:: Produkty

MU-262, MU-462

Moduly PWM výstupů jsou určeny pro zpětné zásahy do technologie, resp. k proporcionálnímu řízení technologických akčních členů obdobně jako moduly analogových výstupů.

Moduly obsahují dva (MU-262) nebo čtyři (MU-462) PWM modulátory umožňující generovat digitální signál s konfigurovatelnou frekvencí a volně programovatelnou střídou signálu (tzn. poměrem doby "zapnuto" a "vypnuto"). Každý PWM modulátor řídí jeden digitální výstup - izolovaný polovodičový spínač.

Možnosti použití modulu MU-262 rozšiřují dva digitální vstupy doplněné o čítače (MU-462 nemá žádné vstupy).

Všechny PWM digitální výstupy a digitální vstupy jsou izolovány od ostatních obvodů modulu i vzájemně; vzájemné izolační napětí vstupů/výstupů je však nižší než izolační napětí vůči ostatním obvodům.

Technické parametry

Typové označení MU-262     MU-462    
Počet PWM 2 4
Rozlišení PWM 1ms
Perioda PWM 1,024s
2,048s
4,096s
8,192s
16,386s
32,768s
65,536s
Rychlost odezvy PWM max. 1 perioda PWM
Počet digitálních výstupů 2 4
Typ digitálních výstupů izolované 24V
Spínané napětí a proud 32VDC/0,3A max.
Izolace digitálních výstupů
(proti ostatním obvodům)
1000VDC
Izolace digitálních výstupů
(vstupy/výstupy vzájemně)
100VDC
Počet digitálních vstupů 2 0
Typ digitálních vstupů izolované bipolární 24V
s filtrem 50Hz
- - -
Pracovní napětí - úroveň L <3VDC (obě polarity)
<3VRMS (signál 50Hz)
- - -
Pracovní napětí - úroveň H 10÷35VDC (obě polarity)
15÷35VRMS (signál 50Hz)
- - -
Odolnost vstupů proti přepětí ±60VDC (max. 1s)
60VRMS (signál 50Hz, max. 1s)
- - -
Vstupní impedance cca 14kΩ - - -
Izolace digitálních vstupů
(proti ostatním obvodům)
1000VDC - - -
Izolace digitálních vstupů
(vstupy/výstupy vzájemně)
100VDC - - -
Počet čítačů
(jen stejnosměrné signály)
2 - - -
Vstupní frekvence
(střída signálu 1:1)
10Hz max. - - -
Rozsah čítání 0÷4294967295 (tzn. 32bitový čítač) - - -
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 1,2W max.
Mechanické provedení Modulbox 3M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2