:: Produkty

MU-413

Moduly analogových vstupů MU-413 jsou určeny pro aplikace, ve kterých je požadováno více analogových vstupů s možností přímého měření unifikovaných stejnosměrných napěťových i proudových signálů. Příslušný rozsah lze volit nezávisle pro každý vstup.

Skupina analogových vstupů je izolována od ostatních obvodů modulu, vstupy však nejsou izolovány vzájemně.

Technické parametry

Typové označení MU-413
Počet analogových vstupů 4x U/I
Zapojení analogových vstupů S.E.
Vstupní rozsahy ±10V
±5V
±1V
0÷20mA
4÷20mA
Rozlišení ADC 16 bitů
Přesnost měření lepší než 0,15%
Perioda měření méně než 0,5s (doba odměření všech kanálů)
Izolace analogových vstupů 1000VDC (společně všechny vstupy)
Komunikační linka RS-485
Komunikační protokol Modbus RTU, AIBus-2
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 1,9W max.
Mechanické provedení Modulbox 3M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2