:: Produkty

MU-653

Moduly reléových výstupů MU-653 jsou určeny pro "on/off" ovládání a zásahy do technologie.

Moduly obsahují šest výkonových relé doplněných ochrannými varistory a LED indikujícími stav relé; další dvě LED pak signalizují přítomnost napájecího napětí a aktivitu komunikační linky.

Použitá relé a celkové řešení desky garantují nadstandardní izolační napětí mezi výkonovými signály a řídicími obvody.

Technické parametry

Typové označení MU-653
Počet digitálních výstupů 6
Typ digitálních výstupu přepínací relé
Použitá relé 250VRMS/8A max. (30VDC/5A max.)
Zatížitelnost výstupů 3A trvale (5A max. 1s)
Izolace digitálních výstupů
(relé proti ostatním obvodům)
4000VRMS nebo 4000VDC (min. 6,5 mm)
(viz obrázek)
Izolace digitálních výstupů
(dvě skupiny relé vzájemně)
4000VRMS nebo 4000VDC (min. 6,5 mm)
(viz obrázek)
Izolace digitálních výstupů
(relé vzájemně ve skupině)
1500VRMS nebo 1500VDC (min. 2,0 mm)
(viz obrázek)
Komunikační linka RS-485
Komunikační protokol Modbus RTU, AIBus-2
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 3W max.
Mechanické provedení Modulbox 6M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2