:: Produkty

MU-415, MU-416, MU-815, MU-816

Moduly analogových vstupů MU-415 a MU-416 nabízejí čtyři analogové vstupní kanály individuálně konfigurovatelné pro měření napětí (S.E. nebo diferenciální vstup) nebo odporu ve dvouvodičovém, třívodičovém i čtyřvodičovém zapojení.

Moduly MU-815 a MU-816 nabízejí osm analogových vstupních kanálů pro měření napětí (S.E. vstup) nebo odporu ve dvouvodičovém zapojení.

Pro přímé měření pomocí různých snímačů teploty má firmware všech modulů implementovány algoritmy pro linearizaci většiny používaných odporových teploměrů a termočlánků včetně kompenzace tzv. studeného konce termočlánku (moduly jsou vybaveny čidlem teploty umístěným v bezprostřední blízkosti svorek).

Jádrem modulů je moderní 24bitový A/D převodník, vysoké přesnosti a dlouhodobé stability měření bylo dosaženo díky autokalibraci probíhající průběžně na pozadí cyklického měření vstupních signálů. Odměření všech kanálů včetně autokalibrace a detekce přerušení termočlánku trvá méně než 1,2 sekundy. Alternativně lze aktivovat tzv. plovoucí filtr průměrující výsledky z deseti posledních naměřených hodnot; naměřená data jsou tedy i v tomto případě aktualizována s periodou 1,2 sekundy.

Možnosti použití modulů dále rozšiřují dva digitální vstupy vybavené čítači a dva digitální výstupy (MU-415 a MU-815), resp. čtyři digitální výstupy (MU-416 a MU-816).

Moduly obsahují několik vzájemně izolovaných funkčních bloků - napájecí obvody spojené s komunikační linkou, analogové vstupy, digitální vstupy a digitální výstupy.
Skupina analogových vstupů je u všech typů izolována od ostatních obvodů modulu, vstupy však nejsou izolovány vzájemně.
Digitální vstupy jsou u všech typů izolovány od ostatních obvodů modulu i vzájemně.
Digitální výstupy MU-415 a MU-815 jsou izolovány od ostatních obvodů modulu i vzájemně, výstupy MU-416 a MU-816 jsou izolovány od ostatních obvodů modulu (nejsou izolovány vzájemně).

Technické parametry

Typové označení MU-415, MU-416 MU-815, MU-816
Počet a typ vstupů 4x U/TC/R/RTD 8x U/TC/R/RTD
Zapojení napěťových vstupů diferenciální, S.E. S.E.
Zapojení odporových vstupů dvouvodičové
(softwarová kompenzace
přívodních vodičů),
třívodičové,
čtyřvodičové
dvouvodičové
(softwarová kompenzace
přívodních vodičů)
Napěťové rozsahy ±1,2V
±0,6V
±0,3V
±150mV
±70mV
±35mV
Odporové rozsahy 4kΩ
2kΩ
1kΩ
500Ω
250Ω
120Ω
Interní teplotní čidlo -40÷70°C
Rozlišení ADC 24 bitů
Přesnost měření lepší než 0,1% (napěťové a odporové rozsahy)
lepší než 1°C (interní teplotní čidlo)
Perioda měření méně než 1,2s (doba odměření všech kanálů)
Linearizace termočlánků typ B (-250÷1820°C)
typ E (-200÷1000°C)
typ J (-210÷1200°C)
typ K (-200÷1372°C)
typ N (-200÷1300°C)
typ R (-50÷1768°C)
typ S (-50÷1768°C)
typ T (-200÷400°C)
Linearizace teploměrů Pt100/3850 (-200÷850°C)
Pt100/3911 (-200÷850°C)
Pt500/3850 (-200÷850°C)
Pt500/3911 (-200÷850°C)
Pt1000/3850 (-200÷850°C)
Pt1000/3911 (-200÷850°C)
Ni100/5000 (-60÷250°C)
Ni100/6180 (-60÷250°C)
Ni1000/5000 (-60÷250°C)
Ni1000/6180 (-60÷250°C)
KTY10-5 (-50÷120°C)
KTY10-6 (-50÷120°C)
KTY10-62 (-50÷120°C)
KTY10-7 (-50÷120°C)
Izolace analogových vstupů 1000VDC (společně všechny vstupy)
Počet digitálních vstupů 2
Typ digitálních vstupů izolované bipolární 24V
s filtrem 50Hz
Pracovní napětí - úroveň L <3VDC (obě polarity)
<3VRMS (signál 50Hz)
Pracovní napětí - úroveň H 10÷35VDC (obě polarity)
15÷35VRMS (signál 50Hz)
Odolnost vstupů proti
přepětí
±60VDC (max. 1s)
60VRMS (signál 50Hz, max. 1s)
Vstupní impedance cca 14kΩ
Izolace digitálních vstupů 1000VDC (blok vstupů proti ostatním obvodům)
100VDC (vzájemně mezi vstupy)
Počet digitálních výstupů 2 (MU-415/815)
4 (MU-416/816)
Typ digitálních výstupů izolované 24V (MU-415, MU-815)
společně izolované PNP (MU-416, MU-816)
Spínané napětí a proud 32VDC/0,3A max.
Izolace digitálních výstupů 1000VDC (blok výstupů proti ostatním obvodům)
100VDC (vzájemně mezi výstupy, jen MU-415/815)
(výstupy MU-416/816 bez vzájemné izolace)
Počet čítačů
(jen stejnosměrné signály)
2
Vstupní frekvence
(střída signálu 1:1)
10Hz max.
Rozsah čítání 0÷4294967295 (tzn. 32bitový čítač)
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 2,2W max.
Mechanické provedení Modulbox 6M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2