:: Produkty

MU-192

MU-192

Modul MU-192 je určen pro řídicí systémy s moduly MicroUnit serie. Svojí funkcí nahrazuje a doplňuje dříve dodávaný modul MU-191. Modul kombinuje funkci reléových výstupů s konfigurovatelným dvojitým obvodem "watchdog". Funkcí modulu je monitorovat činnost řídicího systému a v případě jeho selhání reagovat aktivováním varovné signalizace, popř. restartem systému.

Modul má dva reléové výstupy nezávislé konfigurovatelné do režimů "standardní digitální výstup", "watchdog" a "monostabilní klopný obvod".

V prvním režimu je výstup řízen z nadřízeného systému jako běžný výstup.

V režimu "watchdog" jsou pro konfiguraci funkce definovány dvě časové konstanty - inicializační doba a doba aktivace výstupu. Po zapnutí napájecího napětí (popř. restartu) je výstup nastaven do neaktivního stavu a setrvá v něm po inicializační dobu. Po jejím vypršení je výstup přepnut do aktivního stavu a v něm setrvá po dobu aktivace. Není-li "watchdog" z nadřízeného systému obsluhován, výstup tyto dva stavy cyklicky opakuje. Pokud je však v inicializační době provedena obsluha z nadřízeného systému (zápis do odpovídající periferie), je inicializační doba upravena podle zapsané hodnoty a výstup zůstává neaktivní po zapsanou dobu od provedení zápisu. Opakovaným zápisem v čase kratším než doba definovaná předešlým zápisem je tedy výstup udržován trvale v neaktivním stavu.

V režimu "monostabilní klopný obvod" je výstup po zapnutí napájecího napětí (popř. restartu) nastaven do neaktivního stavu. Do aktivního stavu jej lze přepnout zápisem do odpovídající periferie na požadovanou dobu (je přenášena jako parametr zápisu).

Technické parametry

Typové označení MU-192
Inicializační interval 1÷999999s
Doba aktivace 1÷999999s
Počet WD výstupů 2
Typ WD výstupu přepínací relé
Použitá relé 250VRMS/8A max. (30VDC/5A max.)
Zatížitelnost výstupů 3A trvale (5A max. 1s)
Izolace digitálních výstupů
(kontakty proti ostatním obvodům)
4000VRMS nebo 4000VDC (min. 6,5 mm)
(viz obrázek)
Izolace digitálních výstupů
(kontakty dvou relé vzájemně)
1500VRMS nebo 1500VDC (min. 2,0 mm)
(viz obrázek)
Komunikační linka RS-485
Komunikační protokol Modbus RTU, AIBus-2
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 1,8W max.
Mechanické provedení Modulbox 3M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2