:: Produkty

MU-615

Moduly analogových vstupů MU-615 nabízejí šest analogových vstupních kanálů individuálně konfigurovatelných pro měření odporu ve dvouvodičovém, třívodičovém i čtyřvodičovém zapojení.

Pro přímé měření pomocí různých odporových snímačů teploty má firmware obou modulů implementovány algoritmy pro linearizaci většiny používaných odporových teploměrů, moduly jsou navíc vybaveny čidlem teploty umístěným v bezprostřední blízkosti svorek.
Jelikož jsou optimalizovány pro připojení vyššího počtu odporových snímačů ve třívodičovém a čtyřvodičovém zapojení, neumožňují narozdíl od MU-415 měření napětí, resp. teploty pomocí termočlánků.

Jádrem modulů je moderní 24bitový A/D převodník, vysoké přesnosti a dlouhodobé stability měření bylo dosaženo díky autokalibraci probíhající průběžně na pozadí cyklického měření vstupních signálů. Odměření všech kanálů včetně autokalibrace trvá méně než 1,8 sekundy. Alternativně lze aktivovat tzv. plovoucí filtr průměrující výsledky z deseti posledních naměřených hodnot; naměřená data jsou tedy i v tomto případě aktualizována s periodou 1,8 sekundy.

Možnosti použití modulů dále rozšiřují dva digitální vstupy vybavené čítači a dva digitální výstupy.

Moduly obsahují několik vzájemně izolovaných funkčních bloků - napájecí obvody spojené s komunikační linkou, analogové vstupy, digitální vstupy a digitální výstupy.
Skupina analogových vstupů je u všech typů izolována od ostatních obvodů modulu, vstupy však nejsou izolovány vzájemně.
Digitální vstupy i výstupy jsou izolovány od ostatních obvodů modulu i vzájemně.

Technické parametry

Typové označení MU-615
Počet a typ vstupů 6x R/RTD
Zapojení odporových vstupů dvouvodičové
(softwarová kompenzace
přívodních vodičů),
třívodičové,
čtyřvodičové
Odporové rozsahy 4kΩ
2kΩ
1kΩ
500Ω
250Ω
120Ω
Interní teplotní čidlo -40÷70°C
Rozlišení ADC 24 bitů
Přesnost měření lepší než 0,1% (odporové rozsahy)
lepší než 1°C (interní teplotní čidlo)
Perioda měření méně než 1,8s (doba odměření všech kanálů)
Linearizace teploměrů Pt100/3850 (-200÷850°C)
Pt100/3911 (-200÷850°C)
Pt500/3850 (-200÷850°C)
Pt500/3911 (-200÷850°C)
Pt1000/3850 (-200÷850°C)
Pt1000/3911 (-200÷850°C)
Ni100/5000 (-60÷250°C)
Ni100/6180 (-60÷250°C)
Ni1000/5000 (-60÷250°C)
Ni1000/6180 (-60÷250°C)
KTY10-5 (-50÷120°C)
KTY10-6 (-50÷120°C)
KTY10-62 (-50÷120°C)
KTY10-7 (-50÷120°C)
Izolace analogových vstupů 1000VDC (společně všechny vstupy)
Počet digitálních vstupů 2
Typ digitálních vstupů izolované bipolární 24V
s filtrem 50Hz
Pracovní napětí - úroveň L <3VDC (obě polarity)
<3VRMS (signál 50Hz)
Pracovní napětí - úroveň H 10÷35VDC (obě polarity)
15÷35VRMS (signál 50Hz)
Odolnost vstupů proti
přepětí
±60VDC (max. 1s)
60VRMS (signál 50Hz, max. 1s)
Vstupní impedance cca 14kΩ
Izolace digitálních vstupů 1000VDC (blok vstupů proti ostatním obvodům)
100VDC (vzájemně mezi vstupy)
Počet digitálních výstupů 2
Typ digitálních výstupů izolované 24V
Spínané napětí a proud 32VDC/0,3A max.
Izolace digitálních výstupů 1000VDC (blok výstupů proti ostatním obvodům)
100VDC (vzájemně mezi výstupy)
Počet čítačů
(jen stejnosměrné signály)
2
Vstupní frekvence
(střída signálu 1:1)
10Hz max.
Rozsah čítání 0÷4294967295 (tzn. 32bitový čítač)
Komunikační linka RS-485
Komunikační protokol Modbus RTU, AIBus-2
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 2,2W max.
Mechanické provedení Modulbox 6M
Svorky - analogové vstupy šroubové, průřez vodiče max 1mm2
Svorky - ostatní signály šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2