstupu frekvencí 1kHz po dobu 20ms a tato data zprůměruje. Výsledná hodnota předávaná modulem je následně stanovena jako průměr dvou navazujících výsledků uvedeného výpočtu.
V případě střídavých rozsahů modul vzorkuje signál každého vstupu rovněž frekvencí 1kHz po dobu 20ms; z naměřených hodnot je však vypočtena skutečná efektivní hodnota.
Výsledná hodnota předávaná modulem je následně stanovena jako průměr dvou navazujících výsledků uvedeného výpočtu.

V případě třífázových soustav moduly umožňují z trojice signálů stanovit hodnoty fázových i sdružených napětí.

Možnosti použití modulu dále rozšiřují dva digitální vstupy vybavené čítači a dva digitální výstupy.

Moduly obsahují několik vzájemně izolovaných funkčních bloků - napájecí obvody spojené s komunikační linkou, analogové vstupy, digitální vstupy a digitální výstupy.
Skupina analogových vstupů je izolována od ostatních obvodů modulu, vstupy však nejsou izolovány vzájemně.
Digitální vstupy a výstupy jsou izolovány od ostatních obvodů modulu i vzájemně.

Technické parametry

Typové označení MU-612
Počet analogových vstupů 6x kombinovaný U/I
Zapojení analogových vstupů S.E.
Vstupní rozsahy
(stejnosměrné)
±10V
±5V
±2V
±1V
±0,5V
±0,2V
0÷20mA
4÷20mA
Vstupní rozsahy
(střídavé)
10V
5V
2V
1V
0,5V
0,2V
0÷20mA
4÷20mA
Rozlišení ADC 24 bitů
Přesnost měření lepší než 0,1%
Rychlost měření 50ms max. (doba odměření jednoho kanálu)
Izolace analogových vstupů 1000VDC (společně všechny vstupy)
Počet digitálních vstupů 2
Typ digitálních vstupů izolované bipolární 24V
s filtrem 50Hz
Pracovní napětí - úroveň L <3VDC (obě polarity)
<3VRMS (signál 50Hz)
Pracovní napětí - úroveň H 10÷35VDC (obě polarity)
15÷35VRMS (signál 50Hz)
Odolnost vstupů proti přepětí ±60VDC (max. 1s)
60VRMS (signál 50Hz, max. 1s)
Vstupní impedance cca 14kΩ
Izolace digitálních vstupů 1000VDC (blok vstupů proti ostatním obvodům)
100VDC (vzájemně mezi vstupy)
Počet digitálních výstupů 2
Typ digitálních výstupů izolované 24V
Spínané napětí a proud 32VDC/0,3A max.
Izolace digitálních výstupů 1000VDC (blok výstupů proti ostatním obvodům)
100VDC (vzájemně mezi výstupy)
Počet čítačů
(jen stejnosměrné signály)
2
Vstupní frekvence
(střída signálu 1:1)
10Hz max.
Rozsah čítání 0÷4294967295 (tzn. 32bitový čítač)
Komunikační linka RS-485
Komunikační protokol Modbus RTU, AIBus-2
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 2W max.
Mechanické provedení Modulbox 6M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2